Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
12. septembra 2012 PR správyOstatné od PRservis.skSITA Diskusia()

Modrá škola vytvára pozitívny vzťah mladých ľudí k vode

BRATISLAVA 12. septembra – OZ Mladí vedci Slovenska, realizátor vzdelávacieho programu Modrá škola, pri príležitosti začiatku už štvrtého školského roka tohto programu bilancuje. Sociologický prieskum, zrealizovaný na vzorke 550 žiakov z 28 škôl v BSK v rokoch 2009 a 2011, potvrdzuje postupnú pozitívnu zmenu správania školákov v oblasti zdravého pitného režimu.

Strategickým zámerom projektu Modrá škola je postupne vytvárať pozitívny vzťah mladých ľudí k vode ako produktu nevyhnutnému pre život. Program Modrej školy, na ktorom spolupracujú aj samotní pedagógovia škôl, je koncipovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o pitnej vode. Mladých ľudí edukuje o výrobe pitnej vody, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode.

Efekt vzdelávacieho programu na poznatky, postoje a konkrétne správanie žiakov v oblasti pitného režimu potvrdili sociologické prieskumy. „Z prvého realizovaného prieskumu v roku 2009 vyplynulo, že žiaci majú nízku úroveň vedomostí o pitnej vode, pitnom režime, čistení odpadovej vody a pod. V roku 2011 bol na totožnej vzorke žiakov zistený pozitívny vývoj v správaní žiakov resp. ich rodín. Z prieskumu vyplynulo, že podiel rodín konzumujúcich primárne vodu z vodovodu stúpol z 36% na 53%. Zároveň počas sledovaného obdobia klesol podiel rodín, ktoré pijú kupované balené nápoje každý deň z 50% na 40%. Veríme, že tieto prvotné výsledky iba povzbudia rodiny s deťmi, aby v rámci pitného režimu preferovali nápoj, ktorý je pre ľudské telo nevyhnutný a najprirodzenejší,“ prezentuje výsledky koordinátor programu RNDr. Ján Šípoš, CSc. z OZ Mladí vedci Slovenska.

Ďalšie zaujímavosti z prieskumu
– Pod pojmom „voda“ si polovica opýtaných predstavila more, jazero, rieku a pitný režim iba tretina detí
– Využitie vody žiaci primárne spájajú s osobnou hygienou, sekundárne s pitným režimom
– Viac detí deklaruje šetrenie vodou oproti minulosti
– Rebríček obľúbenosti nápojov v domácnosti podľa prieskumu:
1. čistá pitná voda z vodovodu (53%);
2. ochutené minerálky (44%);
3. pitná voda z vodovodu zmiešaná so sirupom (40%);
4. čaj (40%)

Do vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Modrá škola sa môžu zapojiť materské, základné, stredné a vysoké školy, ktoré majú sídlo v Bratislave a okresoch Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Senica a Skalica.

Aktivity Modrej školy v š.r. 2012/2013

Študenti, žiaci a samotné školy sa môžu zapojiť do nasledovných aktivít a činností: Veľká vedomostná súťaž o vode, Festival vody 2012, Fotografická súťaž, výtvarná a literárna súťaž na tému „Voda ako súčasť môjho každodenného života (doma, v škole, v mojom meste/obci), Exkurzie pre školské skupiny do čistiarní odpadových vôd, Exkurzie na ostrov Sihoť, Budovanie pitných fontán v školách, Blog pre pedagógov, Odborné semináre zamerané na zvyšovanie kompetencií pedagógov zo škôl zapojených do vzdelávacieho programu, Elektronická maľovánka, Cena BVS za najlepšiu záverečnú bakalársku a diplomovú prácu.

Ceny BVS pre vysokoškolákov

V rámci slávnostného otvorenia štvrtého ročníka Modrej školy Cenou BVS za najlepšiu záverečnú prácu v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstvaboli včera odmenení nasledovní študenti:

Kategória Diplomová práca:

1. miesto
Ing. Katarína Vranaiová, Návrh riešenia odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v obciach pod 2 000 EO
Vysoká škola: Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach

2. miesto
Ing. Michal Béder, Hydraulické posúdenie kapacity zberača C stokovej siete mesta Bratislava
Vysoká škola: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

3. miesto
Ing. Monika Macurová, Hospodárenie s dažďovou vodou v urbanizovaných územiach
Vysoká škola: Ústav environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Kategória Bakalárska práca:

1. miesto
Bc. Martin Maršalko, Využitie dažďovej vody pre potreby rodinného domu
Vysoká škola: Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach

2. miesto
Lukáš Hrdlička, Oxidačná degradácia chlórovaných polutantov s využitím systému kovový hliník – kyselina
Vysoká škola: Katedra chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

3. miesto
Bc. Anna Dominiková, Arzén vo vodách a metódy jeho odstránenia
Vysoká škola: Katedra chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Viac informácií o aktivitách vzdelávacieho programu BVS pre deti a mládež Modrá škola v školskom roku 2012/2013, ponuku exkurzií do čistiarní odpadových vôd BVS, metodické príručky a pracovné zošity o vode, hry pre deti a ďalšie zaujímavosti o vode nájdete na portáli programu www.modraskola.sk

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

K téme

Inovatívny vysávač Miele Duoflex: Váš spoľahlivý partner pre čistejšiu domácnosť Nissan Qashqai: Facelift prináša množstvo inovatívnych vylepšení

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ostatné

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.