Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
20. decembra 2012 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MH SR: Slovensko je pripravené na zimnú vykurovaciu sezónu

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) –

Bratislava (20.12.2012) – Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes zvolal rokovanie k pripravenosti plynárenskej siete a dodávok plynu na zimnú vykurovaciu sezónu. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, prevádzkovateľov plynárenských sietí spoločností eustream, a.s. a SPP – distribúcia, a.s., prevádzkovateľov zásobníkov plynu spoločností NAFTA a.s. a POZAGAS a.s., a zástupcovia SPP, a.s. ako najväčšieho dodávateľa plynu a dodávateľa plynu poslednej inštancie.
Cieľom rokovania bola vzájomná výmena informácií o súčasnej situácii v dodávkach plynu, predovšetkým z Ruskej federácie. Zároveň spoločnosti, ktoré prevádzkujú plynárenskú infraštruktúru na Slovensku (zásobníky plynu, prepravná sieť a distribučná sieť (plynárenský dispečing)) informovali ministra o svojej pripravenosti na zimnú sezónu a o pripravenosti pre prípad krízovej situácie bez ohľadu na vznik a dôvod takejto situácie.
„Slovensko je pripravené na zimnú vykurovaciu sezónu a dokáže zvládnuť aj prípadné krízové situácie v súvislosti s dodávkami zemného plynu. Realizovali sme potrebné opatrenia a na prípad, kedy by sa opakovala situácia zo začiatku roka 2009, sme pripravený ďaleko lepšie. Celková denná kapacita plynu, ktorá je k dispozícii v súčasnosti prevyšuje celkovú spotrebu plynu na Slovensku. Navyše zástupca prevádzkovateľa potvrdil plnú pripravenosť riešení zabezpečujúcich reverzné toky z Českej republiky a Rakúska“, konštatoval minister T. Malatinský
Zástupca SPP – distribúcia informoval o pripravenosti distribučnej siete na nastávajúcu zimnú sezónu ako aj o plnení povinností dispečingu a štandardu bezpečnosti pre odberateľov plynu v domácnostiach. Ostatní dodávatelia v zmysle platných právnych predpisov predložili ministerstvu informáciu o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu. Prevádzkovatelia zásobníkov informovali o aktuálnom stave zásob plynu v zásobníkoch ako aj o možnostiach maximálnych ťažobných výkonov.
Spolu (k 17.12.2012) je na Slovensku a v zásobníku v Dolných Bojanoviciach uskladnených 2,85 mld.m3. Pritom kapacita reverzných tokov je z Českej republiky 39 mil. m3 denne a z Rakúska 18 mil. m3 denne. Táto kapacita prekračuje výšku dennej spotreby plynu na Slovensku.

Vysvetlenie k nástrojom bezpečnosti dodávok plynu v plynárenstve
Uskladnený objem plynu v zásobníkoch plynu je dostatočný pre celé vykurovacie obdobie (november – marec t.j. viac ako 90 dní) . Slúži na vyrovnávanie rozdielu medzi štandardným dovozom a spotrebou na Slovensku v zimných mesiacoch. V prípade krízovej situácie je pripravený štandard bezpečnosti dodávok plynu v zmysle rozhodnutí, ktoré dodávateľom a prevádzkovateľovi distribučnej siete vydalo MH SR. Na ich základe majú jednotliví účastníci trhu (dodávatelia) povinnosť zabezpečiť dodávku plynu v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu v období od 1. novembra do 31. marca najmenej počas 30 po sebe nasledujúcich dní v rozsahu priemerného denného objemu predpokladanej dodávky plynu príslušného mesiaca na základe celkového súčtu zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberateľov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov. To znamená, že dodávatelia musia garantovať dodávku, resp. mať zásoby plynu aj pre prípady úplného zastavenia dodávok plynu až na dobu 30 dní.
Na európskej úrovni neexistuje právna úprava, ktorá by sa týkala núdzových zásob plynu. Pre oblasť bezpečnosti v plynárenstve je platné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES. V zmysle nariadenia členský štát musí spĺňať štandard dodávky a štandard infraštruktúry. Štandard infraštruktúry stanovuje, že parameter N – 1 musí byť väčší ako 100%. Na základe výpočtu podľa určeného vzorca, do ktorého vstupujú parametre ako sú technická kapacita vstupných bodov, maximálna technická kapacita výroby plynu, maximálny technický ťažobný výkon zásobníkov, technická kapacita samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry a celková denná spotreba plynu pre prípad výnimočne vysokej spotreby, je možné konštatovať, že stanovenú požiadavku pre parameter N – 1 – t.j. štandard infraštruktúry – Slovensko už v súčasnosti spĺňa. Na základe určenia štandardu dodávky v uvedenom nariadení Slovensko tiež spĺňa tieto štandardy dodávok tak ako je popísané v texte vyššie.

Stanislav Jurikovič
hovorca ministra hospodárstva SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

me

K téme

Otvorený list Slovenskej komory audítorov o neuváženom zbavovaní sa kontroly štátu nad verejnými financiami 50 % zľava na vlak: Cestujte so ZSSK na Profesia days

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.