Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
21. augusta 2017 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MF SR: Reakcia MF SR na hodnotenie daňového zaťaženia Konzervatívnym inštitútom

BRATISLAVA 21. augusta –

Viaceré, až expresívne, vyjadrenia o alarmujúcej veľkosti daňového zaťaženia v SR, vychádzajú z ojedinelého konceptu Konzervatívneho Inštitútu (KI). Ten okrem množstva metodických prešľapov v kalkulácií daňového zaťaženia „priemerného obyvateľa“ postráda ten najhlavnejší prvok transparentného indikátora a to jeho medzinárodnú porovnateľnosť. Zásadne nesúhlasíme s ohýbaním faktov, ktoré zavádzajú verejnosť. Použitím rovnakého konceptu v prípade iných krajín EÚ by výsledkom bolo ešte viac „alarmujúcejšie“ daňové zaťaženie optikou konceptu KI než v prípade SR. Porovnanie je založené na verejne dostupných a overiteľných zdrojov údajov z Eurostatu a OECD. Okrem iného si záverom dovoľujem uviesť aj viacero metodických prešľapov v koncepte KI.

Podľa Konzervatívneho inštitútu zamestnancovi s priemernou mzdou zostáva po zaplatení všetkých daní mesačne iba 38,1 % (484 eur) z nákladov práce a uvedené zaťaženie konštatuje ako alarmujúce. Chýba však akákoľvek relevantná zmienka o porovnaní miery jeho zaťaženia v EÚ, či regióne V4 pri použití obdobného konceptu kalkulácie daňového bremena. Dôvodom absencie je snaha autorov o senzáciu za každú cenu na úkor vypovedacej schopnosti indikátora, ktorý neumožňuje overiť jeho koncept v medzinárodnom meradle a odpovedať, ako by obstálo daňové bremeno SR v konkurencii iných krajín. Nižšie si Vám dovoľujem uviesť reálne fakty o porovnaní výšky daňovo-odvodového zaťaženia v EÚ z viacerých uhlov pohľadu[2], ktoré sú dlhodobo transparentne komunikované, medzinárodne zaužívané a ktoré používajú výrazne menej „expertných predpokladov“ pre finálne vyčíslenie indikátora:

V rámci EÚ je podiel vybraných daní a odvodov na výkone ekonomiky v SR výrazne pod priemerom EÚ. Na základe tohto ukazovateľa má SR šieste najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie v EÚ. Obzvlášť v porovnaní s krajinami V4 a Rakúskom má SR najnižší podiel daní a odvodov na HDP.Aj pri pohľade optikou zdanenia jednotlivých ekonomických aktivít (spotreba, príjem, kapitál a pod.) je zdanenie v SR výrazne podpriemerné.Daňové a odvodové zaťaženie práce nízkopríjmového zamestnanca (zarábajúceho 50 % priemernej mzdy) merané prostredníctvom daňového klinu je najnižšie v rámci V4 a aj pod úrovňou priemeru EU. Daňové a odvodové zaťaženie práce zamestnanca s priemernou mzdou sa nachádza na úrovni priemeru EÚ.Výpočet obsahuje viacero metodických nepresností, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú výslednú hodnotu a nie sú vo výpočte adekvátne zohľadnené:

v prvom rade autori používajú nesprávnu definíciu dane, nakoľko za daň považujú aj povinné platby do súkromných spoločností, s ktorými vláda nevie nijako nakladať, čo je v rozpore s medzinárodne zaužívanou definíciou daní (napr. platby do II. piliera, ktoré zamestnanci šetria na svojich súkromných účtoch považujú za daň a niečo o čom rozhoduje vláda, čo v skutočnosti neplatí)ide o výrazne zjednodušujúcu metodiku a logiku, kde s cieľom popularizácie a alarmovania spoločnosti zámerne absentuje:- akákoľvek úvaha, že výrazná časť daní sa spätne v danom roku prerozdeľuje vo forme dávok, ktoré sa opäť spotrebúvajú (t.j. zaťaženie by v uvedenej úvahe “priemeru“ KI malo byť ponížené o vyplácané dávky ako sú dôchodky, prídavky na deti, príspevky pri narodení, príspevky ZŤP a pod.)

– do výpočtu vstupujú aj platby za, ktoré jednotlivec dostáva priamu protihodnotu a preto nemôžu byť považované za daň, ale ide o tržby a produkciu verejnej správy, za ktorú verejná správa poskytuje protihodnotu vo forme služby alebo tovaru (poplatok za likvidáciu odpadu, parkovné, lístok na MHD)

-zmienka o skutočnosti, že technika výpočtu bremena u „priemerného daňovníka“ nie je pri jednotlivých daniach (resp. v krokoch výpočtu) konzistentná, nakoľko v prípade odvodov absentuje zahrnutie existujúcich úľav a výnimiek (oslobodenie pre dlhodobo nezamestnaných, výnimky pre dohodárov, OOP na zdravotných odvodoch a pod.), rovnako to platí aj v rozdielnom zaťažení viacerých úväzkov, ktoré nie je zohľadnené

-výpočet zaťaženia DPH nesprávne predpokladá jednotnú sadzbu DPH vo výške 20 % (čo kontrastuje s realitou – znížená sadzba, resp. oslobodené služby od DPH), uvažuje so 100 % úspešnosťou výberu dane (čo nadhodnocuje bremeno, s ktorým skutočne vláda operuje) a navyše neuvažuje s úsporami domácností s tvrdením, že úspory sú odložená spotreba a budú minuté v budúcnosti. Výpočet však hovorí o roku 2016, je teda korektné brať do úvahy iba výdavky týkajúce sa tohto roku.

-existujú pochybnosti o správne použitých predpokladoch o počte obyvateľov a ekonomicky pracujúcich osôb použitých v kalkuláciách v čase, ktoré nie je možné transparentne overiť – údaje nie sú k dispozícii

Ministerstvo Financií SR

K téme

Otvorený list Slovenskej komory audítorov o neuváženom zbavovaní sa kontroly štátu nad verejnými financiami Jesenná ITAPA 2023: Digitalizované zdravotníctvo je náš cieľ. Najskôr tu ale musíme dokončiť rozbehnuté projekty

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.