Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
12. októbra 2016 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MF: Návrh rozpočtového plánu na rok 2017

BRATISLAVA 112. októbra –

Vláda na svojom dnešnom zasadnutí schválila Návrh rozpočtového plánu na rok 2017, ktorý prináša analytický pohľad na Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019. Tento dokument taktiež slúži na komunikáciu rozpočtu voči Európskej komisii, ktoré na základe návrhov rozpočtových plánov všetkých členských štátov pripravuje ich hodnotenia (zverejnené približne v polovici novembra).

Dokument je dostupný na nasledovnej webovej linke, a v priebehu pár hodín na nej pribudnú všetky podkladové dáta
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9307

Ak máte do 2 minút času, čítajte tu:

 Slovenská ekonomika bude v budúcom roku pokračovať v dynamickom raste 3,5 %, a to i napriek predpokladanému negatívnemu vplyvu Brexit-u na európske ekonomiky.
 Schodok verejnej správy pre aktuálny rok dosiahne, podľa priebežného monitoringu, úroveň 1,97 %, čo zodpovedá približne stanovenému cieľu pre rok 2016.
 Podľa aktuálneho odhadu hrubý dlh v roku 2016 dosiahne 53,5 % HDP.
 Strednodobá rozpočtová stratégia vlády je naďalej plne v súlade s národnými aj európskymi fiškálnymi pravidlami. Štrukturálny deficit na úrovni 1,72 % HDP v roku 2016 zabezpečuje medziročnú konsolidáciu vo výške 0,17 % HDP.
 Miernejší nárast výdavkov verejnej správy v roku 2016, v porovnaní s potenciálom ekonomiky, umožňuje cieliť výdavky v roku 2016 len s miernou odchýlkou voči výdavkovému pravidlu na dvojročnom horizonte (plnenie výdavkového pravidla)
 Štrukturálne politiky nadväzujú na obsah NPR z jari tohto roka a naďalej sa zameriavajú najmä na najväčšie výzvy slovenského hospodárstva: trh práce, základné školstvo a zdravotníctvo.
 Boj proti daňovým únikom ostáva kľúčovou prioritou slovenskej vlády.
 Projekt Hodnota za peniaze si v roku 2017 opäť posvieti na výdavky troch rezortov: aktívne/pasívne politiky trhu práce, štátne dávky a sociálny systém budú hodnotené v rezorte Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny; v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prejde skrutinou regionálne a vysoké školstvo (vrátane vedy na VŠ); a najmenším analyzovaným rezortom bude Ministerstvo životného prostredia a jeho enviromentálne politiky (vrátane výdavkov štátnych podnikov).

Ak máte do 10 minút času, čítajte tu:

Slovenská ekonomika bude v budúcom roku pokračovať v dynamickom raste 3,5 %, a to i napriek predpokladanému negatívnemu vplyvu Brexit-u na európske ekonomiky. Brexit, v prípade materializácie rizík, len mierne ovplyvní slovenský export a investície a jeho celkový vplyv na ekonomiku v roku 2017 je predpokladaný vo výške 0,2 p. b. Rast ekonomiky tak potiahne najmä domáci dopyt. Solídny rast spotreby domácností sa opiera o dynamický rast miezd a priaznivý vývoj na trhu práce. Inflácia sa po troch rokoch poklesu cien vráti do kladných čísel. Rast ekonomiky v ďalšom období zrýchli a na konci prognózovaného obdobia presiahne 4 %. Riziká makroekonomickej prognózy sú vyvážené.

Schodok verejnej správy pre aktuálny rok dosiahne, podľa priebežného monitoringu, úroveň 1,97 %, čo zodpovedá približne stanovenému cieľu pre rok 2016. Aktuálny návrh rozpočtu so zachovanými nominálnymi deficitmi na úrovni Programu stability zabezpečuje primeranú cestu k vyrovnanému rozpočtu a súčasne rešpektuje vládne priority. Predkladaný Návrh rozpočtového plánu pokračuje v nastolenej ceste a potvrdzuje nominálne ciele sáld verejnej správy na roky 2017 až 2019 stanovené Programom stability.

Podľa aktuálneho odhadu hrubý dlh v roku 2016 dosiahne 53,5 % HDP. Od roku 2017 sa po prvýkrát v histórii očakáva dosiahnutie a postupné zväčšovanie primárneho prebytku salda verejnej správy, ktorý spolu s prognózou akcelerujúceho rastu HDP a zrýchľovaním inflácie prispeje už k výraznejšiemu poklesu dlhu k úrovni 49 % HDP v roku 2019.

