Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
28. januára 2013 PR správyOstatné od PRservis.skSITA Diskusia()

Zdravie Rómov sa týka celej spoločnosti

BRATISLAVA 28. januára – Slovensko sa spolu s ďalšími troma krajinami zapojilo do projektu, ktorého cieľom je podporiť a zlepšiť zdravie obyvateľov segregovaných rómskych komunít. Jednu z hlavných úloh pritom zohrávajú mediátori zdravia – terénni zdravotní asistenti, ktorí pôsobia priamo v rómskych osadách a svoj význam potvrdzujú už niekoľko rokov.

Na Slovensku žije približne 130 tisíc ľudí v podmienkach, ktoré výrazne negatívne ovplyvňujú ich zdravotný stav. Ide najmä o obyvateľov segregovaných rómskych komunít a dôsledok sociálnych, finančných a geografických bariér, spolu s ich kultúrnymi tradíciami. Nízky štandard osobnej a komunálnej hygieny, absencia kanalizácie a prístupu k pitnej vode majú priamy vplyv na šírenie infekčných ochorení a obyvatelia týchto lokalít majú preukázateľne horší prístup k zdravotnej starostlivosti. Zdravie Rómov sa pritom netýka len ich samotných, ale ovplyvňuje celú spoločnosť.

Zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľov segregovaných komunít významne pomáhajú zlepšiť mediátori zdravia – terénni zdravotní asistenti, ktorí pracujú priamo v prostredí osady a zohrávajú dôležitú úlohu v komunikácii medzi obyvateľmi osád a lekármi. Na Slovensku už niekoľko rokov realizuje prácu terénnych zdravotných asistentov Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) v rámci projektu Zdravé komunity, ktorý prebieha od roku 2003. V lokalitách, v ktorých mediátori zdravia pôsobia, sa zreteľne znižuje riziko infekčných ochorení, zlepšuje sa preventívna zdravotná starostlivosť a výrazne sa zvyšuje návštevnosť poradní pre matky s deťmi. Väčšina asistentov sú priamo Rómovia z osád, ktorí majú zdravotnícke vzdelanie zabezpečené pravidelnými vzdelávacími aktivitami programu akreditovaného MŠ SR, odbornými kurzami a prednáškami (napríklad prvá pomoc, infekčné ochorenia, a pod.).

Spoluprácu s ACEC nadviazala tento rok spoločnosť GlaxoSmithKline, ktorá sa rozhodla ako súčasť programu Zdravé komunity podporiť významný nadnárodný projekt s názvom „Spoločne za lepšie zdravie“. Ten by mal prebiehať minimálne tri roky v štyroch krajinách – na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Zúčastnené krajiny si pri ňom budú vzájomne vymieňať skúsenosti, aby sa podarilo riešiť problematiku prevencie a zdravia rómskej komunity čo najúspešnejšie a efektívne. Jeho cieľom na Slovensku je podporovať prácu a rozšírenie terénnych asistentov, zvyšovať povedomie o prevencii a možnostiach zdravotnej starostlivosti v rómskej komunite, ale bude sa snažiť dosiahnuť aj implementáciu pozitívnych krokov do legislatívy. Projekt prebieha v 31 rómskych osadách v regiónoch Prešov, Poprad a Spišská Nová Ves a v lokalite Luník IX v Košiciach.

Od začiatku projektu sa už uskutočnili návštevy viacerých rómskych osád zástupcami GSK a ACEC. Pre tých, ktorí boli v tomto prostredí prvýkrát, priniesli nezabudnuteľné zážitky a emócie. Generálny riaditeľ spoločnosti GSK Slovensko Charles Hackett povedal: „Navštívil som osady, v ktorých som na vlastnej koži pocítil nedostatok nádeje – v prácu, v zlepšenie situácie, nedostatok nádeje v lepší život. Na druhej strane som videl ohromné pokroky v niektorých osadách, ktoré sú skvelým príkladom práce ľudí na sebe samých, motivácie a spoločenského ducha, kde ľudia z komunity spoločne pracujú na budovaní lepšieho života dnes i do budúcnosti. Bol som hrdý, keď som videl vedenie a podporu zo strany zdravotných mediátorov, ktorí v rómskych komunitách pracujú s pomocou organizácie ACEC a teraz aj s podporou GSK. Zdravie je nevyhnutnou súčasťou zlepšenia vyhliadok pre tieto osady a ľudí, ktorí v nich žijú.“

