Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
21. októbra 2014 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

IFP: Vplyv novej metodiky ESA2010 na ekonomiku a verejné financie

BRATISLAVA 21. októbra (SITA) –

Prechod na metodiku ESA2010 výrazne zvýšil úroveň HDP vo všetkých predchádzajúcich rokoch. Z pohľadu štatistík verejných financií dochádza k zahrnutiu viacerých subjektov do sektora verejnej správy. Ovplyvňuje to aj národné fiškálne indikátory, ako je hrubý maastrichtský dlh (ďalej len dlh) a saldo verejnej správy. Na Slovensku spôsobila nová metodika v roku 2013 pokles dlhu o 0,8 % HDP a zhoršenie salda verejnej správy o 0,1 % HDP. V medzinárodnom porovnaní spôsobila zmena metodiky ESA2010 v EÚ28 zníženie dlhu o 1,8 p.b a deficit verejnej správy klesol o 0,1 p.b.

V septembri 2014 vstúpil do platnosti nový systém európskych národných účtov ESA 2010. Nová metodika prináša viaceré vylepšenia v meraní výkonnosti ekonomiky a zavádza prísnejšie účtovné pravidlá pre verejný sektor. Vo viacerých oblastiach je transparentnejšia ako jej predchodca ESA95. Koncept ESA2010 vychádza z medzinárodného systému národných účtov a je špecificky upravený pre potreby štátov Európskej únie. Prechod na novú metodiku národných účtov ESA2010 zvyšuje úroveň nominálneho HDP na celom časovom horizonte v rozsahu 1,3%-2,3%. Jeho minuloročná úroveň vzrástla o viac ako 1,7 mld. EUR (2 %).

Najvýznamnejšie rozdiely v oboch metodikách sa týkajú preradenia výdavkov na vedu a výskum (VaV), vojenských výdavkov a malých nástrojov (napríklad sekery, ale aj kalkulačky) do investícií. ŠÚ SR zverejnil tabuľku vplyvov metodických zmien len pre rok 2010, podľa ktorej spomenuté zmeny spolu prispejú k rastu HDP v danom roku o 1,6 p. b. Nová sektorová klasifikácia jednotiek zvyšuje HDP v roku 2010 o 0,2 p.b. Revízia národných účtov okrem novej metodiky zahŕňa aj iné štatistické zmeny ako zapracovanie nových alebo lepších zdrojových údajov, zapracovanie údajov o dovoze FISIM, zohľadnenie informácií o obchode nerezidentov registrovaných v SR pre účely DPH a iné štatistické zmeny. Komplexný vplyv všetkých zmien (nielen novej metodiky ESA2010) na HDP v roku 2010 je odhadnutý vo výške 1,9 p.b.. Vplyv VaV je najvýznamnejší vo Švédsku a Fínsku, naopak Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, v ktorých príspevok VaV je najmenší. V regióne nás predbehla Česká republika a Maďarsko.

Vo viacerých členských štátov došlo k výraznej zmene úroveň dlhu za rok 2013. Celkový vplyv revízie pre EU-28 spôsobil zníženie dlhu o 1,8 p.b. Zmena preradenia subjektov (hlavný vplyv ESA2010 na čitateľ) zvýšila dlh v priemere o 1,2 p.b. Tento vplyv bol kompenzovaný výrazným nárastom HDP, ktorý prispel k poklesu dlhu o 3 p.b. Slovensko má podľa ESA95 aj ESA2010 19 najnižší dlh v EU-28.

Revízia deficitu pre EU-28 viedla k zníženiu o 0,1 p.b. najmä kvôli revízie HDP. Pre tri krajiny došlo k zásadnejšej zmene o viac ako 0,5 p.b. (Írsko, Cyprus a Luxembursko). Najväčšie zlepšenie zaznamenalo predovšetkým Írsko (1,5 p.b), kým zmena metodiky naopak najviac zhoršila deficit najmä v Litve (0,5 p.b). Slovensko má v medzinárodnom porovnaní po zmene ESA2010 15. najnižší deficit v EÚ-28.

