Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
4. novembra 2014 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

IFP: Jesenná prognóza EK v súlade s našou

BRATISLAVA 4. novembra –

Európska komisia pred hodinou zverejnila svoju prognózu vývoja slovenskej aj európskej ekonomiky a verejných financií. Makroekonomické predpoklady rozpočtu sú podobné s prognózou EK. Horší výhľad ekonomického rastu v eurozóne sa nepremieta v plnej miere do nižšieho výhľadu zahraničného dopytu a nevytvára tak dodatočné riziká pre rozpočet. Podľa prognózy EK zostane deficit pod 3 % HDP počas celého prognózovaného obdobia a potvrdzuje tak udržateľnosť ozdravenia verejných financií. Štrukturálny deficit dočasne stúpne o 0,7 % HDP v roku 2014, ale bude viac než kompenzovaný konsolidačným úsilím vo výške 0,8 % HDP v roku 2015. Hrubý dlh ostáva pod úrovňou 55% HDP počas celého horizontu.
Makroekonomická aj fiškálna prognóza SR je v súlade s predpokladmi rozpočtu

– Jesenná makroekonomická prognóza EK na rok 2015 sa priblížila prognóze IFP. EK prognózuje tempo rastu slovenskej ekonomiky vo výške 2,5% t.j. o 0,1 p.b. nižšie ako IFP. Zníženie odhadu rastu (oproti jarnému výhľadu) je spôsobené najmä znížením prognózy zahraničného dopytu, ktorý sa premieta do nižšieho príspevku čistého exportu.

· EK má optimistickejší pohľad na rast zamestnanosti v roku 2015 (o +0,3p.b.), avšak hlavným dôvodom je najmä predpoklad horšieho vývoj zamestnanosti už v druhom polroku 2014 oproti IFP (vplyv rozdielu v prognóze na 2015 až 0,2p.b.). Na druhej strane, EK očakáva výrazne pomalší rast kompenzácií zamestnancov oproti IFP.

– Prognóza inflácie je pod predikciou IFP zo septembra. Hlavným dôvodom rozdielu je pravdepodobne aktuálny vývoj cien komodít na zahraničných trhoch (klesajúci trend cien ropy a potravinárskych vstupov).

– Odhad produkčnej medzery podľa metodiky EK, na základe ktorého sa vyčísľuje štrukturálne saldo VF v návrhu rozpočtového plánu, je pre rok 2014 v úplnej zhode s IFP. Pre rok 2015 sa však odhady rozchádzajú a EK na rozdiel od IFP očakáva zväčšenie cyklickej zložky salda VF.

– Podľa jesennej prognózy EK zostane deficit verejnej správy tesne pod hranicou 3 % HDP aj roku 2014. Po výraznom poklese na 2,6 % HDP v roku 2013, EK prognózuje mierne zvýšenie deficitu v 2014 a následný pokles na 2,6 % HDP v 2015. V porovnaní s návrhom rozpočtu je deficit v roku 2014 takmer rovnaký ako očakávaný vývoj podľa MFSR. Na rok 2015 je deficit vyšší o 0,6 oproti návrhu rozpočtu.

– Slovensko ukončilo procedúru nadmerného deficitu (EDP) pri hodnotení v júni tohto roku a štrukturálny deficit dosiahol dlhodobo najnižšiu v roku 2013 hodnotu 1,4 % HDP. Podľa prepočtov EK štrukturálny deficit dočasne stúpne o 0,7 % HDP v 2014 ale bude plne kompenzovaný konsolidačným úsilím vo výške 0,8 % HDP v roku 2015. Napriek fiškálnej expanzií by nemalo dôjsť k výraznej odchýlke od požadovaného konsolidačného úsilia pre SR podľa definície Paktu stability a rastu.

– Hrubý dlh má v roku 2014 klesnúť na úroveň, 54,1 % HDP podľa prognózy EK aj MFSR. V porovnaní s odhadmi EK z apríla výraznejšie klesol a neprekročí ústavnú dlhovú hranicu 55 % HDP. EK prognózu maximálnu výšku dlhu v roku 2015 vo výške 54,9 % HDP za predpokladu dosiahnutia príjmov z privatizácie Slovak Telekomu a využitia hotovostnej rezervy.

– EK predpokladá, že v roku 2014 sa deficit dočasne zvýši . K zhoršeniu salda oproti rozpočtu na rok 2014 prispel výpadok príjmov z dividend, vyššie výdavky na zdravotníctvo ako aj vyššie než predpokladané výdavky samospráv a univerzít. Pozitívne vplývali na saldo verejnej správy výraznejšie daňové a odvodové príjmy, šetrenie zo spolufinancovania EÚ projektov a viazanie výdavkov v súvislosti s aktivovanou dlhovou brzdou po dočasnom prekročení hranice 55 % HDP. Riziká pre rok 2014 vidí EK najmä v oblasti štatistického zaznamenania príjmov z predaja licencií telekomunikačným operátorom a v súvislosti s EÚ korekciami.

– V roku 2015 EK očakáva pokles deficitu na 2,6 % HDP. Jesenná prognóza zohľadňuje opatrenia prezentované MFSR na budúci rok, najmä rozsiahlejšiu novelu dani z príjmov a zachovanie sadzby DPH na úrovni 20 %. Prognóza EK predpokladá aj zavedenie prioritných opatrení ako sú daňové úľavy pre vedu a výskum, odvodovú odpočítateľnú položku a zvýšenie platov učiteľov.

– Pre rok 2016 odhaduje EK deficit vo výške 2,3 % HDP. EK vychádza zo scenára nezmenených politík a zlepšujúceho sa makroekonomického prostredia.

Vývoj vonkajšieho prostredia: zníženie odhadu rastu avšak s priaznivejšou štruktúrou pre slovenských exportérov

– Prognózovaný ekonomický rast je výrazne nad priemerom EÚ aj eurozóny. Ekonomika SR zaznamená šiesty najvyšší rast v rámci eurozóny v roku 2015. V porovnaní s krajinami V4 však budeme rásť najpomalšie v tomto aj budúcom roku.

– Vývoj vonkajšieho prostredia v budúcom roku vníma EK mierne optimistickejšie než IFP. Hoci EK očakáva nižší rast eurozóny vrátane Nemecka, vďaka priaznivejšej štruktúre očakávaného rastu našich hlavných obchodných partnerov, sa toto zhoršenie nepremieta do vývoja zahraničného dopytu v plnej miere. Spomalenie zahraničného dopytu tak zatiaľ nevytvára dodatočné riziká pre makroekonomický rámec predpokladov rozpočtu VS.

Martin Filko
Hlavný ekonóm a riaditeľ
Inštitút finančnej politiky

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;dn

K téme

MPRV SR : Vzniká Inštitút pôdohospodárskej politiky MF SR: Hlavným ekonómom na ministerstve financií sa stal Biswajit Banerjee

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.