Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
23. októbra 2012 PR správyFinancie od PRservis.skSITA Diskusia()

EkoFond plánuje rozdeliť až 1 600 000 eur

BRATISLAVA 23. októbra – Od roku 2008 podporil EkoFond prostredníctvom piatich grantových programov spolu až 186 verejnoprospešných subjektov a fyzických osôb – nepodnikateľov celkovou sumou 5 682 075 eur. Tento rok plánuje EkoFond rozdeliť až 1 600 000 eur oprávneným žiadateľom, t.j. mestám a obciam, organizáciám v ich pôsobnosti ako aj verejnoprospešným organizáciám, ktoré prihlásia najprínosnejšie projekty na zvýšenie energetickej efektívnosti.

„Grantové programy sa stretli s mimoriadnym ohlasom, preto EkoFond vyhlásil aj tento rok tri nové grantové výzvy. Mestá, obce a verejnoprospešné organizácie budú tak mať opäť možnosť získať finančnú podporu na realizáciu projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu energetickej efektívnosti na Slovensku. Chceme zviditeľniť dobré príklady zaobchádzania s energiou a zvýšiť tak informovanosť verejnosti o ekologických a ekonomických prínosoch, ktoré tieto opatrenia užívateľom dlhodobo prinášajú,“ zdôraznila správkyňa EkoFondu, Eva Guliková.

Dlhodobo najvyhľadávanejším je grantový program 02/2012 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, ktorý plynule nadväzuje na doteraz poskytovanú podporu školám, školským zariadeniam a verejnoprospešným subjektom. Hlavným cieľom grantovej výzvy je zlepšovanie tepelno-technických vlastností budov, ktoré je základným predpokladom ich energeticky efektívnej a bezpečnej prevádzky. Vzhľadom na existujúcu potrebu obnovy školských a verejnoprospešných budov bude EkoFond naďalej podporovať tieto subjekty a poskytovať finančnú podporu na realizáciu zateplenia a výmeny okien. Žiadosti je možné podať na budovy, ktoré boli postavené pred rokom 1984 a ich väčšinová energetická spotreba v oblasti vykurovania je na báze zemného plynu. EkoFond vyčlenil na tento program 900 000 eur, pričom na jeden projekt je možné získať finančný príspevok až do výšky 100 000 eur. Výšku možného finančného príspevku si môžu vypočítať samotní žiadatelia – 25 eur/m2 zatepľovanej plochy a 80 eur/m2 okennej p
lochy. Termín uzávierky je 1. februára 2013.

EkoFond dlhodobo podporuje implementáciu progresívnych technológií kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu s výkonom max. do 1 MWe, tzv. kogeneráciu vo svojom grantovom programe „01/2012 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu“. Verejnoprospešné právnické subjekty a fyzické osoby – nepodnikatelia môžu získať príspevok až do výšky 50 % z nákladov potrebných na nákup a inštaláciu týchto energeticky vysoko účinných technológií. Na podporu kogenerácie vyčlenil EkoFond 500 000 eur. Termín uzávierky je 9. januára 2013.

Tretím novootvoreným grantovým programom je program „04/2012 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu“. Tento program je určený mladým vedeckým pracovníkom a vedeckým inštitúciám, ktorí v spolupráci s inými nepodnikateľskými subjektmi pripravia inovatívne projekty v oblasti rozvoja aplikovaného výskumu a vývoja inovatívnych technológií na báze zemného plynu; rozvoja metód a procesov súvisiacich s efektívnym využívaním zemného plynu; vývoja technológií príp. prototypov a prispejú tak k zvýšeniu bezpečnosti odberných plynových zariadení a samotných odberných miest. Podmienkou je, aby mohli nepodnikateľské subjekty zapojené do projektu, priamo benefitovať z výsledkov výskumu a aby tieto výsledky mohli byť priamo využité v praxi v podmienkach Slovenskej republiky. Na podporu inovatívnych výskumných projektov vyčlenil EkoFond 200 000 eur. Termín uzávierky je 1. marca 2013.

Žiadatelia sú povinní pred termínom uzávierky absolvovať povinnú konzultáciu so zástupcami fondu.

Podrobné informácie o podmienkach získania finančných príspevkov k trom novootvoreným programom nájdete na webovej stránke www.ekofond.sk. Prihlasovacie formuláre budú pre žiadateľov k dispozícii v najbližších týždňoch.

Ďalšie aktuálne prebiehajúce grantové programy EkoFondu

Grantový program „03/2011 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel“ podporuje inštaláciu plynových tepelných čerpadiel (PTČ) v budovách, v ktorých budú tieto zariadenia využívané ako hlavný zdroj na vykurovanie. Hlavným cieľom programu je rozsiahlejšia implementácia tohto mimoriadne energeticky účinného systému, ktorý je ekologickejším riešením vykurovania a chladenia budov s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Prihlasovacie formuláre do tohto programu nájdete tu.
Na podporu v tomto programe je ešte k dispozícii 380 800 eur.

Grantový program „05/2011 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave“ podporuje nákup vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). Verejnoprospešné právnické subjekty a fyzické osoby – nepodnikatelia môžu každý mesiac až do vyčerpania finančných prostriedkov získať príspevok od EkoFondu až do výšky 7000 eur. Prihlasovacie formuláre do tohto programu nájdete tu. Na podporu v tomto programe je ešte k dispozícii 122 459 eur.

Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadil SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky EÚ v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a realizácia vlastných projektov fondu, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávacieho procesu najmä na ZŠ a SŠ, formou súťaže pre ZŠ – vlastný projekt EkoFond pre školy, multimediálnej platformy o energii 3. tisícročia, web hier, iniciovania vzniku a etablovania nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov a pod. V súť
aži o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie SR 2011, ktorú vyhlásila Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom ŽP SR, sa s projektom riadenia a financovania aktivít EkoFondu umiestnila spoločnosť SPP na prvom mieste. Aj vďaka financovaniu EkoFondu a jeho širokej škále projektov určených nepodnikateľským subjektom SPP v roku 2011 opäť obhájil titul TOP firemný filantrop.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

bx

K téme

EkoFond už vďaka poskytnutým grantom ušetril milióny SPP je už osemnásobným TOP firemným filantropom roka

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.