Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
23. decembra 2016 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MPSVR: Jasličkový zákon a veto prezidenta – stanovisko

BRATISLAVA 23. decembra –

STANOVISKO MPSVR SR:

„MPSVR musí rešpektovať postoj prezidenta SR, zákonom sa bude týmto zaoberať ešte raz NR SR.
Vecné zdôvodnenie stanoviska ministerstvo vníma tak, že miesta v zariadeniach majú byť rovnako bez rozdielu dostupné pre každého rodiča, resp. dieťa do 3 rokov.
Výhrady zároveň signalizujú, že prezident vníma úlohu zriadenia dostupných a bezpečných jasličiek aj ako prevenciu pred nežiaducimi dôsledkami zotrvávania detí do 3 rokov v svojich znevýhodnených rodinách, v málo podnetnom prostredí.
Je pravdou, že návrh zákona túto filozofiu prioritne nerieši a sústreďuje sa na riešenie problému denného skĺbenia rodinných a pracovných povinností rodičov najmenších detí.
Ministerstvo to považuje za základný dôvod, prečo rodičom dlhodobo chýbajú bezpečné, kvalitné a dostupné kapacity profesionálnej starostlivosti o ich deti, mladšie ako 3 roky.

Dovolíme si podotknúť, že MPSVR SR síce pristúpilo k riešeniu problému primárne optikou svojich kompetencií, avšak po konzultáciách a zosúladení s MŠ, ktoré zodpovedá za pravidlá fungovania škôlok od 3 rokov detí, odborníkmi z rezortu zdravotníctva, ako aj zástupcami
prevádzkovateľov už dnes existujúcich zariadení služieb pre najmenšie deti. V pripomienkovom procese k zákonu zástupcovia ministerstva navyše zapracovali mnohé pripomienky ľudí z praxe, ale aj niektorých opozičných poslankýň, ktoré v tejto sfére pôsobia.
Zrejme aj preto sa následne návrh zákona pri hlasovaní stretol so širšou podporou časti opozície, ďalšia veľká časť poslancov sa zdržala práva hlasovať.

Vrátenie zákona prezidentom SR nás mrzí aj z dôvodu nedostatku miest v kvalitných a bezpečných zariadeniach tohto typu na Slovensku, po ktorých rodičia volajú.
Ako je známe, zákon má dať svojou účinnosťou priestor na riešenie nových kapacít „jasličiek“, prostredníctvom iných kompetentných rezortov a európskych prostriedkov IROP a vzniknutá situácia štart týchto projektov oddiali.
V rokoch 2017 – 2020 sa zo štrukturálnych fondov IROP predpokladá vybudovanie 90 zariadení starostlivosti o deti do troch rokov s kapacitou 1 800 miest za cca 40,2 mil.

Čo sa týka výhrad voči nie rovnakej dostupnosti pre všetkých rodičov a deti, MPSVR vychádzalo z toho, že dnes nie sú reálne dostatočné kapacity ani pre deti tých rodičov, u ktorých je dôvodom hľadania náhradnej starostlivosti o ich dieťa problém zosúlaďovania rodičovských a pracovných povinností. Princíp ustanovení návrhu zákona, ktoré práve odkazujú na poskytovanie sociálnych služieb má preto ambíciu dať možnosť jednotlivým zariadeniam v prvom rade uprednostňovať tých rodičov, pre ktorých je finančná a kapacitná dostupnosť zariadení nevyhnutná k plneniu ich pracovných povinností, prípadne absolvovania prípravy na profesionálny život.
Ako v minulosti deklaroval minister Ján Richter, tento dlho očakávaný zákon nemá ambíciu a ani nemôže riešiť diskutovaný nedostatok kapacít škôlok, čo ostáva prioritou riešení kompetentného MŠ SR a samospráv.
Zároveň je však ministerstvo pripravené po čase prehodnotiť akékoľvek problémy z praxe a do nových podmienok vstúpiť.
Materské školy, resp. škôlky pre deti od 3 rokov sú podľa autorov návrhu zákona tými zariadeniami služieb o deti, ktorých úlohou je nie len kvalitná denná starostlivosť a socializácia detí od 3 rokov, ale aj systémová výchovno-vzdelávacia náplň.“

Pripájame ešte niekoľko základných faktov z procesu prezentácie a prijímania zákona:
– Vytvorenie legislatívnych podmienok pre rozvoj sociálnych služieb pre rodiny s nezaopatrenými deťmi s dôrazom na deti do troch rokov veku a na zvýšenie podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je záväzkom z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 -2020.
– V súčasnosti nie sú dostupné štatistiky o reálnom počte zariadení pre deti do troch rokov veku keďže neexistuje ani register poskytovateľov takejto činnosti.
– Starostlivosť o dieťa poskytovaná buď v zariadeniach – tzv. „detských jasliach“ alebo fyzickou osobou napr. v domácom prostredí dieťaťa je momentálne realizovaná spravidla len na základe živnostenského oprávnenia ako voľná živnosť, čo sa javí ako nedostatočné, bez kvalitatívnych záruk, čo nezaručuje komfort a bezpečnosť najmenších detí..
– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto prevzalo na seba úlohu vytvoriť jednotný rámec s cieľom regulácie činnosti všetkých zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku.
– V NR SR schválená novela zákona č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách so širšou podporou aj zo strany opozičných poslancov, ktorej predchádzala dlhá diskusia s odborníkmi, súčasnými prevádzkovateľmi služieb pre deti, ako aj so zástupcami opozície (ktorí prejavili záujem) teda podporuje prioritne zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života a ochrany dieťaťa, nastavenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov, personálne štandardy (teda maximálny počet detí na zamestnanca), vecný rozsah poskytovaných odborných činností, obslužných činností a spôsob ich vykonania.
– Zároveň cez mechanizmus registrácie poskytovateľov sociálnych služieb bude zabezpečená aj kontrola a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Zriaďovateľmi zariadení budú môcť byť naďalej verejní aj neverejní poskytovatelia t.z. obce, ale aj iné fyzické alebo právnické osoby.

Prečo jasle primárne pre deti pracujúcich rodičov?
K samotnému oficiálnemu vzniku jaslí od budúceho roka sme pristúpili ako k podpore zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, to je základný dôvod, prečo rodičom dlhodobo chýbajú kapacity profesionálnej starostlivosti o ich deti, mladšie ako 3 roky. Táto sociálna služba je v legitímnom verejnom záujme cielená prioritne pre deti pracujúcich rodičov a má vo svojich dôsledkoch pre túto cieľovú skupinu zabezpečiť dostatočný priestor v zariadeniach, keď rodič bude chcieť ísť pracovať, alebo sa inak pripravovať na pracovné povinnosti.
Zákon však dáva istý priestor na rozhodnutie zriaďovateľa zariadenia v individuálnych prípadoch. Rodič nemusí dokladovať zariadeniu potvrdenie o pracovnom vzťahu, existujú rôzne formy, ktoré napĺňajú cieľ zosúlaďovania rodinného a pracovného života (štúdium, či iná príprava na profesionálnu kariéru, ako sú vzdelávacie, či jazykové kurzy, školenia, môže ísť aj o prácu z domu a pod… ).

Michal Stuška
Riaditeľ tlačového a komunikačného odboru/ hovorca
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb

K téme

TA3: Témy a hostia relácie V politike MPSVR: Rezort práce sa zapája do Európskeho týždňa BOZP

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.