Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
104057_dsc04840 676x451.jpg
25. apríla 2024 SprávySlovensko od PRservis.skSITA Diskusia()

Bebbo – mobilná aplikácia UNICEF pre rodičov detí od 0 do 6 rokov

25.4.2024 – UNICEF, Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a občianske združenie Pediatri deťom predstavujú Bebbo. Mobilnú aplikáciu pre rodičov detí od 0 do 6 rokov, pomocou ktorej môžu sledovať a podporovať vývin svojho dieťaťa, monitorovať jeho rast, zaznamenávať preventívne prehliadky a očkovania a pritom získavať cenné rady a odporúčania. Aplikácia je dostupná v 15 krajinách sveta a bola stiahnutá viac ako miliónkrát. Je k dispozícii zadarmo, neobsahuje reklamy a dá sa stiahnuť na App Store a Google Play.

Aby bolo o deti na Slovensku postarané čo najlepšie

Aplikácia prichádza v čase, keď počet pediatrov na Slovensku klesá a ich priemerný vek je 59 rokov. Odborná spoločnosť primárnych pediatrov opakovane upozorňuje, aké dôležité je zachovať dostupnosť všestrannej starostlivosti o deti. Neúnavne navrhuje systémové riešenia, ale tvorí aj tie čiastkové, na ktoré má priamy dosah.

„Jedno z možných riešení, ako zachovať najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť o stúpajúci počet detí v ambulancii – aj podľa skúseností z vyspelých krajín – je vzdelávanie rodičov, aby zvládli rozpoznať a manažovať základné príznaky chorôb, sledovali vývin svojho dieťaťa, a venovali sa viac prevencii chorôb a fyzickému i duševnému zdraviu svojich malých detí. Aby všetci malí pacienti, ktorí sa nezaobídu bez lekárskej starostlivosti, dostali pomoc v takom čase a v takej kvalite, ako si to vyžaduje ich stav“, uvádza MUDr. Elena Prokopová, prezidentka SSPPS SLS a Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast hlavný dôvod, prečo sa pediatri zapojili do projektu s UNICEF. Výsledkom tohto projektu je aj adaptácia aplikácie Bebbo.

Dôležitý informačný kanál pre rodičov

Bebbo pomáha zvýšiť informovanosť rodičov a upriamuje ich pozornosť na podporu zdravia a všestranného prospievania nielen detí, ale aj celých rodín. „Každá príležitosť podporiť rodičov v zlo- žitom a zároveň dôležitom období raného detstva ich detí, keď často prežívajú obavy a neistotu, je vítaná. V čase, keď zápasíme s nedostatkom pediatrov, aplikácia bude pre rodičov veľkou pomocou,“ vysvetľuje MUDr. Beata Kartousová, členka výboru SSPPS SLS, spoluzakladateľka projektu Pediatri deťom a koordinátorka adaptácie aplikácie Bebbo.

Spontánne, iniciatívou samotných primárnych pediatrov, vznikol projekt Pediatri deťom, zameraný na vzdelávanie a podporu rodičov. Už z jeho názvu cítiť odhodlanie tých, čo sa denne starajú o tisíce detí v tejto krajine, urobiť všetko, čo je v ich silách pre zdravie a prospievanie mladej generácie. „Sme veľmi radi, že popri rodičovskej stránke Pediatri deťom môžeme v spolupráci s UNICEF priniesť opatrovateľom detí od narodenia po prvý deň v škole výnimočného sprievodcu rodičovstvom – slovenskú verziu Bebbo aplikácie,“ hovorí MUDr. Beata Kartousová.