Pre účely fiškálneho dohľadu (národné aj európske pravidlá) sa používajú najmä ukazovatele hrubý dlh verejnej správy, deficit verejnej správy a štrukturálny deficit (očistený o vplyv hospodárskeho cyklu a jednorazové vplyvy), vyjadrené ako podiel na nominálnom HDP. S novou metodikou došlo k zmene tak menovateľa (zmena úrovne HDP) ako aj čitateľa týchto ukazovateľov. V prípade zvýšenia nominálneho HDP došlo plošne k zlepšeniu všetkých ukazovateľov. Preradenie subjektov do verejnej správy viedlo k zlepšeniu salda verejnej správy a zároveň k navýšeniu dlhu za minulé roky.

V prípade zmien v zaradení subjektov do verejnej správy nastal pri novej ESA2010 odklon od doposiaľ používaných jednoznačných kritérií. Kvantitatívne pravidlá nahradili kvalitatívne kritéria, ktoré umožňujú väčšiu flexibilitu pri posudzovaní sektorovej klasifikácie. Medzi subjekty preradené do sektora verejných financií patrí Národná diaľničná spoločnosť (NDS), Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov (EOSA), Eximbanka, nemocnice a vybrané zdravotnícke zariadenia a dopravné podniky obcí.

Vzhľadom na výšku dlhu k HDP dochádza k relatívne malým zmenám z dôvodu novej metodiky ESA2010. V priemere klesol dlh o 0,5 percentuálneho bodu (p.b.) za roky 2011 až 2013. Najvýraznejšie sa pod pokles podpísala zmena nominálneho HDP, ktorá v priemere spôsobila pokles podielu dlhu k HDP o 0,9 p.b. K nárastu dlhu viedlo preradenie subjektov do verejnej správy, z čoho výraznejšie zvýšila verejné zadlženie najmä NDS (o približne 0,5% HDP). V prípade nemocníc došlo k zníženiu verejného dlhu. Súvisí to s predošlým rozhodnutím Eurostatu, podľa ktorého došlo k účtovnému preklasifikovaniu záväzkov nemocníc na úvery. Tento postup zvyšoval dlh nad rámec metodiky používanej pre iné subjekty verejnej správy. Po preradení nemocníc sa postup pri výpočte dlhu zosúlaďuje s ostatnými subjektmi zaradenými do sektora verejnej správy. Vykázaný dlh nemocníc sa zníži, pretože maastrichtský dlh ovplyvňujú len samotné úvery nemocníc, ktoré boli v minulosti nižšie ako účtovne preklasifikované záväzkov.

Zmena úrovne dlhu má vplyv aj na sankcie vyplývajúce z dlhovej brzdy podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (č. 493/2011 Z. z). Notifikovaný dlh vo výške 54,6 % HDP zodpovedá druhému pásmu dlhovej brzdy, sankcie z tretieho pásma sa prestávajú uplatňovať. Po poklese dlhu pod 55 % HDP prestáva platiť povinnosť viazať 3 % z upravených celkových výdavkov štátneho rozpočtu, uvoľní sa poskytovanie prostriedkov z rezerv a samosprávy nie sú limitované zachovaním úrovne výdavkov z minulého roku (čo je dôležité napríklad pri stanovení platov učiteľov). Či sa tak naozaj stane, zostáva na rozhodnutí dotknutých subjektov (ministerstva financií, vlády, premiéra a samospráv). Vláda tak isto nie je viazaná predložením zmrazených celkových výdavkov v rozpočte na budúci rok na úrovni predchádzajúceho schváleného rozpočtu. V platnosti ostáva povinnosť vlády predložiť na rokovanie národnej rady návrh opatrení, ktorými navrhuje
zabezpečiť zníženie dlhu a zmrazenie platov členov vlády.

Prechod na ESA2010 ovplyvňuje aj deficit verejnej správy. Do nominálneho deficitu je zahrnuté aj hospodárenie podľa novej metodiky zaradených subjektov, čo viedlo k revízii deficitu. Vplyv zmeny výpočtu HDP deficit znižuje, a to v priemere o 0,1 p. b. Prechod na novú metodiku sa dotkol aj transferu naakumulovaných aktív z 2. piliera do priebežného systému, ktoré sa už nepovažuje za akruálny príjem verejných financií. To má naopak za následok prehĺbenie salda verejnej správy v rokoch 2012 (0,1p.b.) a 2013 (0,3p.b.).

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

qq

K téme

MPRV SR : Vzniká Inštitút pôdohospodárskej politiky MF SR: Hlavným ekonómom na ministerstve financií sa stal Biswajit Banerjee

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.