Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
19. apríla 2012 PR správyPodnikové info od PRservis.skSITA Diskusia()

EkoFond ocenený za spoluprácu so strednými odbornými školami

BRATISLAVA 19. apríla – V súťaži o Cenu ministra hospodárstva za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR“ vyhlásenú Ministerstvom hospodárstva SR, sa EkoFond umiestnil na druhom mieste. EkoFond, neinvestičný fond zriadený a financovaný spoločnosťou SPP, sa v rámci projektu EkoFond pre školy zameriava na žiakov a pedagógov základných škôl a stredných odborných škôl technického zamerania. Len samotná hodnota učební odborného výcviku, v troch stredných odborných školách, na ktorých sa vyučuje odbor „Technik energetických zariadení budov“ je vyššia ako 650 tis. eur. EkoFond od roku 2009 investoval do projektu EkoFond pre školy približne 800 tis. eur. Celkovo len do podpory školstva EkoFond investoval doteraz viac ako 4,2 mil. eur.

Prvý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR“ bol vyhlásený v decembri 2011 Ministerstvom hospodárstva SR. Účelom súťaže bolo oceniť stredné odborné školy, ktoré pripravujú žiakov v súlade s požiadavkami trhu práce, intenzívne spolupracujú so zamestnávateľom od obdobia získavania žiakov na štúdium až po ukončenie štúdia a pri zamestnaní absolventov. Ocenenie zároveň získali aj zamestnávatelia, ktorí so školami najintenzívnejšie spolupracovali pri príprave žiakov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 19. apríla 2012 v Nitre na výstave Mladý tvorca 2012, kde žiaci stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania prezentovali svoje výrobky. Cenu za druhé miesto prevzala Eva Guliková, správkyňa EkoFondu, z rúk ministra hospodárstva Tomáša Malatinského. Ocenenie za stredné odborné školy získala SOŠ elektrotechnická v Trnave.

Jedinečnosť projektu a všeobecnú filozofiu fondu priblížila jeho správkyňa Eva Guliková: „Rovnako ako samotný krok zriadenia neinvestičného fondu a jeho financovania je ojedinelým a neštandardným krokom v rámci celého podnikateľského prostredia na Slovensku, tak aj aktivity fondu sa realizujú inovatívnym, na Slovensku netradičným spôsobom. Fond hľadá nové cesty a nové formy spolupráce, ktoré pritiahnu „nepodnikateľský sektor“ k realizácii opatrení na znižovanie energetickej náročnosti, k úsporám energie a tým aj k ochrane životného prostredia.“

„Prostredníctvom EkoFondu začal SPP realizovať politiku spoločensky zodpovedného podnikania úplne novým smerom,“ skonštatoval Ondrej Šebesta, riaditeľ sekcie pre vzťahy s verejnosťou SPP. „Sme presvedčení, že veľké strategické firmy majú niesť zodpovednosť za vývoj a stav spoločnosti. Náš EkoFond je obzvlášť zaujímavý v tom, že ako neinvestičný fond je financovaný čisto dobrovoľnými príspevkami SPP, nad rámec všetkých legislatívnych povinností firmy a predovšetkým aj mimo asignácie 2 % dane.“

EkoFond v číslach:
– podpora projektov v oblasti energetickej hospodárnosti budov: 110 projektov v hodnote 3,8 mil. eur, čo predstavuje zateplenie 103 396,77 m2 obvodového plášťa a strechy budov, výmenu okennej plochy s celkovou rozlohou 16 692,22 m2; zlepšenie kvality bývania a využívania budov pre 149 220 osôb (priama aj nepriama podpora);
– prijaté opatrenia v tejto oblasti priniesli celkové úspory vo výške 1 634 262 kWh (5,88 TJ);
– podpora využívania paliva CNG pre motorové vozidlá v celkovej výške 219 472 eur;
– podpora vzdelávacieho procesu na školách:
o súťaže pre školy: zapojených 254 škôl, 13 000 žiakov, ktorí zrealizovali viac ako 740 aktivít na tému šetrenie energie;
o iniciovanie a podpora nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov: vzdelávanie pedagógov, príprava študijných materiálov, vybudovanie 3 moderných učební v celkovej hodnote cca 800 tis. eur; spolu 140 študentov študujúcich v prvých dvoch ročníkoch na školách v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove

Viac informácií o neinvestičnom fonde zriadenom SPP nájdete na http://www.ekofond.sk.

Neinvestičný fond EkoFond (http://www.ekofond.sk) zriadila hlavná skupina SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a realizácia vlastných projektov fondu, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávacieho procesu najmä na základných a stredných školách, formou súťaže pre základné školy, multimediálnej platformy o energii 3. tisícročia, web hry, iniciovania vzniku a etablovania nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov a pod.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

yv

K téme

EkoFond už vďaka poskytnutým grantom ušetril milióny SPP je už osemnásobným TOP firemným filantropom roka

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podnikové info

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.