MPRV: Greenpeace klope na dvere nesprávneho členského štátu

20. 03. 2017 | Kategória: Štátna správa

BRATISLAVA 20. marca -

Reakcia na tvrdenia organizácie Greenpeace

Greenpeace klope na dvere nesprávneho členského štátu

·         Slovenská republika už od roku 2010 nepovoľuje aplikácie neonikotinoidov na včelomilné rastliny

·         SR ako jedna z mála krajín, má pre hodnotenie vplyvu pesticídov na včely zriadené samostatné expertné pracovisko úzko prepojené s praxou

·         MPRV SR  sa na území SR a členských štátov EÚ zasadzuje za používanie výlučne bezpečných prípravkov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) presadzuje ekologické formy poľnohospodárstva a zasadzuje sa za používanie výlučne bezpečných prípravkov. Slovenská republika výrazne obmedzila používanie neonikotinoidov už v roku 2010.

Ministerstvo pristupuje k ochrane včiel veľmi citlivo a zodpovedne. Slovenská republika výrazne obmedzila používanie neonikotinoidov už v roku 2010, čiže ešte pred ich obmedzením na úrovni EÚ v roku 2013 práve z dôvodu vyššej ochrany včiel. O uvedenej skutočnosti boli niekoľkokrát zástupcovia Greenpeace informovaní (aj pri osobných stretnutiach).

Slovenská republika ako jedna z mála krajín, má pre hodnotenie vplyvu pesticídov na včely zriadené samostatné expertné pracovisko, ktoré je úzko prepojené s praxou, teda farmármi aj včelármi. Každú látku schvaľovanú na úrovni EÚ posudzuje SR zo všetkých oblastí (toxikológia, ekotoxikológia, vrátane vplyvu na  včely, podzemné vody, povrchové vody, pôdu, vzduch), k hodnoteniu za danú oblasť sa vyjadrujú národní experti. Ministerstvo úzko spolupracuje s včelárskymi združeniami na Slovensku.

Blížiace sa rokovanie v Bruseli bude na úrovni expertnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Európska komisia predstaví nové informácie, Slovensko ani ostatné členské štáty nimi zatiaľ nedisponujú, preto je predčasné k nim zaujať stanovisko.

MPRV SR bude nové fakty a vedecké výskumy ohľadom ochrany včiel komunikovať nielen s organizáciou Greenpeace, ale aj s včelármi a poľnohospodármi, tak ako doteraz.

Zuzana Peiger Ačjaková

Štátny radca |Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra