Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
25. októbra 2013 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MH SR: Verejné prerokovanie návrhu energetickej politiky

BRATISLAVA 25. októbra – Na pôde MH SR sa dnes (25.10.2013) verejne prerokovala Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Návrh energetickej politiky Slovenskej republiky“ a návrh strategického dokumentu „Energetická politika Slovenskej republiky“.
Verejné prerokovanie sa uskutočnilo v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumenty boli zverejnené od 03.10.2013 je na webových sídlach www.mhsr.sk (v časti Energetika) a www.enviroportal.sk a odborná i laická verejnosť k nim mohla posielať svoje pripomienky. Niektorí občania tak urobili priamo na verejnom prerokovaní. Po zanalyzovaní všetkých pripomienok rezort preloží dokumenty na rokovanie vlády.
„Energetická politika Slovenskej republiky je strategicky dokument, ktorý definuje hlavne ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom na rok 2050. Je súčasťou národohospodárskej stratégie Slovenskej republiky, nakoľko zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rastu je podmienene spoľahlivou dodávkou cenovo dostupnej energie“, povedal v tejto súvislosti minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.
MH SR zodpovedá za vypracovanie energetickej politiky na obdobie minimálne 20 rokov a za jej aktualizáciu v minimálne päťročnom cykle. Hospodársky vývoj, nove trendy v liberalizácii energetiky v EÚ, nove legislatívne predpisy a nová energetická politika EÚ si tiež vyžiadali aktualizáciu Energetickej politiky SR prijatej v roku 2006. Súčasný stav energetiky Slovenska je charakterizovaný vysokou závislosťou od dovozu primárnych energetických surovín, klesajúcou tendenciou spotreby zemného plynu, uhlia a dodávkového tepla, stagnáciou spotreby elektriny, miernym rastom spotreby motorových palív a dlhodobo klesajúcim trendom energetickej náročnosti našej ekonomiky. „Cieľom Energetickej politiky SR je prispieť k trvalo udržateľnému rastu národného hospodárstva. Z tohto pohľadu je prioritou zabezpečenie spoľahlivosti a stability dodavok energii, efektívne využívanie energie za optimálne náklady a zabezpečenie ochrany životného prostredia. Úlohou energetickej politiky je vytvárať stabilný rámec pre bezpečne fungovanie trhu s energiami, ktorý motivuje k investovaniu do energetiky“, pripomenul minister T. Malatinsky.
Slovensko patri do kategórie zraniteľných krajín z hľadiska energetickej bezpečnosti, preto podporuje takú energetickú architektúru, ktorá vytvorí podmienky pre zvýšenie energetickej sebestačnosti, proexportnú schopnosť v elektrine, transparentnosť a optimálny energeticky mix s nizkouhlikovymi technológiami, resp. zvýšenie energetickej efektívnosti. Energetická politiky SR tak kladie doraz na optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nizkouhlikove technológie, ako sú obnoviteľne zdroje energie a jadrová energia.
Úzka spolupráca krajín strednej a juhovýchodnej Európy je kľúčovou otázkou zvyšovania energetickej bezpečnosti celého regiónu, preto sa Slovensko aktívne zapája do tvorby transeuropskej energetickej infraštruktúry, najmä v spolupráci v rámci krajín V4.

Stanislav Jurikovič
hovorca ministra hospodárstva SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

me

K téme

Otvorený list Slovenskej komory audítorov o neuváženom zbavovaní sa kontroly štátu nad verejnými financiami Zodpovedné spoločnosti rastú rýchlejšie. Na druhej strane nemusia byť dobre pripravené na vojnové konflikty

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.