Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
9. novembra 2012 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MH SR:COSME významný nástroj pre pomoc malým a stredným podnikom

BRATISLAVA 9. novembra (SITA) –

COSME významný nástroj pre pomoc malým a stredným podnikom

Bratislava 9.11.2012 – V priestoroch Ministerstva hospodárstva SR sa 09.11.2012 začala konferencia k pripravovanému programu COSME – Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020). Hlavnou témou konferencie je prezentácia programu COSME expertmi Európskej komisie, za účasti generálneho riaditeľa DG pre priemysel a podnikanie Daniela Calleju Crespa a ministra hospodárstva Tomáša Malatinského.

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs – COSME) s plánovaným rozpočtom 2,5 miliardy EUR (1,4 mld. € na projekty) na obdobie 2014 – 2020 predstavuje finančný nástroj, pomocou ktorého sa bude z veľkej časti pokračovať v činnostiach uskutočňovaných v rámci končiaceho programu pre konkurencieschopnosť a inovácie CIP.

“ Malí a strední podnikatelia potrebujú istotu v podnikaní, ktorú zabezpečí stabilné a transparentné právne prostredie. Sú zároveň konfrontovaní s dopadmi globálnej ekonomickej krízy. V dôsledku týchto faktorov sa znižuje konkurencieschopnosť MSP, čo má dopady, popri ekonomických ukazovateľoch, prejavujúcich sa najmä v kategórii malých podnikov, ktoré sa prepadávajú do kategórie mikropodnikov, neustálym znižovaním počtu zamestnancov, až do konečného zániku podniku. Vzhľadom na početné zmeny a úpravy pravidiel pre podnikanie je potrebné zabezpečiť účinné poradenstvo, najmä pre malé podniky, mikropodniky a živnostníkov, ktoré bude dostupné vo všetkých regiónoch.“, povedal minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a dodáva „využívanie finančných nástrojov z práve končiaceho sa Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie slovenskými podnikmi je na veľmi nízkej úrovni. Mojim cieľom je preto zvýšiť počet podnikov, ktoré sa zapoja do nastupujúceho programu COSME jednak lepšou propagáciou, a takisto plánuje pripraviť podporný program (schému de minimis) na aktívnejšie zapájanie sa podnikov do programu s tým, že úspešným podnikom by sa preplatili náklady súvisiace s podaním projektu.“.

Tento program sa navrhuje ako prostriedok na riešenie kľúčových zlyhaní trhu, ktoré obmedzujú rast podnikov, najmä MSP, v Únii. Z hľadiska konkurencieschopnosti a podnikania podniky z Únie naďalej čelia týmto hlavným výzvam:
· ťažkosti s prístupom k financiám pre MSP, ktoré majú problém preukázať svoju úverovú bonitu a ťažko sa im získava prístup k rizikovému kapitálu,
· slabý podnikateľský duch – iba 45 % európskych občanov by sa rado stalo samostatne
zárobkovo činnými osobami v porovnaní s 55 % napríklad v Spojených štátoch,
· podnikateľské prostredie, ktoré nie je priaznivé pre začínanie a rast a pre ktoré sú typické regulačná rozdrobenosť a priveľa byrokracie,
· obmedzená schopnosť MSP expandovať na trhy mimo svojej domovskej krajiny, tak na jednotnom trhu, ako aj mimo neho.

Podpore rozvoja MSP je potrebné venovať osobitné úsilie, keďže predstavujú viac než
67 % pracovných miest v súkromnom sektore a viac než 58 % celkového obratu v EÚ, čím sa stávajú hlavným zdrojom hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest v Únii.

Cieľom programu je dosiahnutie nasledovných všeobecných cieľov:
· posilnenie konkurencieschopnosti podnikov z EÚ vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu,
· propagovanie podnikateľskej kultúry a podpora vytvárania a rastu MSP.

Činnosti financované z programu sa zamerajú na:
· Zlepšenie rámcových podmienok pre podnikanie s cieľom prispieť k zvýšeniu konkurenčnej schopnosti a udržateľnosti podnikov, posilnenie podnikateľských sektorov vrátane výroby a služieb, ako aj vybraných sektorov s vysokým podielom MSP.
· Podporu podnikania: Činnosti budú zahŕňať zjednodušenie administratívnych postupov, rozvoj podnikateľských zručností a prístupov, najmä v prípade nových podnikateľov.
· Zlepšenie prístupu MSP k financiám v podobe vlastného imania a dlhu: Finančnými nástrojmi sa MSP umožní ľahší prístup k financovaniu a to najmä nástrojom vlastného imania na investície (kapitálové financovanie primárne vo forme rizikového kapitálu) ako aj pôžičkovým nástrojom (rozdelenie rizika na krytie pôžičiek).
· Zlepšenie prístupu na trhy prostredníctvom siete Enterprise Europe Network (EEN) na uľahčenie prieniku na jednotný trh a mimo neho.

Stanislav Jurikovič
hovorca a poradca ministra

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;me

K téme

Silný impulz pre kapitálový trh na Slovensku Pevnejšie zdravie už pre 3 200 detí. Obľúbená sieť supermarketov je aj dobrým susedom

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.