Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
30. júna 2015 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

Projekt Podpora Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

BRATISLAVA 30. júna – Po vstupe Slovenska do schengenského priestoru v roku 2007 sa čoraz viac mladých ľudí a rodín sťahuje alebo plánuje vycestovať do zahraničia za prácou alebo lepším sociálnym systémom. Často však bez zreteľa na právne dôsledky. Potenciálnym dôsledkom nedostatočnej informovanosti a osvety cieľových skupín (akými sú napr. rodiny, plnoleté fyzické osoby a i.) sú pochybenia, ktoré v najhorších prípadoch vyústia do trestného činu.
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC) sa zameriava predovšetkým na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci vo veciach vymáhania výživného, medzinárodných únosov detí a práva styku, medzištátnych osvojení a zároveň plní úlohy sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine. Od roku 2010 registruje narastajúcu náročnosť týchto prípadov, ako i trend počtu riešených vecí. Hlavným cieľom národného projektu je zvýšiť kvalitu poskytovania služieb CIPC, a to prostredníctvom jeho analytickej podpory, vzdelávaním zamestnancov a informačnou a mediálnou kampaňou zameranou na prevenciu a rozširovanie povedomia o aktivitách CIPC (napr. poskytovanie bezplatného právneho poradenstva a i.).
Projekt prispeje k skvalitneniu služieb poskytovaných CIPC a jeho výsledky budú mať dopad na cieľovú skupinu klientov (v konečnom dôsledku budú všetkým klientom poskytované kvalitnejšie služby). Po implementovaní projektu sa vďaka dokumentom vytvoreným v rámci analytickej podpory CIPC a vzdelávaniu zamestnancov, ako i realizácii medzinárodnej odbornej konferencie, očakáva zvýšenie efektívnosti postupov CIPC a spolupráce so všetkými relevantnými inštitúciami akými sú napr. ministerstvá, ambasády, úrady a i., ktoré aktívne vstupujú do riešenia daných problémov vo veciach výživného, únosov detí, ich repatriácií alebo adopcií a pod.
K skvalitneniu služieb poskytovaných CIPC prispeje v značnej miere i tvorba a distribúcia informačných materiálov pre laickú a odbornú verejnosť. Výsledkom realizácie informačnej a mediálnej kampane bude zvýšenie informovanosti a prevencia cieľovej skupiny (preventívne znižovanie rizika dopúšťania sa protiprávnej činnosti prostredníctvom zvýšenia právneho vedomia o rizikách, ako i o oblastiach, na ktoré sa CIPC zameriava).
Cieľ projektu: Hlavným cieľom národného projektu je zvýšiť kvalitu poskytovania služieb CIPC. Projekt je orientovaný na analytickú podporu činností CIPC, vzdelávanie jeho zamestnancov a informačnú a mediálnu kampaň zameranú na prevenciu a rozširovanie povedomia o kompetenciách CIPC (predovšetkým poskytovania bezplatného právneho poradenstva v oblasti rodinného práva s cudzím prvkom, hlavne v oblasti výživného, starostlivosti o maloleté deti a v oblasti osvojenia a pod.).

Cieľová skupina projektu:
– deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi a poskytované služby podľa osobitných zákonov,
– deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované,
– zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore,
– zamestnanci inštitúcií verejnej správy,
– výskumné pracoviská, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia a partnerstvá.

Aktivity projektu:
PODPORA CENTRA PRE MEDZINÁRODNOPRÁVNU OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE

Dĺžka realizácie: 02/2015 – 11/2015
Hlavný cieľ: zvýšiť kvalitu poskytovania služieb CIPC
Špecifické ciele:
– analytická podpora CIPC,
– vzdelávanie kapacít CIPC,
– zvýšenie informovanosti kľúčových aktérov a verejnosti o aktivitách CIPC

Podaktivity:
1.1 Tvorba analýz, koncepcie osvety a metodiky spolupráce CIPC
1.2 Vzdelávanie kapacít CIPC
1.3 Mediálna a informačná kampaň
1.4 Medzinárodná odborná konferencia

Ďalšie informácie o projekte
Názov prijímateľa: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: od 02/2015 do 11/2015
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 365 473,28 EUR

Kontaktné údaje: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č.8, 814 99 Bratislava
www.cipc.sk

Národný projekt Podpora Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.cipc.sk

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;mt

K téme

dm podporila sumou vyše 6-tisíc eur ekologický projekt Mojich sedem stromov v Starom Meste Marius Jurgilas na Finweek Bratislava Conference: “CBDC nevnímam len ako odpoveď na krypto, ale aj ako samostatný fenomén.”

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.