Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
30. mája 2017 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

PELLEGRINI: Viac peňazí na vzdelávanie a kombinované financovanie – aj tak môžu vyzerať eurofondy po roku 2020

BRATISLAVA 30. mája –

Po roku 2020 by podpora regiónov z eurofondov mala vyzerať ako kombinácia grantov, návratnej pomoci a financovania z viacerých zdrojov. Vzdelávanie a odborná príprava, výskum, vývoj a inovácie, doprava a malé a stredné podniky sú hlavnými oblasťami, kam by mala smerovať. Zhodli sa na tom respondenti v dotazníku o eurofondoch po roku 2020.

Podpredseda vlády Peter Pellegrini dlhodobo vyvíja aktivity, aby aj po roku 2020 mohlo Slovensko čerpať eurofondy. Jednou z týchto aktivít bolo aj vytvorenie pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020“ a dotazníka o budúcej podobe eurofondov. „Veľký prínos politiky súdržnosti pre Slovensko je nespochybniteľný, budeme preto podporovať zachovanie jej silnej pozície aj po roku 2020“, zdôraznil P. Pellegrini.

„Naďalej je mojou prioritou smerovať podporu do všetkých regiónov s dôrazom na najmenej rozvinuté. Chcem venovať pozornosť aj mestám, ktoré sú motorom ekonomického rozvoja, ale aj ich prepojeniu s vidieckym prostredím. Kľúčovým prvkom v príprave obdobia po roku 2020 musí byť flexibilita a zjednodušenie celého procesu. Samozrejmosťou musí byť zameranie sa na dosahovanie reálnych výsledkov,“ dodal Pellegrini.

V priebehu apríla 2017 vypĺňali dotazník zástupcovia verejného a súkromného sektora, samospráv, mimovládnych organizácií, akademickej sféry a profesijných združení. Vyjadrili svoje názory na to, čo je z fondov EÚ potrebné ďalej podporovať, aká forma pomoci a v akých oblastiach je efektívna, aké územia majú byť do finančnej podpory zahrnuté a ako zjednodušiť systém čerpania eurofondov. Výsledky dotazníka boli predstavené na odbornom seminári, kde vystúpili aj renomovaní zahraniční experti napríklad prof. John Bachtler z Výskumného centra európskych politík na Univerzita Strathclyde vo Veľkej Británii, Peter Wostner z Úradu vlády pre rozvoj a európsku politiku súdržnosti v Slovinsku, Vasilis Margaras z Generálneho riaditeľstva pre parlamentné výskumné služby v Belgicku. Tí predstavili svoje doterajšie skúsenosti a názory na ďalšie smerovanie tejto hlavnej investičnej politiky EÚ.

Všetky prezentované názory a skúsenosti budú zúročené pri príprave analytických, strategických a koncepčných materiálov v oblasti politiky súdržnosti, ktoré pripravuje ÚPVII.

„Musíme však byť pripravení aj na to, že sa nám vybojovať zdroje po roku 2020 podariť nemusí a preto toto programové obdobie musíme využiť, aby sa naše univerzity, výskumné vývojové centrá, ale aj podnikatelia naučili pripravovať kvalitné projekty, ktoré budú schopné súperiť po roku 2020 pri získavaní zdrojov z globálnych grantov ako je HORIZONT 2020 a iné, v ktorých už budú súperiť s krajinami ako je Nemecko, Taliansko, Francúzsko či Fínsko a pod.,“ dodal vicepremiér Pellegrini.

Príloha:

Tematické oblasti dotazníka a hlavné výsledky dotazníkového prieskumu

ZÁKLADNÉ ČRTY POLITIKY SÚDRŽNOSTI

podpora koncentrácie fondov EÚ do menšieho počtu priorítprioritné oblasti podpory z fondov EÚ po roku 2020 – vzdelávanie a odborná príprava; výskum, vývoj a inovácie; dopravná infraštruktúra; malé a stredné podnikanie; zamestnanosťpodpora kombinácie grantov a finančných nástrojov, ako aj viaczdrojové financovanieÚZEMNÉ ZAMERANIE POLITIKY SÚDRŽNOSTI

rešpektovanie špecifických potrieb jednotlivých regiónov; integrované nástroje územného rozvoja by mali reflektovať na špecifické potreby jednotlivých územných jednotiekpodpora financovania multifondových projektov; kombinácia zdrojov z niekoľkých prioritných osí jedného alebo viacerých OPväčšia flexibilita pri využívaní integrovaných nástrojov územného rozvojaosobitný prístup pre mestá a mestské funkčné oblastipodpora projektov územnej spolupráce pri spoločnom riešení podobných problémov členských štátov EÚOSOBITÉ ŠPECIFIKÁ POLITIKY SÚDRŹNOSTI

širšie zapájanie regionálnych a lokálnych aktérov do tvorby národných politíkzohľadnenie územných aspektov jednotlivých regiónov v Špecifických odporúčaniach Radyužšie prepojenie Špecifických odporúčaní Radys ex-ante kondicionalitamiposilnenie flexibility politiky súdržnosti v programovom období po roku 2020, s cieľom pružne reagovať na nepredvídané výzvy, avšak so zachovaním jej strategického zameraniaRIADENIE POLITIKY SÚDRŽNOSTI

pozitívne vnímanie možnosti prehodnotenia súčasného rozdelenia právomocí medzi Európskou komisiou, členskými štátmi a regiónmi EÚposilnenie kompetencie regiónov v procese riadenia fondov EÚpozitívne vnímanie jednotnej komunikačnej stratégie na úrovni EÚ – nástroj, ktorý má potenciál zviditeľniť výsledky politiky súdržnostiinšpiráciou pri tvorbe pravidiel pre nové programy EŠIF sú centrálne riadené programy na úrovni EÚ, ktoré sú menej administratívne náročné pre žiadateľovZJEDNODUŠOVANIE POLITIKY SÚDRŽNOSTI

zjednodušovanie legislatívnych pravidiel, zníženie rozsahu legislatívy EÚ, zníženie administratívnej záťaže prijímateľovzjednodušenie systému verejného obstarávaniaa pravidiel štátnej pomocivyužívanie zjednodušeného vykazovania výdavkov, najmä paušálnych sadziebharmonizácia pravidiel politiky súdržnosti s politikou rozvoja vidieka prostredníctvom spoločného integrovaného prístupu v procese plánovania a implementácie a podpora vytvárania multifondových programovzosúlaďovanie pravidiel rôznych nástrojov podpory EÚ (EŠIF, finančné nástroje, centrálne riadené programy na úrovni EÚ)zabránenie sprísňovaniu legislatívnych a implementačných pravidiel EÚ na národnej úrovnizjednodušovanie riadiacej dokumentácie, najmä pre malé projektyKomunikačný odbor
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

K téme

ITAPA AI & Robotics 2024: Umelú inteligenciu musíme vedieť regulovať. Pozor však, aby sme nezabili inovácie Zásoby pitného režimu do karanténnych centier a na hranice

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.