Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
6. júna 2012 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MS SR: Reakcia MS SR na TB pani poslankyne Lucie Žitňanskej

BRATISLAVA 6. júna –
Ad: odvolanie dvoch predsedov súdov

Minister spravodlivosti vyjadruje úprimnú ľútosť nad tým, že pani poslankyňa Žitňanská dnes uprednostnila pred odbornými argumentmi neodôvodnenú mediálnu konfrontáciu.
Minister spravodlivosti Tomáš Borec nespochybňuje to, že pani poslankyňa Žitňanská mala ako ministerka spravodlivosti právo plošne odvolať 14 predsedov súdov a že počas jej pôsobenia došlo k obmene väčšiny predsedov všetkých súdov. Očakáva však, že pani poslankyňa nebude spochybňovať jeho právomoc odvolať dvoch predsedov súdov. Minister Borec navyše zdôraznil, že oboch odvolaných predsedov si váži ako odborníkov a ako sudcov, nikdy nechystal ani nechystá voči nim nijaké kroky, a jediné výhrady voči nim mal vo vzťahu k výkonu ich predsedníckej funkcie. Žiadne plošné odvolávanie predsedov súdov, ako tomu bolo počas predchádzajúcich volebných období, minister Borec nechystá.
Je pravda, že rozhodnutiu pani bývalej ministerky Žitňanskej v roku 2011, keď odvolala 14 predsedov, predchádzalo štatistické zisťovanie, aj keď v rozhodnutiach už neboli uvedené žiadne dôvody. Minister Borec je presvedčený o tom, že na základe štatistických údajov prezentovaných pani Žitňanskou by bolo možné ospravedlniť odvolanie takmer každého predsedu súdu, keďže prirodzene takmer na každom súde možno nájsť okrem obrovského množstva riadne a včas rozhodnutých vecí aj nedostatky.
Zároveň je otázne, či pani ministerka v roku 2011 viac čakala na výsledky štatistického zisťovania alebo skôr na nadobudnutie účinnosti novely zákona o súdoch, na základe ktorej predsedovia súdov stratili akúkoľvek možnosť brániť sa voči rozhodnutiam o ich odvolaní. Zároveň pripomíname, že zákon, podľa ktorého minister nemusí odôvodňovať svoje rozhodnutie vo vzťahu k predsedom súdov, presadila ministerka Žitňanská. Tomáš Borec v tomto postupoval striktne podľa zákona, ktorého znenie navrhlo ministerstvo spravodlivosti v čase, keď riadila rezort pani Žitňanská.

Ad: výmena generálneho riaditeľa ZVJS

Minister spravodlivosti Tomáš Borec nijako nespochybňuje to, že pani Žitňanská v predchádzajúcom volebnom období využila právo vymenovať nového generálneho riaditeľa ZVJS. Dnes očakáva, že pani poslankyňa nebude spochybňovať to, keď si rovnaké právo vzhľadom na priamu politickú zodpovednosť za väzenstvo (kde dnes situácia rozhodne nie je uspokojivá) uplatní aj on.
Rovnaký princíp platí aj pokiaľ ide o personálne zmeny na MS SR, ktoré boli robené aj vzhľadom na nové ambiciózne projekty nového vedenia MS SR (napríklad rekodifikácia O.s.p., posilnenie sekcie trestného práva a pod.). Rozsah personálnych zmien je zároveň zásadne nižší, ako tomu bolo v roku 2010 po nástupe pani ministerky Žitňanskej. Zároveň platí, že viacerí pôvodní vedúci pracovníci dostali dôstojné ponuky na iné pracovné pozície na MS SR, naďalej pre ministerstvo pracujú a minister si ich prácu váži.

Ad: výberové komisie

Zákony, ktoré vo vzťahu k výberovým konaniam presadila pani bývalá ministerka Žitňanská, v súčasnosti prechádzajú testom ústavnosti. Existujú pochybnosti, či súčasná právna úprava v praxi neumožňuje ovládnutie výberových konaní predstaviteľmi výkonnej a zákonodarnej moci. Minister spravodlivosti Tomáš Borec si ako nominant vládnej strany Smer-SD uvedomuje zodpovednosť v tejto oblasti. V záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností, že by uvedené zákony mohli byť zneužité na politické ovplyvňovanie výberových konaní, rozhodol sa vo vzťahu k jeho nominačnej právomoci nenominovať žiadnych „svojich“ ľudí na kandidátov na členov výberových komisií, ale rešpektoval návrhy sudcovskej samosprávy (konkrétne nominácie jednotlivých kolégií predsedov sudcovských rád, ktoré sú zriaďované na jednotlivých krajských súdoch). Zároveň tým predišiel prípadným námietkam, že predsedov súdov a sudcov vyberajú politicky dosadení kandidáti.
Dlhoročné skúsenosti ukázali, že bez ohľadu na volebné obdobie, politické zásahy do justície nikdy nepomohli ani súdom ani vymožiteľnosti práva. Minister Borec si preto myslí, že nastal čas skoncovať s politickým zasahovaním do súdov a pristupovať k súdnej moci v súlade s európskymi štandardmi. Samozrejme, uvedené nijako nevylučuje nekompromisný postup ministra voči konkrétnym prípadom morálneho a odborného zlyhania

Vo vzťahu k zmene vyhlášky MS SR č. 483/2011 týkajúcej sa výberových konaní:

V dôvodovej správe k predmetnému návrhu novely vyhlášky je uvedené, že vyhláška sa mení tak, aby bol kladený väčší dôraz na ústnu skúšku, ako tomu bolo doteraz. MS SR sa rozhodlo predložiť takýto návrh do medzirezortného konania najmä z toho dôvodu, že v súčasnosti je váha ústnej skúšky neprimerane nízka (zhruba štvrtinová). Pritom z pohľadu výkonu funkcie sudcu je mimoriadne dôležité to, aby mal sudca nielen teoretické vedomosti, ale tiež to, aby bol schopný pohotovo a presvedčivo argumentovať aj v reálnom čase na pojednávaniach a aby vedel tieto pojednávania dôstojne viesť. Navrhovaná zmena vyhlášky len kladie do rovnováhy písomnú a ústnu časť. Naďalej pritom platí, že ak uchádzač nezíska minimálny počet bodov v jednotlivých štádiách písomnej časti, k ústnej skúške nebude pripustený. Obavy, že sudcovia budú vyberaný na základe subjektívnych kritérií, preto nie sú namieste. Samozrejme, v záujme čo najobjektívnejších výberových konaní, je MS SR pripravené zapracovať do vyhlášky prípadné návrhy z medzirezortného pripomienkového konania, ktoré by uvedený návrh ešte vylepšovali.
Na záver minister spravodlivosti dodal, že napriek viacerým nedostatkom z predchádzajúceho obdobia je pripravený vo svojej práci nadviazať na tie kroky pani bývalej ministerky, ktoré boli správne a mali potenciál prispieť k zlepšeniu vymožiteľnosti práva.

Jana Zlatohlávková, hovorkyňa MS SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

bx;bl

K téme

Otvorený list Slovenskej komory audítorov o neuváženom zbavovaní sa kontroly štátu nad verejnými financiami Už stačilo! Tesco rozširuje pomoc obetiam domáceho násilia

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.