Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
13. mája 2016 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MPRV: Stanovisko k Výročnej správe NPPC za rok 2015

BRATISLAVA 13. mája –

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k výročnej správe Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra o činnosti za rok 2015

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej len „NPPC“) je priamo riadenou príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“). Hlavnou úlohou NPPC je zabezpečovanie komplexného výskumu a zhromažďovania poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných, predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov zvierat, kvality a bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti potravín i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu, produkčného i mimoprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom.

Ďalšími dôležitými úlohami NPPC je rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a jeho integrácia do medzinárodného vedeckovýskumného priestoru, publikačná činnosť, zabezpečovanie expertnej činnosti a odborného poradenstva v oblastiach pôdohospodárstva a potravinárstva v piatich nosných oblastiach:

· Projekčná činnosť (vypracovanie projektov technologických postupov).
· Terénne poradenstvo.
· Technické služby.
· Hromadné poradenské aktivity.
· Tlačoviny (vydávanie odbornej literatúry; inštruktážnych listoviek; vedecké a odborné články).

Významné sú aj realizované informačné aktivity (školenia) v oblasti pestovania plodín, chovu hospodárskych zvierat, kvality a bezpečnosti potravín, a ochrany pôd. Plnenie hlavných činností NPPC bolo v roku 2015 zabezpečené prostredníctvom kontraktu s MPRV SR.

Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu (rezortné projekty výskumu a vývoja, úlohy odbornej pomoci, inštitucionálne financovanie v rámci plnenia výskumného zámeru v zmysle nového modelu vedy MPRV SR) bola v pôvodnom kontrakte stanovená na 5 112 314 EUR, ktorá sa dodatkom kontraktu číslo 1 upravila
na 5 110 961 EUR, dodatkom číslo 2 na 5 245 961 EUR, dodatkom číslo 3
na 15 792 785 EUR, dodatkom číslo 4 na 15 967 447,76 EUR, dodatkom číslo 5
na 16 487 447,76 EUR a dodatkom číslo 6 na 16 987 447,76 EUR.

Celkový hospodársky výsledok je zisk vo výške 667 496,16 EUR.

Pracovná verzia výročnej správy NPPC bola predložená na pripomienkovanie na všetky odborné útvary MPRV SR, ktoré sú zodpovedné za riešenie úloh v rámci kontraktu NPPC. Všetky vznesené pripomienky boli akceptované. Na základe predloženej výročnej správy za rok 2015 je možné konštatovať, že všetky stanovené úlohy boli splnené a celková činnosť NPPC bola v roku 2015 v súlade s jeho poslaním a vyplývala zo zriaďovacej listiny. K výročnej správe organizácie nemáme pripomienky a odporúčame ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

V Bratislave 12.5.2016

Mgr. Viera Mrvová
poverená zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;qq

K téme

BILLA plánuje výrazne posilniť podporu domácich výrobcov potravín Iniciatíva poľnohospodárov vystúpi pred médiá s osobou vyšetrovanou pre subvenčné podvody

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.