Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
12. apríla 2013 PR správyOstatné od PRservis.skSITA Diskusia()

Transformácia odborného vzdelávania a prípravy

BRATISLAVA 12. apríla – Situácia v strednom odbornom školstve na Slovensku je alarmujúca. Týka sa to samotného procesu vzdelávania, odbornej praxe, kvalifikácie absolventov, s čím úzko súvisí problém ich uplatniteľnosti na trhu práce. Podľa kvalifikovaných odhadov zamestnávateľov z celkového počtu 60 tisíc absolventov stredných odborných škôl nájde uplatnenie v praxi len niečo vyše 6 percent. Ešte v roku 1991 bolo Slovensko na prvom mieste v rámci krajín OECD v pripravenosti a uplatniteľnosti absolventov v praxi, dnes je na treťom od konca. Počet študentov stredných odborných škôl technického zamerania má v porovnaní s náborom na SOŠ netechnického smeru či gymnáziá klesajúci trend. Výrazne zaostáva praktická výučba. Výsledkom je fakt, že takmer vo všetkých profesiách chýbajú kvalifikovaní odborníci.

Zamestnávatelia Slovenska združení pri Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu sa preto rozhodli situáciu riešiť a prichádzajú s programom transformácie stredného odborného školstva. Ich hlavnou víziou je dosiahnuť, aby každý absolvent mal svoje uplatnenie.

Transformácia odborného vzdelávania a prípravy je postavená na 5 základných pilieroch:
I. Potreby trhu práce
II. Nastavenie výkonov škôl
III. Kariérne poradenstvo
IV. Modernizácia a špecializácia škôl
V. Overovanie kvality a uplatniteľnosti absolventov

Východiskovým krokom v rámci reformy je definovanie potrieb trhu práce – teda zamestnávateľov. V rámci tohto kroku bude stanovený potrebný počet absolventov v konkrétnych profesiách v jednotlivých regiónoch. V rámci druhého kroku reformy dôjde k tzv. nastaveniu výkonov škôl. Znamená to, že na základe reálnej potreby zamestnávateľov budú nastavené počty tried prvých ročníkov jednotlivých odborných škôl podľa regiónov.

Zamestnávatelia si uvedomujú aj potrebu aktívneho vplývania nielen na samotných študentov, ale aj na rodičov, či výchovných poradcov, už pri procese rozhodovania o budúcom povolaní. Preto súčasťou reformy je aj systém kariérneho poradenstva, ktorý by mal fungovať nielen na školách, ale aj pri úradoch práce. Jeho súčasťou je aj znovuzavedenie polytechnickej výchovy na základných školách a nevyhnutá propagácia potrebných povolaní v médiách.

Ďalším krokom je už konkrétna modernizácia a špecializácia škôl podľa odvetví. Tu je potrebné zadefinovať spôsob, ako zlepšiť materiálne, obsahové a pedagogické zabezpečenie výučby na stredných školách. Pomôcť pri výchove odborníkov a pedagógov by mali centrá odborného vzdelávania a prípravy s regionálnou a celoštátnou pôsobnosťou. Súčasťou prípravy bude aj pasportizácia škôl. Odborná komisia 7 ľudí bude posudzovať a hodnotiť odborné školy z viacerých hľadísk ako napríklad: odbornosť pedagógov, moderné zariadenie a vybavenie, odborná príprava žiakov, stav budovy, uplatniteľnosť absolventov a spolupráca so zamestnávateľmi.

Posledným krokom reformy bude overovanie kvality a uplatniteľnosti absolventov. V rámci tohto kroku bude potrebné nastaviť systém kontroly kvality výučby na strednej škole, vstupné a výstupné vedomostné štandardy žiakov základných a stredných škôl a meranie úspešnosti absolventov pri ich zaraďovaní do praxe.

Realizácia reformy je plánovaná na obdobie do roku 2020, pričom má dve etapy.

V rámci 1. etapy (do roku 2016) sa chcú zamestnávatelia zamerať hlavne na definovanie potrieb trhu práce, vytvorenie systému náborov do prvých ročníkov, realizáciu pasportizácie stredných škôl, chcú zadefinovať model základnej a strednej školy z pohľadu prípravy na povolanie, pripraviť jednotnú metodiku kontroly kvality škôl vo vzdelávaní. Priebežne budú pracovať aj na príprave zmeny potrebnej legislatívy. V rámci druhej etapy potom chcú aplikovať legislatívne úpravy vo vzdelávacích predpisoch, iniciovať zmenu financovania stredných škôl a dokončiť transformáciu základných a stredných škôl podľa pripraveného modelu školy a následne aplikovať kontrolu kvality vo vzdelávaní.

Duálny systém vzdelávania – teória v škole, prax u zamestnávateľa s výraznou participáciou zamestnávateľov pri umiestnení absolventov – sa začne overovať na 21 stredných odborných školách v siedmych odvetviach. Dobrou inšpiráciou bude aj reálna skúsenosť zo Švajčiarska, kde tento model funguje a prináša konkrétne výsledky pri uplatniteľnosti absolventov v praxi.

Konečným zámerom transformácie je dosiahnuť stav, aby 70 % absolventov našlo uplatnenie v odbore, ktorý študovali.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

K téme

Slovensko – úspešná krajina či trendsetter v digitalizácii? Na konferencii JARNÁ ITAPA 2024 budeme zisťovať, aké sú naše šance Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ostatné

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.