Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
29. apríla 2014 VyhláseniaŠtátna správa od PRservis.skSITA Diskusia()

MF SR: Seed a Venture Capital pre investície do slovenských firiem

BRATISLAVA 29. apríla –

Európsky investičný fond (EIF), v mene Slovenského záručného a rozvojového fondu, s.r.o. (SZRF), podporí malé a stredné podniky (MSP) a start-upy s vysokým potenciálom na celom Slovensku prostredníctvom kapitálových záväzkov v troch fondoch v rámci iniciatívy „Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky“ (JEREMIE) a dvaja vybraní manažéri daných fondov investujú približne 50 mil. eur do viac než 50 nádejných slovenských MSP, spoločne s ďalšími investormi.

Neulogy Ventures spustila Slovenský inovačný fond, zameraný na investície do firiem v počiatočných fázach rozvoja, ako aj Slovenský podnikateľský fond na podporu medzinárodných ambícií už etablovaných, ale rastúcich spoločností, pričom obidva fondy sú zamerané predovšetkým na oblasti informačných a komunikačných technológií, energetiky a medicínskej diagnostiky. Celkovo bude spoločnosť Neulogy Ventures spravovať približne 23 mil. eur.

Limerock Fund Managers bude mať k dispozícii 12 mil. eur na investície do atraktívnych spoločností, ktoré potrebujú dodatočný kapitál za účelom ďalšieho rastu, prostredníctvom svojho co-investment fondu, ktorý bude investovať spoločne so súkromnými investormi ako partnermi v rámci syndikácie, čo povedie k celkovému financovaniu vo výške viac než 24 mil. eur. Spoločnosť Limerock Fund Managers bude zameraná všestranne a predovšetkým na podporu spoločností mimo Bratislavského kraja s produktom / službou s potenciálom rastu, s konkurenčnou výhodou a s potenciálom preniknúť na medzinárodné trhy.

V komentári k novým transakciám Hubert Cottogni, EIF Head of Regional Business Development, povedal: “Venture Capital a ďalšie kapitálové investície v skorých štádiách rozvoja sú na Slovensku stále relatívne nevyvinuté, osobitne čo sa týka manažérov fondov investujúcich kapitál súkromných, profesionálnych investorov a inštitúcií a operujúcich podľa najlepšej trhovej praxe a štandardov sektoru. Týmito investíciami EIF/SZRF podporujú dvoch manažérov fondov, ktorí podľa nás môžu akcelerovať rozvoj ekosystému pre kapitálové financovanie, ktorý predstavuje dôležitú zložku celkového poskytovania finančných prostriedkov s cieľom podpory inovácií, podnikania, rastu a pracovných miest.“

Štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej Republiky Vazil Hudák povedal: „Spustenie Venture Capital a Seed financovania v rámci iniciatívy JEREMIE môže byť považované za významný pokrok a dobrý príklad toho, ako využívať verejné prostriedky na podporu podnikania a inovácií v slovenskej ekonomike. Vzhľadom na na účasť súkromných spoluinvestorov, ide taktiež o tú formu partnerstva so súkromným sektorom, o ktorú sa štát usiluje, mobilizujúc súkromný kapitál, ktorý je taký kľúčový pre rast našej ekonomiky, osobitne v dnešných časoch stále čiastočne pretrvávajúcej hospodárskej neistoty. Dúfame, že toto bude začiatok oveľa rozšírenejších Venture Capital investícií na Slovensku.“

Managing Partner Neulogy Ventures Ivan Štefunko pri príležitostí spustenia fondov povedal: „Pozorujeme rastúci záujem o podnikanie v oblastí technológií na Slovensku už niekoľko rokov. Ekosystém start-upov sa vytvára, ale stále nám chýba financovanie v počiatočných štádiách rozvoja. Inovatívne spoločnosti na Slovensku budú mať konečne, tak ako podobné spoločnosti v iných európskych krajinách, prístup k počiatočnému a rizikovému kapitálu a budú súťažiť na globálnej úrovni so svojimi technológiami a ambíciami. Zaviazali sme sa, že budeme hodnotným partnerom pre spoločnosti v našom budúcom portfóliu. Zároveň sme hrdí, že budeme spravovať fond v mene 34 inštitucionálnych a súkromných investorov, vrátane tých, ktorí patria medzi najúspešnejších hi-tech podnikateľov na Slovensku.“

Partner spoločnosti Limerock Roman Čmelík o záväzku EIF/SZRF povedal: „S pomocou iniciatívy JEREMIE máme ašpiráciu poskytnúť kapitál a niekoľkoročné skúsenosti z poradenstva pre podnikateľov existujúcim podnikom alebo novým projektom. Naša investičná stratégia sa zameria na spoločnosti, ktoré preukážu technologické výhody alebo unikátnosť, a ktorých produkty alebo služby majú inovatívny aspekt. Chceme podporiť spoločnosti, ktoré budú rozširovať svoj úspešný biznis alebo úspešne prejdú z ranného štádia do rozvinutejšej fázy a tešíme sa na to, že pomôžeme slovenskému talentu prekonať výzvy na ceste k úspechu.“

