Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
11. októbra 2012 PR správyFinancie od PRservis.skSITA Diskusia()

Švajčiarsko a Slovensko viedli dialóg o inováciách

BRATISLAVA 11. októbra – Z iniciatívy švajčiarskeho veľvyslanectva na Slovensku sa uskutočnilo 9. 10. 2012 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza sympózium, ktorého hlavným cieľom bolo vytvorenie priestoru na diskusie o celospoločenskej hodnote inovácií a ich význame pre trvalo udržateľný rast Slovenska s využitím skúseností zo Švajčiarska.

Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a spolkovej kancelárky švajčiarskej vlády Coriny Casanova. V rámci plenárneho sympózia sa obaja vo svojich prejavoch zhodli na tom, že práve inovácie a neustála snaha o napredovanie vo všetkých oblastiach spoločenského života sú tým správnym smerom k rozvíjaniu vnútorného potenciálu oboch krajín, aby sa v neskoršom období zaradili medzi najinovatívnejšie krajiny sveta. Na sympózium prijalo pozvanie množstvo významných osobností ekonomického a spoločenského života zo Slovenska aj Švajčiarska.

Podujatie nadviazalo na svoj úspešný prvý ročník, ktorý sa konal v roku 2010, a rovnako aj na historicky prvú návštevu prezidenta Slovenskej republiky Švajčiarska v septembri tohto roka.

Sympózium Švajčiarsko – Slovensko: Rastieme vďaka inováciám sa konalo z iniciatívy veľvyslanca Švajčiarska na Slovensku, J. E. Christiana Fotscha: „Inovácie a inovačné riešenia môžu prísť len od ľudí, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti, vedomosti a know-how. Cieľom nášho podujatia bolo spojiť takýchto ľudí, spojiť ľudí zo Švajčiarska a zo Slovenska, aby sa spoločne zaoberali otázkami inovácií a vytvorili tak hodnotový most medzi Švajčiarskom a Slovenskom,“ hovorí J. E. Christian Fotsch, veľvyslanec Švajčiarska na Slovensku a iniciátor podujatia. „Veríme, že tieto diskusie odborníkov z oboch krajín povedú k hľadaniu riešení, ktoré budú prínosom aj pre budúce generácie,“ dodáva veľvyslanec.

Podujatie podporilo 5 významných švajčiarskych firiem pôsobiacich na Slovensku: farmaceutická spoločnosť Novartis, cementárska spoločnosť Holcim, najväčší spracovateľ skla na Slovensku, spoločnosť Vetropack Nemšová, popredná zaisťovňa Swiss Re, potravinárska spoločnosť Nestlé a technickú podporu zabezpečila spoločnosť ERNI (Slovakia).

Priebeh podujatia
V plenárnej časti podujatia s podtitulom Hodnota inovácií pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti vystúpil so svojím príhovorom prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Ocenil to, že sa našiel na tomto sympóziu priestor na prerokovanie tém, ktoré sa sústreďujú nielen na dosahovanie lepších výsledkov vo výrobnej sfére a vo výskume, ale aj na spôsoby inovácie a humanizácie procesov, ktoré budú čo najbližšie k človeku a pomôžu mu efektívnejšie dosiahnuť cieľ. Platí to nielen vo sfére vedy, výskumu a techniky, ale aj v spoločenských vedách, sociálnych aktivitách a v politike. Na záver vyjadril prianie, aby bolo toto fórum využité na to, aby sme sa od švajčiarskych partnerov veľa naučili a využili to na rozvíjania bohatstva svojej krajiny.

Spolková kancelárka švajčiarskej vlády Corina Casanova zhodnotila vo svojom vystúpení politický systém vo Švajčiarsku a priblížila účastníkom konkrétnu víziu legislatívneho plánu Spolkovej rady, vďaka ktorému sa má aj prostredníctvom podpory inovácií stať zo Švajčiarska preferovaný partner pre vzdelávanie, výskum a inovácie na medzinárodnej úrovni.

Do plenárnej časti sympózia prispel svojou zaujímavou prezentáciou aj Jürg Kesselring, prednosta oddelenia neurológie a neurorehabilitácie Kliniky Valens. Účastníkom priniesol nový pohľad na mozog ako nevyhnutný prostriedok na vytváranie hodnôt do budúcnosti. Mozog charakterizoval ako orgán celoživotného vzdelávania a ako organizátora interakcií medzi organizmom a jeho okolím.

