Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
9. novembra 2017 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MPRV: Združenie VLK v prípade v oblasti Čergov preukázateľne uvádza nepravdivé informácie

BRATISLAVA 9. novembra –

Agrorezort upozorňuje, že Lesoochranárske združenie (LOZ) VLK v prípade v oblasti Čergov preukázateľne uvádza nepravdivé informácie. LESY SR realizujú v danej lokalite obnovu lesa, ktorá prebieha šetrným spôsobom, pričom stromy slúžiace na hniezdenie vzácnych druhov vtáctva budú zachované na celej ploche. Opatrenia prebiehajú v súlade s platným plánom starostlivosti o les, ktorý bol pripravený za účasti odborníkov a verejnosti. Združenie VLK nie je žiadnym vlastníkom ani spoluvlastníkom pozemkov v dotknutom území.

Oceňujeme záujem LOZ VLK o ochranu prírody, máme však za to, že ani v občianskych aktivitách nemožno opomínať odbornosť a zákonnosť. Hospodárenie v lese sa riadi tzv. Plánom starostlivosti o les (PSL), ktorý je platným a uznávaným nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. PSL môžu vyhotovovať len odborne a technicky spôsobilé fyzické alebo právnické osoby. Účastníkmi konania sú vlastníci, obhospodarovatelia lesov, orgány štátnej správy a ich prostredníctvom aj ďalšie odborné organizácie a verejnosť. Takýto plán bol vyhotovený aj v oblasti Čergov a akákoľvek činnosť v tejto lokalite sa plánom starostlivosti o les prísne riadi.

Štátny podnik LESY SR, odštepný závod Prešov vykonáva v oblasti prameňa riečky Ľutinka v Čergovskom pohorí obnovnú ťažbu v 110-ročnom hospodárskom poraste. Ide o systematické opatrenie realizované v súlade s platným Plánom starostlivosti o lesy pre príslušné lesné celky. V žiadnom prípade sa nejedná o invazívne vyklčovanie 200-ročných porastov. Zoskupenie VLK nie je podľa nám dostupných informácií žiadnym vlastníkom ani spoluvlastníkom predmetných pozemkov, tak ako to prezentuje vo svojich vyjadreniach. Ťažba prebieha na lesnom pozemku, ktorý spravujú LESY SR v zmysle platnej legislatívy a vlastníci lesov sú spokojní s vykonávaním predpísaného spôsobu hospodárenia, neevidujeme žiadnu sťažnosť.

Ťažba dreva je v danej lokalite realizovaná čo najjemnejším spôsobom, mimo vegetačného obdobia, pričom stromy slúžiace na hniezdenie vzácnych druhov vtákov zostávajú ponechané. Obnovná ťažba prebieha postupne so zámerom počas 30-ročnej doby postupne prerieďovať materský porast a vytvárať tým vhodné podmienky pre vznik nasledujúceho podrastu na základe predpísaného plánu opatrení.

Prílohy:

V predmetnej oblasti vykonávajú LESY Slovenskej republiky štátny podnik obnovnú ťažbu v dielci 398. Podľa listov vlastníctva je štátny podnik LESY SR, ako účastník právneho vzťahu k nehnuteľnostiam vedený ako správca. Na základe nám dostupných informácií Lesoochranárske zoskupenie VLK, na predmetných parcelách nie je žiadnym vlastníkom ani spoluvlastníkom.

LESY SR š. p. hospodária v danej oblasti len v časti porastov. Ostatná plocha je obhospodarovaná inými subjektmi. Informácie o vlastníctve je možné preveriť na stránke pomocou Elektronických služieb katastra nehnuteľností na adrese https://kataster.skgeodesy.sk

Lesoochranárske zoskupenie VLK je vlastníkom parciel C KN 798/2, 798/3 (LV 510), ktoré sú však mimo JPRL 398-01.

Vysvetlivky:

JPRL – Jednotka priestorového rozdelenia lesa je základnou jednotkou pre zisťovanie stavu lesa, plánovanie hospodárenia, vedenie lesnej hospodárskej evidencie a kontroly hospodárenia.

Michal FEIK

Odbor komunikácie a marketingu

K téme

Odborníci podporujú väčšiu dostupnosť liekov proti parazitom Problémy nám v lete môžu spôsobiť surové, ale aj pripálené jedlá

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.