Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
27. januára 2014 PR správyFinancie od PRservis.skSITA Diskusia()

Využívajte eurofondy a byrokraciu prenechajte iným

BRATISLAVA 27. januára – Výbor pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu schválil v septembri 2013 pre Slovensko výnimku na dlhšie čerpanie eurofondov. Žiadatelia tak na základe výnimky n+3 budú môcť zvyšné prostriedky čerpať namiesto dvoch rokov 3 roky po konci programového obdobia 2007 – 2013. Znamená to, že záväzky, ktoré uzavrú, im musia byť uhradené do konca roka 2016. Výnimka sa týka najmä Operačného programu doprava, Operačného programu Výskum a Vývoj, Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Operačného programu Vzdelávanie. Prostriedky tak budú sústredené najmä do diaľnic, infraštruktúry, výskumu, inovácií a školstva.

V ďalšom rozpočtovom období Brusel odsúhlasil, že Slovensko dostane z eurofondov na najbližších sedem rokov v čistom, po zaplatení odvodov, vyše 13,5 miliárd eur. Finančné prostriedky bude možné získavať z 9 programov, z ktorých 6 sú hlavné operačné programy a zvyšné prostriedky majú byť alokované do 3 doplnkových operačných programov (Technická pomoc, Efektívna verejná správa, Rybné hospodárstvo).

Podľa Jany Rovčaninovej, šéfky konzultačnej spoločnosti Allexis, s.r.o. bola dôvodom schválenia väčšieho balíka peňazí pre Slovensko vysoká nezamestnanosť a snaha o urýchlenie rastu našej ekonomiky. „Europoslanci zároveň prijali niektoré opatrenia, ktoré majú umožniť efektívnejšie a lepšie čerpanie peňazí, urýchliť čerpanie pre problémové oblasti ako napríklad podpora malých a stredných podnikov, nezamestnanosť mladých, alebo oblasť vývoja a výskumu. Tiež sa počíta s možnosťou presunu peňazí medzi jednotlivými operačnými programami, alebo posun priorít, čo umožní flexibilne reagovať na aktuálnu situáciu v Európe,“ objasňuje Rovčaninová.

Pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ má kľúčový význam kvalita podávaných projektov. Iba projekty, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, majú šancu byť finančne podporené. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, je kvalita projektov v súčasnosti vyššia aj vďaka skutočnosti, že riadiace orgány za predchádzajúce programové obdobia nabrali skúsenosti a pretavili ich do nových dokumentov a výziev. V neposlednom rade za kvalitou podávaných projektov žiadateľmi stoja aj konzultačné spoločnosti a agentúry, ktoré v priebehu rokov získali množstvo poznatkov a rástli na kvalite.

Podľa mnohých žiadateľov sprevádza proces čerpania financií z eurofondov prehnaná byrokracia, ktorá ich odrádza. Zvyčajne majú obavy, či stihnú predložiť všetky náležitosti potrebné k podaniu žiadosti, či bude ukončené verejné obstarávania včas, aby sa stihli čerpať prostriedky, či budú mať peniaze na kofinancovnie projektu a tiež, či budú vedieť svojmu projektu preukázať udržateľnosť 5 rokov, čo je jedna z podmienok. „Rozumiem im. Veľakrát sú to ľudia, ktorí majú nápad, víziu, chcú niečo produkovať a realizovať a papierovanie nie je ich doménou. V takomto prípade by malo byť samozrejmosťou oslovenie externej firmy, ktorá za nich plnohodnotne a formálne správne vypracuje projekt a zabezpečí celkový projektový manažment. Je škoda nevyužiť výhody, ktoré nám v tomto smere ponúka členstvo v EU. Eurofondov sa netreba báť, ale treba ich rozumne využívať. Slovensko je z hľadiska celkového čerpania eurofondov v období 2007 – 2013 na piatom mieste od konca a to je veľká š
koda.“ uzatvára Rovčaninová.

V rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 – 2013 vyčerpala Slovenská republika k 31.10. minulého roka prostriedky vo výške 5 485,22 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 47,15 %. Medzi najviac čerpané programy patril Operačný program Zdravotníctvo, ktorý čerpal prostriedky na úrovni 82,45 %, Regionálny operačný program, ktorý čerpal 67,49 %, Operačný program Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 čerpal 59,68 % a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 58,81 %. Nad 50% finančných prostriedkov čerpali ešte Operačné programy INTERACT II (53,61 %), Technická pomoc (51,29 %) a Rybné hospodárstvo (50,65 %). Najhoršie sú na tom operačné programy Životné prostredie, Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj, Doprava a Vzdelávanie.

Konzultačná spoločnosť Allexis, s.r.o. pomáha klientom vo všetkých oblastiach týkajúcich sa získavania finančných prostriedkov z EÚ. Ponúka možnosť dotačného auditu, kde identifikuje rozvojové potreby klienta, určí možnosti financovania prostredníctvom fondov EÚ a upozorní na možné riziká v oprávnenosti projektových zámerov. Spoločnosť zároveň informuje o aktuálnych výzvach a o možnostiach financovania investičných alebo neinvestičných rozvojových potrieb klienta. V rámci svojich služieb ponúka celkové spracovanie projektu a komplexné vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a povinných príloh k žiadosti. Súčasťou služieb je aj kompletná grafická úprava, tlač a viazanie vypracovaných projektov. V rámci osobitných služieb zabezpečuje vypracovanie analýz a štúdií. Súčasťou komplexnosti služieb je aj sprostredkovanie verejného obstarávania pre potreby realizácie projektov prostredníctvom oprávnenej osoby na verejné obstarávanie. Táto služba zahŕňa vypracovanie súťa
žných podkladov, oslovenie subjektov, vyhodnotenie súťažných podkladov a spracovanie zápisnice v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zabezpečí tiež prípravu žiadosti o platby, monitorovacie správy, žiadosti o zmeny, celkový chod projektu – od jeho zavádzania do praxe, až po úplné ukončenie.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

bx

K téme

Nájdite so svojím psom spoločnú reč, radí tréner na moderný výcvik psov Desatoro bezpečnosti

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.