Každá osada je niečím iná, no spoločné majú jedno – vo všetkých je nedostatočná úroveň starostlivosti o zdravie a hygienu a sú prostredím, v ktorom sa môžu ľahko šíriť infekčné ochorenia. V niektorých ľudia bojujú so základnými potrebami, ako je prístup k pitnej vode. „V niektorých osadách ľudia nemajú žiadnu zdravotnú starostlivosť, deti trpia na črevné ochorenia, každý rok sa objavujú prípady žltačky, ktorá postihne celé rodiny. Nemajú sa kde umyť, napríklad v osade Svinia sú vďační za to, že v súčasnosti majú aspoň dve studne s pitnou vodou, ktoré využíva viac ako 1200 obyvateľov – druhú postavili kvôli častým nepokojom, ktoré vznikali pri dlhom čakaní pri pôvodne jedinom zdroji vody,“ približuje Mária Nazarejová, asistentka terénnej sociálnej práce a koordinátorka mediátorov zdravia v lokalite Prešov.

V roku 2012 sa začala realizovať aj ďalšia nadstavba k dlhodobému projektu Zdravé komunity – Advokácia. Jej cieľom je nadviazať na už existujúce aktivity s praktickými výsledkami, ďalej ich rozvíjať a podporiť realizáciu a rozšírenie osvetových programov zameraných na zdravotnú výchovu preukázaním potrebnosti pozície zdravotného asistenta/ mediátora zdravia. Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť zaradenie pozície asistenta osvety zdravia v prostredí rómskych komunít do katalógu pracovných činností a systematizovať ich pôsobenie na celom území SR. Ďalším cieľom je poukázať na možnosti využitia ľudských zdrojov priamo z prostredia segregovaných osád a na skutočnosť, že prostredníctvom vykonávania tejto pozície je možné zamestnať obyvateľov rómskych osád a realizovať zároveň aktivity prospešné pre komunitu. Pozíciu asistenta osvety zdravia je tiež možné zaradiť do štandardov komunitných centier, ktoré sú plánované ako národný projekt realizovaný pre sociálne vylúčené spoločenstvá. Projekt Zdravé komunity – Advokácia sa realizuje s finančnou podporou Roma Health Program Open Society Foundations v Budapešti a Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v Bratislave (NOS-OSF).

Napriek tomu, že sa v krajinách s vysokým podielom rómskej populácie jednoznačne potvrdzuje mimoriadny význam pozície mediátora zdravia a napríklad v Bulharsku sa už stali súčasťou štátneho programu podpory zdravia Rómov s cieľom systematicky riešiť túto problematiku, na Slovensku existuje viacero otvorených otázok, ktoré ich prácu ovplyvňujú a často aj obmedzujú. Dlhodobým cieľom projektu Zdravé komunity je ukázať a ponúknuť získané vedomosti a skúsenosti štátnym inštitúciám a navrhnúť konkrétne riešenia vychádzajúce z dlhoročných skúseností ACEC a rómskych mediátorov priamo z rómskych osád. Doterajšie riešenia sa totiž zatiaľ ukázali ako nedostatočné a krátkodobé.

Spoločnosť GlaxoSmithKline je jedna z najväčších farmaceutických spoločností na svete orientovaných na výskum a vývoj. Naším poslaním je napĺňať potreby ľudstva v oblasti zdravotníctva a umožniť tak ľuďom prežívať svoj život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, poslaním ktorej je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor pre ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie.

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open society foundation (NOS-OSF) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti, vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

K téme

Kúpeľné leto na Liptove odštartuje Dara Rolins Naozaj ženy odpúšťajú viac? A prečo vôbec odpustiť tomu, čo vás zranil?!

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ostatné

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.