Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
19. júla 2013 PR správyFinancie od PRservis.skSITA Diskusia()

Obchvat Žiaru nad Hronom odľahčí prejazd cez centrum mesta

BRATISLAVA 19. júla – Výstavba obchvatu Žiaru nad Hronom zabezpečí dokončenie základného ťahu rýchlostnej cesty R2 a vytvorí podmienky na odľahčenie prejazdu cez centrum dvadsaťtisícového okresného mesta na strednom Pohroní.

Takmer šesťkilometrový obchvat v polovičnom profile, teda s dvoma obojsmernými jazdnými pruhmi, má byť odovzdaný do užívania motoristom do konca októbra 2014. Čiže po dvoch rokoch od oficiálneho začiatku prác na jeseň minulého roku.

Zmluvná cena výstavby obchvatu Žiaru nad Hronom, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie, dosahuje vyše 26 miliónov eur bez DPH. Je to necelých 47 percent z pôvodných odhadovaných nákladov.

Aj tento projekt je súčasťou Operačného programu Doprava (OPD), ktorý riadi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Európska únia poskytne na financovanie stavby žiarskeho obchvatu cez Európsky fond regionálneho rozvoja 85 percent oprávnených nákladov. Prijímateľom finančnej pomoci je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ako investor stavby.

„Hlavným cieľom projektu je realizovať výstavbu úseku R2 Žiar nad Hronom – obchvat, ktorý zabezpečí bezpečné, kapacitné a rýchle cestné prepojenie s vyššou úrovňou komfortu,“ priblížilo význam obchvatu ministerstvo dopravy. „Vybudovaním úseku R2 sa preberie časť celkovej dopravy, najmä vysoký podiel nákladnej dopravy z cesty I/50, ktorá je súčasťou medzinárodnej cesty E 572, a cesty I/65, pričom súčasne sa odľahčí aj dopravný systém mesta,“ dodal rezort dopravy.

Obchvat podľa ministerstva dopravy zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy, zároveň sa zníži nehodovosť a ostatné negatívne dopady dopravy v obytných častiach mesta. Rýchlostná cesta po plynulom, bezpečnom a rýchlom napojení na sprevádzkovaný úsek R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie umožní odklonenie tranzitnej dopravy mimo Žiaru nad Hronom.

Stavba obchvatu Žiaru nad Hronom je zatiaľ v začiatočnom štádiu rozostavanosti. Po archeologickom výskume, odhumusovaní hlavnej trasy cesty a výstavbe prístupovej cesty na stavenisko sa začalo aj projektovanie dokumentácie pre realizáciu stavebných objektov.

V súčasnosti dosahuje intenzita dopravy na priľahlom úseku cesty viac ako 20 tisíc automobilov za deň. Vznikajú dopravné kolízie, nehody a časté zápchy na ceste I. triedy. Vybudovaním úseku rýchlostnej cesty sa tranzitná doprava z centra Žiaru nad Hronom presunie na R2, ktorá bude slúžiť ako západný obchvat mesta.

Na obchvate bude päť mostov, dve križovatky a dva vystužené zárubné múry v dĺžke viac ako jeden kilometer. Žiar nad Hronom bude na obchvat napojený križovatkou rýchlostnej cesty R2 a cesty I. triedy č. 50 Lovčica – Trubín. Koniec úseku bude pri Lovči v križovatke na rýchlostnej ceste R1. Obchvat je súčasťou plánovanej trasy R2 od križovatky s diaľnicou D1 pri Trenčíne v smere na Bánovce nad Bebravou, Prievidzu až po napojenie na rýchlostnú cestu R1 pri Žiari nad Hronom.

Územné rozhodnutie stavby obchvatu Žiaru nad Hronom nadobudlo právoplatnosť v júni 2005 a stavebné povolenie začiatkom roku 2012. Pozemky pre obchvat sú majetkovo-právne úplne vysporiadané. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. podpísala zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavby, spoločnosťou Strabag s.r.o. 25. septembra 2012.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD:
PO1 – Železničná infraštruktúra
PO2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)
PO3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy
PO4 – Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov
PO5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
PO6 – Železničná verejná osobná doprava
PO7 – Technická pomoc

Investícia do Vašej budúcnosti
Projekt technickej pomoci OPD „Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk

K téme

KOOPERATIVA prináša nájomné bývanie už aj do Bratislavy – sprístupní 102 bytov v komplexe Ovocné sady Trnávka 75. výročie vzniku spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.