Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
18. mája 2016 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MPRV: Stanovisko k Výročnej správe ÚKSÚP za rok 2015

BRATISLAVA 18. mája –

Stanovisko k Správe o činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave za rok 2015

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) je rozpočtovou organizáciou riadenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predmet činnosti je vykonávaný v zmysle Zriaďovacej listiny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Organizačne je ÚKSÚP rozdelený na jednotlivé organizačné jednotky ústavu. Činnosť zabezpečuje 12 odborov a 2 regionálne pracoviská. Jednotlivé odbory vykonávajú činnosti, ktoré im vyplývajú z platnej legislatívy SR a EÚ. ÚKSÚP svoju činnosť zameriava hlavne na úsek kontroly vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby. Predmet činnosti je vykonávaný v zmysle Zriaďovacej listiny MPRV SR.

Činnosť ÚKSÚP bola v roku 2015 zameraná na úradnú kontrolu prípravkov na ochranu rastlín, geneticky modifikovaných rastlín, krmív a systému ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Štátna odborná kontrola bola zameraná na oblasť certifikovaných hnojív, množiteľského materiálu pestovaných rastlín, pestovateľských plôch a výskytu škodlivých činiteľov na pestovateľských plochách geneticky modifikovaných rastlín, kvality chemických prípravkov na ochranu rastlín, ďalej na oblasť vinohradníctva a vinárstva, ovocných sadov a chmeľníc a integrovanej a ekologickej produkcie.
Skúšobníctvo riadilo výkon štátnych odrodových skúšok za účelom registrácie nových odrôd pestovaných rastlín, skúšania biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín, vykonávalo vegetačné skúšky množiteľského materiálu pestovaných rastlín a pokusy vplyvu hnojenia na úrody pestovaných rastlín.
V rámci príslušnej legislatívy ÚKSÚP vydával rozhodnutia, certifikáty, osvedčenia, stanoviská a odborne posudky, viedol a aktualizoval registre, vykonával znaleckú, posudkovú, vzdelávaciu, prednáškovú, poradenskú, edičnú a propagačnú činnosť.

ÚKSÚP vykonával úradné kontroly pre Pôdohospodársku platobnú agentúru v zmysle uzavretej „Dohody o delegovaní činnosti a vzájomnej informovanosti č. 13/2015“, ďalej výkon krížových plnení a ostatných činností. Výkon delegovaných kontrol vykonával v oblastiach agroenvironmentálnych opatrení ekologického poľnohospodárstva a reštrukturalizácie vinohradov.

Hlavnými užívateľmi výstupov ÚKSÚP sú právnické a fyzické osoby v poľnohospodárstve, spracovateľskom, poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, podniky a firmy podnikajúce v službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, výskumné ústavy, šľachtiteľské a semenárske firmy. Z predmetu činnosti ÚKSÚP vykonáva úlohy pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Pôdohospodársku platobnú agentúru, Štatistický úrad. Odberateľom výstupov sú aj samosprávne organizácie v poľnohospodárstve, SPPK, asociácie, zväzy a združenia a široká poľnohospodárska prax.

Na základe predloženej Správy o činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho za rok 2015 je možné konštatovať, že v roku 2015 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave plnil všetky požadované činnosti v termíne, na požadovanej odbornej a profesionálnej úrovni v súlade splatnou legislatívou.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nemá k predloženej Správe o činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho za rok 2015 zásadné pripomienky a odporúča ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

Štefan Ryba
poverený zastupovaním
generálneho riaditeľa sekcie

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;qq

K téme

Odborníci podporujú väčšiu dostupnosť liekov proti parazitom Problémy nám v lete môžu spôsobiť surové, ale aj pripálené jedlá

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.