Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
12. apríla 2017 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MPSVR: Kampaň proti sexuálnemu násiliu „PRETOŽE HOVORÍM NIE“

BRATISLAVA 12. apríla – 

 V utorok 11. apríla 2017 sa spustila celoštátna mediálna kampaň „PRETOŽE HOVORÍM NIE“ zameraná na prevenciu sexuálneho násilia v intímnych vzťahoch medzi mladými ľuďmi prostredníctvom zvýšenia povedomia a informovanosti o tomto závažnom probléme.

Základné informácie o kampani

• Čo? Prvá kampaň na Slovensku zameraná osobitne na prevenciu sexuálneho násilia.

• Prečo? Sexuálne násilie je závažný a citlivý problém a pre obeť je traumatizujúcim zážitkom a hrubým zásahom nielen do jej práv, ale aj do dôstojnosti a telesnej integrity. Napriek tomu je tento typ násilia často mlčky tolerovaný a doteraz sa u nás nestal predmetom širokej verejnej ani odbornej diskusie

• Pre koho? Cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov

Cieľ kampane

Hlavným cieľom kampane Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je zvýšiť citlivosť najmä mladých ľudí na problematiku sexuálneho násilia a verejne ho odmietnuť. O sexuálnom násilí sa v našej spoločnosti totiž doteraz takmer verejne nediskutovalo a navyše sa často mlčky toleruje. Takmer polovica ľudí na Slovensku si myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný (Eurobarometer 2016).

V zásade sa iste všetci zhodnú na tom, že znásilnenie je mimoriadne závažný zločin, ktorého páchatelia si zaslúžia potrestanie a obete zasa musia dostať potrebnú pomoc, skutočnosť však vyzerá inak. Svedčí o tom nepomer počtu spáchaných a stíhaných sexuálnych útokov, nedostatok adekvátnej podpory okolia a špecializovaných služieb pre osoby, ktoré zažili sexuálne násilie. Prečo nezriedka považujeme sexuálne násilie za ospravedlniteľné? Na vine sú rôzne mylné presvedčenia, ktoré sa s týmto typom násilia spájajú, ako aj nedostatočná informovanosť širokej i odbornej verejnosti o špecifikách tohto typu násilia a jeho následkoch. Stále fungujú všeobecne rozšírené mýty, že to žena „chcela“ alebo že „si to zaslúžila“. Takéto obviňovanie sa nezvykne spájať s inými trestnými činmi. Mýty odporujú faktom: veď nikto nechce zažiť násilie ani si ho nikto nezaslúži.

Kampaň „PRETOŽE HOVORÍM NIE“ chce prispieť k prevencii sexuálneho násilia sprostredkovaním najdôležitejších informácií o jeho formách, následkoch, príčinách a možnostiach pomoci. Chce poukázať na to, že každý človek môže odmietnuť násilie v akejkoľvek podobe – či už ako súkromná osoba v každodennom živote i krízových situáciách, alebo v rámci svojej profesie a plnenia úloh súvisiacich s prevenciou násilia a zasahovaním proti nemu.

Prvá kampaň proti sexuálnemu násiliu

Násilie na ženách začali ako verejnú tému otvárať mimovládne organizácie v druhej polovici 90. rokov 20. storočia, čo vyvrcholilo kampaňami „Piata žena“. V roku 2007 prebehla pod názvom „Zastavme násilie“ prvá kampaň zo strany MPSVR a v súčasnosti sa realizujú viaceré aktivity v rámci Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách 2014 – 2019.

„PRETOŽE HOVORÍM NIE“ je prvá kampaň na Slovensku, ktorá sa zameriava osobitne na problematiku sexuálneho násilia. Upozorňuje na skutočnosť, že najčastejšie sa terčom sexuálnych útokov stávajú dievčatá a ženy, nezabúda však ani na chlapcov a mužov, ktorí zažili sexuálne násilie. Zároveň vyzýva najmä mužov, aby svojím správaním odmietli akúkoľvek podobu násilia či nátlaku vo vzťahu k ženám a iným mužom ako prejav „mužnosti“ alebo „mužskej“ solidarity.

Aktuálna kampaň je súčasťou končiaceho projektu MPSVR „Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie” (skratka KMC), v rámci ktorého vznikla inštitúcia pre koordináciu a spoluprácu na tvorbe celoštátnych politík zameraných na prevenciu a elimináciu násilia na ženách (všeobecne v párových vzťahoch) a domáceho násilia.

Cieľové skupiny a posolstvo

Hlavnou cieľovou skupinou kampane sú mladí ľudia, ženy a muži vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí sú voči sexuálnemu násiliu veľmi zraniteľní, ale ho v určitých podobách vo veľkej miere aj tolerujú. Zároveň kampaň upozorňuje na skutočnosť, že napriek rozšírenému presvedčeniu o „neznámom násilníkovi v tmavom parku“ sú páchateľmi sexuálnych útokov najčastejšie partneri, bývalí partneri a blízki či vzdialení známi obete. Podľa práve spracovaného výskumu KMC len v 12 % prípadov je útočníkom úplne cudzí človek, veľká väčšina obetí páchateľa poznala, zhruba tretina s ním bola vo vzťahu.

V zahraničí ukazujú prieskumy veľmi podobné čísla, napr. podľa údajov z USA až dve tretiny znásilnení mladých žien páchajú ich známi. Posolstvom kampane je, že nie znamená za každých okolností nie a predpokladom spoločne prežívanej intimity je vzájomný súhlas. Len postoj, ktorý vylučuje akékoľvek obviňovanie obetí a hovorí, že za násilie zodpovedá výhradne páchateľ, je prevenciou sexuálneho násilia. Zároveň má kampaň posilniť mladých ľudí, aby zasiahli v prípade, že vidia hrozbu alebo samotné sexuálne násilie vo svojom okolí.

Pomoc a podpora

Vzhľadom na panujúce predsudky o sexuálnom násilí je pre osoby, ktoré ho zažili, často ťažké násilie ako také rozpoznať a vyhľadať pomoc. Ak potrebujete pomoc alebo sa chcete poradiť, volajte na bezplatnú nonstop linku 0800 212 212. Pre viac informácií o možnostiach pomoci a podpory navštívte webovú stránku www.zastavmenasilie.sk, najmä sekciu PORADŇA.

Kontakty a informácie

Súčasťou kampane sú dva televízne spoty a jeden rozhlasový spot, rôzne formy prezentácie na internete a informačné materiály: – Webstránka kampane: www.hovorimnie.sk – Emailová adresa pre širokú verejnosť na získanie informácií o kampani: info@hovorimnie.sk – Ďalšie informácie o násilí páchanom na ženách, o rodovo podmienenom násilí a domácom násilí na: www.zastavmenasilie.gov.sk

Projekt „Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie” je financovaný z Nórskych grantov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR grantom v celkovej výške 2 000 000 eur. 

K téme

Nárok na štátnu pomoc so splácaním hypoték má menšina ľudí, brzdia ju najmä dve podmienky Slováci sa ani po reforme o svojich 13 miliárd úspor v druhom pilieri stále príliš nezaujímajú

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.