Strednodobá rozpočtová stratégia vlády je naďalej plne v súlade s národnými aj európskymi fiškálnymi pravidlami. Štrukturálny deficit na úrovni 1,72 % HDP v roku 2016 zabezpečuje medziročnú konsolidáciu vo výške 0,17 % HDP. V rámci hodnoteného konsolidačného úsilia na jednoročnom horizonte zodpovedá uvedená hodnota nevýraznej odchýlke, no zabezpečuje plný súlad pri hodnotení na dvojročnom horizonte. Aktualizácia cyklickej zložky a jednorazových faktorov, pri nemennom nominálnom cieli v roku 2017, zodpovedá štrukturálnemu konsolidačnému úsiliu na úrovni 0,77 % HDP. Táto situácia zabezpečuje dostatočnú flexibilitu pri dodržaní požadovanej medziročnej konsolidácie na úrovni 0,5% HDP.

Miernejší nárast výdavkov verejnej správy v roku 2016, v porovnaní s potenciálom ekonomiky, umožňuje cieliť výdavky v roku 2016 len s miernou odchýlkou voči výdavkovému pravidlu na dvojročnom horizonte. V roku 2017 výdavky porastú v súlade s výdavkovým pravidlom, ktoré sa na rok 2017 odhaduje na úrovni 1,3 % HDP. V ďalších rokoch bude plánovaný vývoj výdavkov plniť výdavkové pravidlo s dostatočnou rezervou na jednoročnom aj dvojročnom horizonte a prispievať tak dosiahnutiu resp. udržaniu MTO.

Vláda pripravila súbor štrukturálnych opatrení zameraných na podporu ekonomického rastu a zamestnanosti odpovedajúc na najväčšie výzvy slovenského hospodárstva: trh práce, základné školstvo a zdravotníctvo. Pokračuje hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov, ako aj boj proti daňovým podvodom. V školstve sa vláda zameria najmä na zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa, prepojenie odborného vzdelania s praxou (duálne vzdelávanie), budovanie materských škôl a podporu začleňovania detí z marginalizovaných komunít. Rozšíria sa kapacity pre starostlivosť o deti v skoršom veku do troch rokov. Pozitívny vývoj na trhu práce ďalej podporí reforma služieb zamestnanosti a realokácia nástrojov aktívnej politiky trhu práce. V zdravotníctve sa vláda zameria na zefektívňovanie výdavkov na spotrebu liekov a prevádzkových nákladov nemocníc.

Boj proti daňovým únikom ostáva kľúčovou prioritou slovenskej vlády. Prvotné úsilie pretavené v trojfázovom akčnom pláne v boji proti daňovým únikom pomohlo zvrátiť dlhoročný nepriaznivý vývoj úspešnosti výberu dane z pridanej hodnoty. Rovnako pozitívne sa vyvíja aj efektívna daňová sadzba korporátnej dane, ktorá rastie historickým tempom. Rozpočet predpokladá stabilný vývoj daňových príjmov k HDP.

Projekt Hodnota za peniaze je ďalším nástrojom vlády na zlepšovanie efektívnosti verejných výdavkov, etablujúcim sa v rozpočtovom procese na Slovensku. Prvé výsledky priniesla revízia výdavkov na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu, ktoré predstavujú približne 8,6 % HDP. Revízia v zdravotníctve identifikovala potenciálne opatrenia, z ktorých časť bola zohľadnená v rozpočte na rok 2017. V doprave a informatizácii revízia identifikovala potenciálnu úsporu a stanovila proces hodnotenia veľkých investičných projektov s aktívnejšou úlohou ministerstva financií. V roku 2017 prebehne revízia zameraná na trh práce a sociálny systém, regionálne a vysoké školstvo, a životné prostredie. Výdavky týchto rozpočtových oblastí predstavujú 15 % HDP. Revízia bude klásť primárne dôraz na zvyšovanie hodnoty verejných výdavkov.

Lucia Šramková
Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;dn

K téme

CRESCO REAL ESTATE mení trh novostavieb: V Dúbravke do dvoch rokov vyrastú Agáty Kúpou smartfónu Samsung Galaxy S21 5G získate grafiku z dielne Bratiska

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.