Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
10. mája 2016 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MPRV: Stanovisko k Výročnej správe IVVL Košice za rok 2015

BRATISLAVA 10. mája –

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k Výročnej správe Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov za rok 2015

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov so sídlom v Košiciach (ďalej len „IVVL“) pôsobil v roku 2015 ako štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“), ktorej primárnou úlohou je rozvoj ľudských zdrojov. Ide najmä o celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), pričom za najdôležitejšie sa považuje sústavné každoročné povinné vzdelávanie všetkých úradných veterinárnych lekárov a úradných veterinárnych asistentov
v zmysle platných právnych predpisov Európskej únie.

IVVL v uplynulom roku realizoval svoju činnosť prostredníctvom vzdelávacích aktivít, predovšetkým atestačnej prípravy veterinárnych lekárov a absolventov iných vysokých škôl na získanie atestácie 1. a 2. stupňa, atestačných skúšok na získanie atestácie 1. a 2. stupňa, vzdelávania vedúcich služobných úradov, zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, vzdelávania v oblasti senzorického posudzovania potravín, ako aj vzdelávacích aktivít pre získanie odbornej spôsobilosti a publikačnej činnosti.

Výročná správa za rok 2015 podáva prehľad o hospodárení IVVL a čerpaní finančných prostriedkov v zmysle kontraktu medzi MPRV SR a IVVL č. 473/2014-520/MPRV SR (ďalej len „kontrakt“). V rámci kontraktu boli IVVL poskytnuté finančné prostriedky vo výške 106 929 € v programe Vzdelávanie 0900102. V priebehu roka sa na základe úpravy záväzných rozpočtových ukazovateľov zvýšila uvedená suma na 134.953,- €, pričom zvýšenie bolo tvorené čiastkou na mzdy a príspevky do poisťovní o 3.024,- € a druhou čiastkou 25 000 €. Dvomi úpravami záväzných ukazovateľov boli IVVL pridelené kapitálové výdavky na zateplenie budovy IVVL v sume 75 000 € a dodatočne navýšené o sumu 95 000 €. Finančné prostriedky sa majú použiť v roku 2016.

IVVL v rámci celoživotného vzdelávania v roku 2015 zorganizoval 108 vzdelávacích aktivít pre 3 712 účastníkov. Hlavnou činnosťou IVVL v oblasti celoživotného vzdelávania bola realizácia Národného programu vzdelávania, v rámci ktorého sa uskutočnilo 29 vzdelávacích aktivít pre 1 836 účastníkov z radov zamestnancov organizácií ŠVPS SR. V rámci vzdelávacích aktivít na získanie odbornej spôsobilosti pre ostatné cieľové skupiny IVVL zrealizoval 74 aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 1 855 účastníkov. IVVL pritom pravidelne monitoruje a vyhodnocuje kvalitu vzdelávacích aktivít prostredníctvom dotazníkov. IVVL aj v roku 2015 vydával odborný časopis Slovenský veterinársky časopis, ktorý má edukačný, odborný a informačný charakter. Naďalej tiež spravoval vo svojich priestoroch Múzeum histórie veterinárskej medicíny.

Okrem vzdelávania v rámci štruktúry ŠVPS SR uskutočňovalo IVVL aj ďalšie vzdelávanie v rámci podnikateľskej činnosti, napr. pre obchodné reťazce, potravinárske firmy, ale aj pre poľovníkov, prepravcov zvierat, pracovníkov bitúnkov, farmaceutických firiem, pre osoby vykonávajúce odchyt túlavých zvierat a pod. Vzdelávanie bolo poskytnuté aj stredoškolským pedagógom.

Na základe predloženej výročnej správy za rok 2015 je možné konštatovať, že IVVL plnil všetky svoje činnosti na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni v súlade s platnými vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi. MPRV SR nemá k predloženej výročnej správe za rok 2015 zásadné pripomienky. Technické pripomienky k správe boli elektronicky zaslané organizácii a zapracované do správy. MPRV SR odporúča správu predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

Ing. Ján Vajs
generálny riaditeľ
sekcie poľnohospodárstva

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;dn

K téme

Odborníci podporujú väčšiu dostupnosť liekov proti parazitom Problémy nám v lete môžu spôsobiť surové, ale aj pripálené jedlá

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.