Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
16. októbra 2014 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MDVRR SR: Aj skúsenosti Slovenska prispeli k prijatiu charty o bývaní

BRATISLAVA 16. októbra 2014 –

Výbor pre bývanie a pozemkový manažment Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) za aktívnej účasti predstaviteľov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) schválil text Ženevskej charty OSN o udržateľnom bývaní. Obsahuje ciele, princípy aj kľúčové opatrenia v oblasti bývania.

„Slovensko sa na príprave a rokovaniach o konečnej podobe textu charty veľmi aktívne podieľalo, predsedalo rokovaniu, ktoré chartu prijalo, a malo v tomto procese príležitosť prezentovať vlastné skúsenosti pri tvorbe bytovej politiky a jej nástrojov v transformačnom období,“ povedal štátny tajomník MDVRR SR František Palko, ktorý podporil vypracovanie charty počas konferencie ministrov v októbri 2013.

„Je pochopiteľné, že v dôsledku ekonomickej krízy a rastúceho dôrazu na energetickú úspornosť a sociálnu inklúziu sa otázkam dostupnosti a kvality bývania dostáva viac pozornosti aj v rámci medzinárodnej spolupráce,“ dodal F. Palko. Prijaté princípy Ženevskej charty sa prejavia aj v pripravovanej Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2020, ktorú MDVRR SR predloží na rokovanie vlády koncom aktuálneho kalendárneho roka.

Text Ženevskej charty OSN o udržateľnom bývaní zahŕňa štyri kľúčové princípy určujúce rámec udržateľného rozvoja bývania: ochranu životného prostredia, ekonomickú efektivitu, sociálnu inklúziu a participáciu a kultúrnu primeranosť. Charta odkazuje na špecifickú situáciu v jednotlivých štátoch regiónu EHK OSN, zdôrazňuje význam národných politík a programov podporujúcich zlepšovanie životných podmienok, najmä znevýhodnených a ohrozených skupín obyvateľov. Charta tiež apeluje na využívanie medzinárodných porovnateľných dát a ich zdieľanie medzi členskými štátmi.

Ženevská charta OSN o udržateľnom bývaní predstavuje dokument, ktorý bude podkladom diskusií o bývaní a rozvoji miest v 56 štátoch regiónu EHK OSN. Diskusie prebehnú v roku 2016 na celosvetovej konferencii OSN Habitat III. Text charty bol dlho a podrobne prerokovávaný, pričom sa okrem zástupcov členských štátov zúčastnili na negociáciách aj zástupcovia mnohých medzinárodných mimovládnych organizácií. Charta vychádza zo Stratégie pre udržateľné bývanie, ktorú pre obdobie 2014 – 2020 schválili na svojom stretnutí ministri regiónu EHK OSN v októbri 2013 a je inšpiráciou pre ostatné regionálne komisie OSN v ich prípravnom procese pre konferenciu Habitat III.

EHK OSN (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) je jednou z piatich regionálnych komisií OSN. Bola založená v roku 1947, má sídlo v Ženeve a združuje celkom 56 členských štátov – ide o štáty celej Európy (vrátane všetkých 28 krajín EÚ), postsovietske štáty, USA, Kanadu a Izrael. Hlavným cieľom činnosti EHK je podpora ekonomického rozvoja v regióne, zdieľanie skúseností v oblasti udržateľného rozvoja a hospodárskej prosperity, politický dialóg a aj výmena skúseností a informácií vrátane zapojenia mimovládnych partnerov. EHK OSN má osem sektorovo zameraných pracovných orgánov. Jedným z nich je Výbor pre bývanie a pozemkový manažment (Comittee on Housing and Land Management), ktorého zvolenou predsedníčkou je v súčasnosti delegátka SR – generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Elena Szolgayová.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

dn

K téme

MDVRR: Plavba na Dunaji je naďalej do odvolania pozastavená MDVRR: Záujem o Slovensko prevyšuje očakávania

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.