Aplikácia bude zadarmo a bez reklamy

Všetky údaje zadané do aplikácie na účely personalizácie sa ukladajú výlučne v osobnom zariadení používateľa. Bebbo môžu používať obaja rodičia súčasne pre jedno alebo viac detí. Aplikácia je bezplatná, bez reklamy a dostupná pre používateľov zariadení so systémom Android aj iOS. Má jednoduchú navigáciu a dôveryhodné informácie sú podávané láskavou a zrozumiteľnou formou. Ak je obsah vopred stiahnutý, môže byť k dispozícii aj bez prístupu k internetu. UNICEF aplikáciu Bebbo si obľúbili rodičia po celom svete. „Počnúc dnešným dňom budú mať rodičia na Slovensku k dispozícii nového praktického pomocníka, vďaka ktorému môžu sledovať a podporovať vývin svojho dieťaťa a zároveň získavať cenné rady a odporúčania. Aplikácia je dostupná zdarma a v slovenskom jazyku,“ hovorí Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF na Slovensku.

Správne informácie v správnom čase na jednom mieste

V Bebbo nájdu rodičia užitočné informácie na jednom mieste a v čase, keď ich potrebujú. Slovenská verzia obsahuje informácie, založené na vedeckom poznaní a medicínskej praxi na Slovensku pod garanciou SSPPS SLS. „Každá jedna veta bola posúdená slovenskými odborníkmi,“ hovorí MUDr. Beata Kartousová. Na adaptácii Bebba pracovali slovenskí špecialisti na detské zdravie z radov pediatrov, vývinových psychológov aj špeciálnych a liečebných pedagógov.

„Som veľmi rád, že aj Slovensko sa pripojí k ďalším 14 krajinám, a naše rodiny budú mať k dispozícii aplikáciu, ktorá bola prepracovaná a upravená podľa odborných odporúčaní a praxe u nás pod zášti- tou odbornej spoločnosti primárnych pediatrov,“ uviedol štátny tajomník MZ SR Ladislav Slobodník.

Dôležité povinné očkovania

Aplikácia pomáha rodičom sledovať aj blížiace sa termíny očkovania. Predstavenie Bebba pripadá na termín Svetového imunizačného týždňa, ktorý upozorňuje na význam a potrebu očkovania, ako naj- účinnejšieho preventívneho opatrenia proti prenosným ochoreniam. „V novej aplikácii Bebbo nájdu rodičia odpovede na svoje otázky aj o očkovaní, ktoré možno nestihli položiť pediatrovi v ambulancii alebo v našich Poradniach očkovania pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva,“ uviedla MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR. Podľa nej by sme nemali zabúdať na to, že aj súčasní rodičia boli v detstve riadne zaočkovaní a vďaka tomu sa doposiaľ nestretli s ochoreniami ako napríklad čierny kašeľ, osýpky alebo záškrt. „Rodič musí mať k dispozícii overené odborné informácie o očkovaní, aby sa mohol správne rozhodnúť s cieľom ochrániť zdravie svojho dieťaťa,“ uviedla MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA.

Rovnaký štart pre všetky deti na Slovensku

Čo potrebuje každé dieťa, aby naplno mohlo rozvinúť svoj potenciál ešte pred nástupom na predprimárne vzdelávanie v piatich rokoch? Láskavú starostlivosť, dobré zdravie, optimálnu výživu, stimulujúce a bezpečné prostredie, v ktorom by sa mohlo rozvíjať. „Mnohé z informácií, ktoré sú v Bebbo, rodičia môžu získať aj od lekárov či zdravotných sestier, ale všetci vieme, že na prvé počutie si človek zapamätá len asi 30 percent. Takto sa rodičia môžu k informáciám, ktoré potrebujú a zaujímajú ich, opakovane vracať. Navyše všetky rady a odporúčania budú dostupné všetkým rodinám v ktoromkoľvek kúte Slovenska,“ povedala MUDr. Martina Miškovská, PhD., členka výboru SSPPS SLS a jedna zo spoluautoriek slovenskej verzie aplikácie.

