Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
25. júla 2013 PR správyFinancie od PRservis.skSITA Diskusia()

Diaľnicu D1 Fričovce – Svinia plánujú dostavať na jar 2015

BRATISLAVA 25. júla – Jednou z chýbajúcich častí na hlavnej slovenskej diaľnici D1 medzi Bratislavou a Košicami je úsek Fričovce – Svinia. Rozbehnutá výstavba tohto 11,2 kilometra dlhého úseku v plnom profile západne od Prešova by mala podľa plánu skončiť o necelé dva roky, na jar 2015.

S realizáciou uvedeného projektu sa začalo koncom roka 2011. Diaľničný úsek po dokončení značne odľahčí preťaženú dopravu na kritickom úseku cesty I/18. Zlepšia sa tak podmienky nielen v regionálnej, ale aj medziregionálnej a medzinárodnej tranzitnej preprave.

Výstavba úseku D1 Fričovce – Svinia je súčasťou projektov v Operačnom programe Doprava (OPD) v terajšom programovom období čerpania eurofondov 2007 – 2013. Riadiacim orgánom OPD je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Európska únia cez Kohézny fond preplatí 85 percent oprávnených nákladov na stavbu diaľnice, čo v tomto prípade predstavuje okolo 85 miliónov eur z takmer 100 miliónov eur. Európska komisia medzitým už schválila financovanie výstavby D1 Fričovce – Svinia.

Zmluvná cena za výstavbu diaľnice Fričovce – Svinia pritom dosahuje necelých 115 miliónov eur bez DPH. Predstavuje to 54 percent z pôvodnej predpokladanej ceny prác.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ako investor a prijímateľ finančnej pomoci uzavrela zmluvu o výstavbe diaľničného úseku so zhotoviteľom prác (Doprastav a.s. a Strabag s.r.o.) v novembri 2011. Stavba je rozpracovaná v celom úseku. „Na stavbe prebiehajú práce na celom úseku. Boli zrealizované preložky inžinierskych sietí, realizujú sa práce na zakladaní mostných objektov,“ informoval hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Marcel Jánošík.

Po vybudovaní a odovzdaní do užívania nových úsekov diaľnice D1 medzi Žilinou a Prešovom, vrátane úseku Fričovce – Svinia, môže na ne prejsť 78 až 82 percent terajšieho objemu dopravy na priľahlých cestách I. triedy. Predpokladá to Výskumný ústav dopravný, a.s. (VÚD) v Žiline, ktorý vypracoval ekonomické prínosy z výstavby a prevádzky diaľnic v rámci štúdie Koncepcia udržateľnosti výstavby nadradenej cestnej siete SR v roku 2009.

Po hlavnej ceste medzi Fričovcami a Sviniou jazdí denne takmer 14 tisíc automobilov, z čoho je skoro 4 tisíc nákladných. Cesta je v najužších miestach kapacitne už nevyhovujúca. Odľahčí ju práve výstavba vyše 11-kilometrového diaľničného úseku.

„Kontinuálne prepojenie regiónov pomocou diaľnice D1, ktorej významnou súčasťou je aj úsek Fričovce – Svinia, zabezpečí rozvoj sídelnej štruktúry dotknutého východoslovenského regiónu a zamedzí masívnemu odchodu obyvateľov v produktívnom veku do ekonomicky vyspelejších regiónov Slovenska,“ očakáva generálny riaditeľ VÚD Ľubomír Palčák.

Očakávaný ročný prínos po dokončení diaľnice Fričovce – Svinia zo skrátenia cestovného času podľa expertov dosiahne 10,4 milióna eur. Užívateľom má budúca diaľnica ušetriť za rok prevádzkové náklady vo výške 4,1 milióna eur. Trvalé prínosy diaľnice pre región v podobe vzniku nových pracovných miest by mali tvoriť okolo 620 tis. Eur a dočasné prínosy realizáciou stavebných prác 169 tisíc eur ročne. Odhadovaná ročná úspora zo zníženia nehodovosti je 433 tisíc eur a zo zníženia produkcie emisií 47 tisíc eur.

Obrazom: Výstavba diaľnice D1 Fričovce – Svinia pri Prešove
https://sita.sk/fotogaleria/vystavba-dialnice-d1-fricovce–svi/37501-fotogaleria.html

Okolité obce od výstavby diaľnice Fričovce – Svinia očakávajú najmä odľahčenie dopravy na súbežnej ceste I. triedy. „Výstavbu nového diaľničného úseku hodnotíme, samozrejme, kladne. Ja osobne, ako aj naši obyvatelia sme už pomerne dlhé obdobie netrpezlivo čakali, kedy sa so stavbou začne, vzhľadom na neustále obnovovanie a presúvanie termínu začiatku výstavby,“ povedal starosta Fričoviec v okrese Prešov Ján Mikula.

Pozitívne efekty, ako napríklad odklonenie dopravy, zníženie hluku a prašnosti z dopravy vnímajú v obci už teraz. Starosta Fričoviec sa skôr obával, či po dokončení diaľnice nebudú niektoré linky pravidelnej autobusovej dopravy odklonené cez diaľnicu.

„Z regionálneho hľadiska bude veľmi prospešné urýchlenie dopravy k Prešovu. Od diaľnice očakávame aj pozitívny dopad na ekonomické a obchodné aktivity podnikateľských subjektov pôsobiacich vo Fričovciach, ale aj samotnej obce,“ uviedol Mikula. Stavba diaľnice môže podľa neho pomôcť nárastu zamestnanosti a príjmov obyvateľov obce, ako aj príjmov obce, napríklad z prenájmu voľných priestorov. Starosta predpokladal ešte väčší záujem o stavebné pozemky, čo by mohlo zvýšiť ich hodnotu.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD:
PO1 – Železničná infraštruktúra
PO2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)
PO3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy
PO4 – Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov
PO5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
PO6 – Železničná verejná osobná doprava
PO7 – Technická pomoc

Investícia do Vašej budúcnosti
Projekt technickej pomoci OPD „Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

K téme

Odhalením pamätnej tabule sme si pripomenuli autora mestskej estakády v Považskej Bystrici 75. výročie vzniku spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.