Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
15. apríla 2013 PR správyFinancie od PRservis.skSITA Diskusia()

O využití eurofondov na dopravné projekty informuje kampaň

BRATISLAVA 15. apríla – Ktoré diaľnice, cesty a železnice sa stavajú s podporou fondov Európskej únie (EÚ), aký je harmonogram a prínos ich výstavby pre obyvateľov Slovenska, sú hlavné témy novej informačnej kampane Operačného programu Doprava (OPD). Ide o jednu z podmienok zo strany EÚ, aby obyvateľstvo každej krajiny, ktorá čerpá eurofondy, vedelo, ktoré projekty sú podporené z európskych peňazí. Aktuálna informačná kampaň sa týka čerpania pomoci z fondov EÚ v sektore dopravy na roky 2007 – 2013.

Kampaň bude realizovaná v hlavných celoslovenských a vybraných regionálnych médiách. „Sme si vedomí, že je našou povinnosťou voči EÚ informovať čo najviac občanov o tom, koľko peňazí čerpáme z fondov EÚ na našu infraštruktúru. Kampaň je preto nastavená tak, aby sa tieto informácie medializovali v čo najväčšej možnej miere,“ povedal Martin Kóňa, hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Na potrebu intenzívnej komunikácie prínosu eurofondových projektov v doprave dlhodobo a opakovane upozorňujú aj zástupcovia Európskej komisie. „Nevyhnutná je publicita v rámci projektov viacerými marketingovými nástrojmi, aby bola informovaná čo najširšia verejnosť,“ vyzval ministerstvo dopravy Christopher Todd z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku EK počas zasadnutia Monitorovacieho výboru OPD v decembri 2012 v Tatranskej Lomnici.

Aktivity súvisiace s komunikačnou kampaňou sú financované z Prioritnej osi č. 7 Technická pomoc a koordinuje ich ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán OPD. Na aktuálnu fázu kampane, ktorá má trvať do augusta 2013, je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených 1,2 mil. eur. Financie sú účelovo viazané na komunikačné aktivity a nie je možné ich využiť napríklad na modernizáciu ciest, či železníc.
Základným cieľom komunikačných aktivít je najmä prezentácia pozitívnych prínosov a výhod pre verejnosť, ktoré sú dosahované realizáciou projektov spolufinancovaných v rámci OPD.

Komunikácia sa zameriava prioritne na širokú verejnosť, ale aj odborníkov a prijímateľov podpory z OPD s ohľadom na zrealizované projekty a pozitívny dopad pripravovaných a práve začínajúcich aktivít s využitím širokého spektra nástrojov nadlinkovej aj podlinkovej komunikácie.

Ciele v oblasti publicity a informovania definované Európskou úniou:
• zlepšiť informovanie širokej verejnosti o Operačnom programe Doprava (OPD), jeho cieľoch, prioritách, opatreniach na obdobie 2007 – 2013,
• informovať verejnosť o výhodách plynúcich z realizácie OPD na konkrétnych projektoch,
• informovať verejnosť o možnostiach a výhodách, ktoré poskytuje pomoc z EÚ,
• informovať konečných užívateľov, ako aj širokú verejnosť o príležitostiach, ktoré poskytuje spoločná pomoc z EÚ a o úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov, či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD:
PO1 – Železničná infraštruktúra
PO2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)
PO3-Infraštruktúra intermodálnej prepravy
PO4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov
PO5- Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
PO6- Železničná verejná osobná doprava
PO7- Technická pomoc

Zdroj: MDVRR SR

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

K téme

Bezdymové zariadenia ani ich náplne nepatria do bežného odpadu Spoločnosť DefTech: Ako vznikli z modelárskej vášne 10 tonové autá?

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.