Interaktívny sprievodca od narodenia do šiestich rokov veku

Bebbo má personalizovaný obsah na základe konkrétneho veku a pohlavia dieťaťa, ktoré rodičia zadajú hneď po stiahnutí. Aplikácia poskytuje interaktívne nástroje v štyroch oblastiach. Pomocou zaznamenávania údajov o hmotnosti a výške môžu rodičia sledovať rast a prospievanie svojho dieťa- ťa. V záložke Preventívne prehliadky sú uvedené podrobné informácie o vykonávaných pravidelných preventívnych vyšetreniach u primárneho pediatra, rodičia sú zároveň upozorňovaní notifikáciami na blížiace sa termíny podľa veku dieťaťa. Očkovanie je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o zdravie detí. V Bebbo je možné zapisovať vykonané očkovania a aplikácia posiela rodičovi pripomienky plánovaných očkovaní. Nosnou časťou Bebba je sprievodca vývinom dieťaťa, ktorý vedie rodiča jednotlivými vekovými obdobiami. Vysvetľovaním a zaznamenávaním vývinových míľnikov dostáva rodič výnimočnú pomoc v starostlivosti o optimálne napredovanie svojho dieťaťa.

Významným prínosom je časť aplikácie Hry, ktorá ponúka rodičom nápady, ako sa zapojiť do hravej interakcie a podporiť motorické a sociálno-emocionálne zručnosti detí, reč a komunikáciu, poznáva- nie a kognitívny vývin. Dostupných je množstvo hier, v ktorých môže podľa oblasti rodič listovať a vy- brať si jednoduché ale aj komplexnejšie aktivity. Zaujímavým je prepojenie tejto časti s nástrojom na sledovanie vývinu. Ak dieťa nedosiahne určitý míľnik odporúčaný pre jeho vek, aplikácia ponúkne hru alebo aktivitu, ktorú môžu rodičia použiť na podporu práve tohto aspektu vývinu.

„Veľmi ma potešilo, že v Bebbo aplikácií sú aj články, ktoré sa venujú rodičom – ich psychickému zdraviu, podpore a edukácii. Sú to veľmi dôležité témy a zaslúžia si oveľa väčšiu pozornosť, aká sa im dostáva. To, ako sa majú samotní rodičia a v akom psycho-sociálnom prostredí dieťa vyrastá, priamo ovplyvňuje samotné dieťa a jeho vývin. Tieto témy sú určite dôležitou súčasťou primárnej pediatrickej starostlivosti,“ dodáva MUDr. Alžbeta Kadlečíková, lekárka urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb a mama troch detí, ktorá spolupracovala na adaptácii obsahu aplikácie.

Tlačovú konferenciu podporilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky; Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

O UNICEF

Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Vo viac ako 190 krajinách a teritóriách pracujeme pre každé dieťa, aby sme vybudovali lepší svet pre všetkých.

Viac informácií o UNICEF a jeho práci nájdete na www.unicef.org

KONTAKT

Maxime Le Lijour, Communications Officer, UNICEF, mlelijour@unicef.org Michal Biznar, Communications Officer, UNICEF, mbiznar@unicef.org

O SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRIMÁRNEJ PEDIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

Odborná spoločnosť združuje primárnych pediatrov, jej hlavným poslaním je odborné vzdelávanie primárnych pediatrov, zastupovanie a presadzovanie ich profesijných záujmov, spolupráca s inými odbornými spoločnosťami na Slovensku aj v rámci Európy.

KONTAKT

SSPPS SLS, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, www.primarnapediatria.sk, primarnapediatria@gmail.com

O OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ PEDIATRI DEŤOM

Pediatri deťom je združenie, ktoré vzniklo pod záštitou SSPPS SLS. Jeho hlavným cieľom je ochrana a podpora zdravia detí a dospievajúcich cestou edukácie rodičov a opatrovateľov, ako aj podporou odborného vzdelávania zdravotníkov. Najdôležitejším dlhodobým projektom združenia je tvorba rodičovského portálu Pediatri deťom.

KONTAKT

www.pediatridetom.sk, info@pediatridetom.sk

Informačný servis

K téme

Hlasovanie v Tescu štartuje: Rozhodnite, koľko peňazí dostanú projekty vo vašom okolí Trójsky kôň alebo príležitosť pre železnice?

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.