Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
9. júna 2016 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MPSVR: Kompenzácia ŤZP

BRATISLAVA 9. júna –

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP je už v legislatívnom procese (8.6.2016)

Tak, ako už bývalá vláda prisľúbila koncom roka 2015 a súčasná vláda zakotvila do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020, MPSVR SR aktuálne pripravilo jednu z prioritných zmien, ktorá sa týka zákona číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. MPSVR SR v týchto dňoch začalo legislatívny proces tejto právnej úpravy, ktorá by mala vstúpiť do platnosti už 1. januára 2017. Na právnom a informačnom portáli Slov-lex je aktuálne predstavený jej základný vecný zámer.

Základným cieľom navrhovaných zmien je potreba zvýšiť príjem skupiny poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie v produktívnom veku, ktorí sa starajú o ťažko zdravotne postihnutého člena rodiny. Táto mimoriadne fyzicky aj psychicky náročná služba ich blízkym si vyžaduje plné nasadenie, preto im zväčša znemožňuje pokračovanie v ich profesionálnom živote, z ktorého by inak mali iný pravidelný príjem.

Zlepšenie ekonomického a sociálneho postavenia opatrovateľov prináša novela vo viacerých oblastiach a má sa týkať vyše 33-tisíc opatrovateľov.

Prvou navrhovanou zmenou je zvýšenie samotnej výšky príspevku na opatrovanie, v závislosti od počtu opatrovaných a rozsahu opatrovania, zo súčasných 220,52 eur na 247,65 eur, čo predstavuje reálne zvýšenie o 27,10 eur mesačne.

Druhou zmenou je zároveň zvýšenie ochrany príjmu opatrovanej FO s ŤZP, ktorú opatruje opatrovateľ v produktívnom veku zo súčasných 1,4 násobku sumy životného minima (277,326 eur) na 1,7 násobok (336,753 eur), čo je navýšenie o 59,43 eur.

Ďalšou dôležitou úpravou je zásadné predĺženie obdobia platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu. Návrh MPSVR SR obsahuje odstránenie doterajšej hranice 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie za fyzické osoby, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté osoby. Cieľom návrhu je započítať obdobie starostlivosti o ŤZP osobu v závislosti od reálneho obdobia, v ktorom ŤZP osoba túto starostlivosť potrebuje, čo významne posilňuje postavenie opatrovateľov na účely budúcich plnení sociálneho poistenia, najmä smerom k ich starobným dôchodkom.

Ostatné navrhované zmeny v novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP majú za cieľ precizovanie oblastí, ktoré sa týkajú úpravy okruhu účastníkov právnych vzťahov v kontexte práva EÚ, oblasti posudzovania a zisťovania príjmu a majetku, oblasti ochrany osobných údajov a vodenia psov so špeciálnym výcvikom.

Verejnosť sa aj v tomto prípade môže zapojiť do prípravy novely formou posielania podnetov či návrhov. Predpokladaný termín začatia tzv. vonkajšieho pripomienkového konania je august 2016.

Vzhľadom na to, že starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých je jedným z hlavných nástrojov sociálnej politiky vlády a tým pádom zásadnou prioritou MPSVR SR, plánujeme už v roku 2018 predstaviť ďalšie zmeny v tejto oblasti.

Doplnenie k súčasnému právnemu stavu v oblasti poskytovania príspevku na opatrovanie:

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje priamo fyzickej osobe – opatrovateľovi, ktorý opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (FO s ŤZP). Ak ju opatruje opatrovateľ v produktívnom veku, pri výške peňažného príspevku na opatrovanie sa zohľadňuje aj príjem opatrovanej FO s ŤZP. Ak je opatrovanou FO s ŤZP nezaopatrené dieťa, ochrana príjmu je vo výške 3 – násobku sumy životného minima. Pri ostatných opatrovaných FO s ŤZP ochrana príjmu je vo výške 1,4 násobku sumy životného minima.
U rodičov, ktorí sa starajú o nezaopatrené dieťa, je už dnes ochrana príjmu (opatrovaného dieťaťa) vo výške až 3-násobku životného minima (594,27 eur).

V systéme sociálneho poistenia môže byť osoba vykonávajúca opatrovanie z tohto dôvodu poistencom štátu maximálne po dobu 12 rokov, resp. 18 rokov, ak je zároveň osobou starajúcou sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Z uvedených dôvodov je potrebné novelou zákona riešiť.

Barbora Petrová
tlačový odbor
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;qq

K téme

Nárok na štátnu pomoc so splácaním hypoték má menšina ľudí, brzdia ju najmä dve podmienky Slováci sa ani po reforme o svojich 13 miliárd úspor v druhom pilieri stále príliš nezaujímajú

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.