Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
28. februára 2014 PR správyOstatné od PRservis.skSITA Diskusia()

Vedomosti a inovácie pre absolventov

BRATISLAVA 28. februára – Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič dnes prijal vedca a podnikateľa Štefana Kassaya. Cieľom stretnutia bolo vzájomná informovanosť o podniknutí aktuálnych krokov umožňujúcich vyššiu odbornú pripravenosť absolventov vysokých škôl a dôkladnejšie osvojovanie si najnovších metód výučby a ich zdokonaľovania v rámci pedagogického procesu. Kassay sa v rozhovore sústredil predovšetkým na rozvoj doterajšej tvorivej aktivity absolventov vysokých škôl na ich osobnostný potenciál a príležitosti jeho využitia vo vede, aplikovanom výskume a samotnej produkčnej praxi.

Ako na stretnutí v tejto súvislosti uviedol minister Dušan Čaplovič, treba priznať, že veľa sa urobilo a veľa ešte urobiť je potrebné. Aj keď kritika školstva a úrovne absolventov vysokých škôl neustáva, treba si uvedomiť, že ide o proces, ktorý má svoj kulminačný bod až po inkubácii zásadných definícií a systematického prieniku do spoločenského organizmu možno očakávať výraznejšie zlepšenie. Aj na tejto báze po celom rade aktuálnych argumentov týkajúcich sa rozvoja školstva a prebiehajúcich procesov minister Čaplovič pripomenul, že Slovensko disponuje silným vedeckým potenciálom a zahraničným investorom môže ponúknuť nielen „výrobné haly, ale aj vedecké hlavy“. Nanovo zdôraznil, že je nevyhnutné určiť priority, pretože: „vo všetkých oblastiach sa excelentný výskum robiť nedá“.

Rozvoj školstva
Treba si tiež povedať, že za ostatných pár desiatok rokov do vzdelania investoval štát nemalé prostriedky, nie však dostačujúce na vykrytie všetkých potrieb a očakávaní. Naďalej ostáva priestor aj pre súkromné školy a účasť podnikovej sféry na podporu vzdelávania, podporu výnimočných talentov a študentov, ktorí v danom odbore sa prejavujú ako zdatní špecialisti s veľkou perspektívou a môže sa s nimi rátať ako budúcimi zamestnancami podporujúcich podnikov. Profesor Kassay v neformálnom rozhovore s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom poukázal aj na fakt, že potrebné investície do inovácií školstva a na ďalší rozvoj kreativity už dnes podniky sčasti dotujú po nástupe absolventov do zamestnania a to doškoľovaním a poskytovaním špecializačných kurzov, alebo iných foriem ďalšieho vzdelávania. „Kvalitné vzdelávanie spolu s vytvorením priestoru na inovatívne nápady a ich využitie v praxi sú spravidla rozhodujúcim faktorom pre zvyšovanie osobnostného potenciálu a vyššiu pravdepodobnosť uplatnenia absolventov na trhu práce,“ povedal v priebehu stretnutia Kassay. Zdôraznil hlavne to, že: „nemusí ísť v každom prípade o stimuly zo štátneho rozpočtu, ale o možnosť zapojenia sa vlastníkov podnikov k znalostnému transferu a napomáhaniu zbližovania odborného vzdelávania s potrebami praxe. Ide aj o to,“ pokračoval uznávaný podnikateľ a vedec Štefan Kassay, „aby investované prostriedky do vzdelávania našli odozvu v záujme o zdokonaľovanie sa vo svojom povolaní a aby tieto znalosti využívali na prospech podnikov a Slovenska.“

Veľa absolventov bez potrebnej kvalifikácie
V záverečnej diskusii nanovo v rámci sumarizácie hlavných bodov odznelo viacero konštatácií o súčasnom stave a vývoji školstva a boli spomenuté aj ďalšie aktuálne otázky. Kassay už po niekoľký raz podotkol, že: „asynchrónnosť súčasných potrieb určitej konkrétnej špecializácie sa prejavuje známou skutočnosťou, že podľa štatistických údajov máme dokonca prevahu absolventov vysokých škôl, ale napriek tomuto faktu niet dostatku absolventov s potrebnou kvalifikáciou, akú požadujú podniky.“ Preto nadobúda na dôležitosti „duálny systém vzdelávania“, reagoval minister Čaplovič. Okrem uvedenia ďalších faktov poznamenal, že: „vo viacerých návrhoch sa myslelo aj na problémy, ktoré podniky signalizujú. Celé úsilie je zamerané na to, aby získané vedomosti sa dali uplatniť v praxi.“ Minister Čaplovič sa vyjadril jednoznačne nielen o vysokoškolskom ale aj o stredoškolskom odbornom vzdelaní: „existuje viacero stredných škôl, ktoré aktívne spolupracujú so zamestnávateľmi a prináša to pozitívne ohlasy.“

Pentalógia o vede a praxi
Profesor Štefan Kassay, človek z praxe s veľkými skúsenosťami presadzuje už desiatky rokov prepájanie vedy a praxe. Akcentuje na nevyhnutnosť zavádzania takých foriem výučby, ktoré by viedli k bezprostrednému využitiu v škole nadobudnutých vedomostí v praxi. Výrazným počinom boli už prvé aplikácie naznačených postupov v I.D.C. Holding, a.s., kde zastáva vrcholovú pozíciu, a ktoré podniku priniesli veľké úspory. Štefan Kassay celý svoj život zasvätil prepájaniu vedy a podnikania. Výrazným výstupom jeho vyše 17 ročného úsilia je pentalógia Podnik a podnikanie. V týchto dňoch je v tlači finálny, piaty, zväzok. „Pentalógia sa stala aj predmetom ekonomickej diplomacie. Odovzdávam v nej svoje 20 ročné podnikateľské skúsenosti,“ vyjadril sa profesor Kassay. Toto dielo je preložené do štyroch jazykov a v súčasnosti sa rokuje o preložení aj do ďalších jazykov. V súhrne sa dá povedať, že rozhovor s ministrom Čaplovičom sa odvíjal od zložitých celospoločenských otázok a napokon sa niesol vo filozofickej rovine popretkávanej starosťami o výchovu mladej generácie.

O Štefanovi Kassayovi
Medzinárodne uznávaný odborník v oblasti inžinierstva riadenia priemyslu so zameraním na teóriu a praktické aplikácie vo výrobných podnikoch. Vedecké poznatky spracoval v štvordielnej monografii Marketingová stratégia firmy holdingového typu. A následne v pentalógii Podnik a podnikanie. Popri bohatej publikačnej činnosti (viac ako 50 monografií a učebníc) je autor 16 vedeckých prác, 120 odborných prác a viac ako sto článkov, 5 patentov a vynálezov, vybudoval nadnárodnú korporáciu I.D.C. Holding, a.s., kde zastáva funkciu predsedu dozornej rady. Je nositeľom viacerých domácich i zahraničných vyznamenaní.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

K téme

4 detské knihy plné rozprávok, dobrodružstva a čarovnej atmosféry Európski študenti hľadali v Bratislave odpovede na celospoločenské témy

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ostatné

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.