Tieto záväzky sú výsledkom výzvy o prejavenie záujmu, zameranej na výber najlepších uchádzačov, ktorí budú pôsobiť ako manažéri fondov na Slovensku. Výzva bola súčasťou implementácie iniciatívy JEREMIE na Slovensku, ktorá sa financuje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačných programov „Výskum a vývoj“ a „Bratislavský kraj“ na programové obdobie 2007 – 2013. Slovenské MSP už využívajú úverové financovanie, poskytované za zvýhodnených podmienok piatimi bankami, ktoré implementujú skôr spustené nástroje v rámci iniciatívy JEREMIE.

Iniciatíva JEREMIE

JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) je spoločná iniciatíva, ktorú spustila Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre Regionálnu a mestskú politiku) a skupina Európskej investičnej banky za účelom zlepšenia dostupnosti financovania pre MSP v EÚ v rámci štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007 – 2013. JEREMIE umožňuje členským krajinám EÚ a ich regiónom vložiť prostriedky zo štrukturálnych fondov spoločne s národnými zdrojmi do holdingových fondov, ktoré môžu financovať MSP flexibilným a inovatívnym spôsobom. Nová iniciatíva sa zameriava na rozvoj a posilnenie úlohy podnikania v rámci EÚ.

Na úrovni EÚ EIF riadi celkovo 14 holdingových fondov JEREMIE, z toho 7 na národnej úrovni a 7 na regionálnej úrovni.

Na Slovensku je holdingový fond JEREMIE financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z operačných programov „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“, „Výskum a vývoj“ a „Bratislavský kraj“, ktoré spoločne prispeli čiastkou100 mil. eur.

EIF

Hlavným poslaním Európskeho investičného fondu (EIF) je podpora európskych veľmi malých, malých a stredných podnikov (MSP) uľahčovaním ich prístupu k financovaniu. EIF pripravuje a rozvíja nástroje rizikového a rastového kapitálu, záruky a mikrofinancovanie, ktoré sa osobitne sústreďujú na tento segment trhu. V rámci tejto úlohy EIF presadzuje ciele EÚ a podporuje inovácie, výskum a vývoj, podnikanie, rast a zamestnanosť. Celkové čisté záväzky EIF v private equity fondoch dosiahli viac ako 7,9 mld. eur ku koncu roka 2013. S investíciami vo viac ako 435 fondoch je EIF lídrom v oblasti európskeho rizikového kapitálu v dôsledku rozsahu a objemu svojich investícií, predovšetkým v oblastiach high-tech a počiatočných štádií rozvoja. Zaručené úverové portfólio EIF dosiahlo celkový objem viac než 5,6 mld. eur v rámci viac než 300 operácií ku koncu roka 2013, čím sa EIF dostáva do pozície hlavného európskeho aktéra v oblasti záruk pre MSP a vedúceho ručiteľa v oblasti mikrofinancovania. Viac informácii o EIF nájdete na stránke www.eif.org.

Neulogy Ventures

Neulogy Ventures je prvá manažérska spoločnosť so sídlom na Slovensku, ktorá rozbehla plne regulované fondy tzv. zárodočného (seed) a rozbehového (venture) kapitálu v rámci štruktúry, ktorá zodpovedá najvyšším štandardom v tomto sektore, je členom EVCA a bola založená za účelom financovania a rozvoja talentovaných podnikateľov a pomoci ich spoločnostiam uspieť na globálnom trhu. Viac informácii nájdete na stránke www.neulogy.vc.

Limerock Fund Managers

Limerock Fund Managers je počinom Michala Jablonku a Romana Čmelíka, ktorí sú zakladateľmi transakčnej a poradenskej firmy, Limerock Advisory, a Teppa Kettulu zo spoločnosti Aikagroup, ktorá je fínskym inovačným a technologickým poradcom a investorom. Michal a Roman sú skúsení poradcovia v oblasti transakcií a korporátneho financovania a poskytujú služby private equity fondom a start-upom. Teppo je oddaný líderstvu a riadeniu inovácií v počiatočných štádiách rozvoja. Viac informácií nájde na stránke www.limerock.sk a www.aikagroup.com.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

qq

K téme

Otvorený list Slovenskej komory audítorov o neuváženom zbavovaní sa kontroly štátu nad verejnými financiami Crowdfundingová platforma Investown používateľom v Česku zarobila viac ako 6 miliónov eur. Teraz chce aj Slovákov naučiť, ako investovať do realít

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Štátna správa

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.