Posledným prednášajúcim bol Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej prezentácii predstavil účastníkom históriu slovenského vysokého školstva a zároveň priblížil jeho víziu v podobe podpory podnikania, spolupráce školských inštitúcií s priemyslom a ostatnými vedeckými inštitúciami. Na záver vyzdvihol návrh unikátneho projektu Science city v Bratislave a rovnako víziu projektu Univerzitného vedeckého parku STU.

V druhej časti sympózia sa odborníci zapojili do diskusií na 3 paralelných workshopoch, ktoré sa venovali novým riešeniam v oblasti trvalej udržateľnosti v podnikaní, v oblasti zdravotníctva a vzdelávania.

Na workshope Trvalá udržateľnosť v podnikaní z pohľadu inovácií vystúpil Ľubomír Ďuračka z Odboru odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR, ktorý predstavil právny rámec triedenia a spracovania odpadu. Thomas Guillot zo spoločnosti Holcim vyzdvihol dôležitosť ďalšieho zhodnocovania odpadov a jeho spracovania pri výrobe cementu v spoločnosti Holcim. Predstavil projekty spoločnosti, ktorým pomáha k ochrane životného prostredia. Gregor Gábel a Dieter Schellhammer zo spoločnosti Vetropack sa venovali vo svojich prezentáciách porovnaniu systému recyklácie skla vo Švajčiarsku a na Slovensku a Nataša Matyášová z Nestlé zhodnotila prístup Nestlé k spoločenskej zodpovednosti svojím ekologickým správaním, redukciou emisií CO2 a efektívnou recykláciou odpadov z ich výrobkov. Workshop moderoval Radoslav Jonáš zo spoločnosti Holcim.

Účastníci workshopu Nové prístupy k dôležitým otázkam v zdravotníctve si vypočuli prednášku Emila Martinku, predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktorý charakterizoval situáciu výskytu diabetes mellitus na Slovensku a predstavil budúcnosť národného diabetologického programu a registra diabetikov na Slovensku. Marta Ondrejková, prednostka II. očnej kliniky SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, nadviazala na prezentáciu pána Martinku predstavením projektu oftalmologických „reading“ centier, ktoré majú zefektívniť prevenciu, liečbu, záchyt a sledovanie diabetickej retinopatie, ktorá je jednou z hlavných príčin slepoty u pacientov s DM v priemyselne vyspelých krajinách Európy a sveta. Daniel Pella, prednosta III. internej kliniky UN L. Pasteura v Košiciach, vyzdvihol dôležitosť realizácie klinických štúdií, aby bolo zabezpečené napredovanie výskumu nových molekúl. Matthias Peterhans, riaditeľ spoločnosti CAScination AG z Bernu, predstavil inovatívny spôsob chirurgickej liečb
y – navigačné systémy v chirurgii mäkkých tkanív. Andras Fehervary zo spoločnosti Novartis, ktorá bola generálnym partnerom workshopu, zhrnul na záver základné hodnoty Novartisu, ktorá sa aj v budúcnosti plánuje orientovať na vývoj nových liekov, ktoré budú zlepšovať kvalitu života pacientov.

Tretí workshop Odstraňovanie nedostatkov – výhody systému odborného vzdelávania pod vedením Josefa Areggera, riaditeľa Mattig Managements Partners, priniesol živú diskusiu na témy rozvoja odborného vzdelávania v oboch krajinách, do ktorej sa zapojila aj prvá dáma Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová. Sarah Daepp zo švajčiarskeho Úradu odborného vzdelávania predstavila švajčiarsky systém odborného vzdelávania, ktorý je založený na lepšej kooperácii škôl so zamestnávateľmi, čo má za následok veľmi nízku nezamestnanosť mladých. Stephan Thüring a Margarita Briner zo spoločnosti Swiss Re predstavili nielen aktivity hlavného partnera workshopu, ale účastníkom priblížili aj profesionálny rozvojový program pre mladé talenty, ktorý je nápomocný pri uplatnení mladých ľudí na trhu práce. Ján Rusňák zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania oboznámil diskutujúcich s aktuálnou situáciou odborného vzdelávania na Slovensku, jeho ďalší rozvoj, ktorý sa vo veľkej miere môže inšpirovať
práve švajčiarskym úspešným modelom vzdelávania.

Prezentácie, fotografie a videorozhovory jednotlivých účastníkov sympózia vám budú k dispozícii v najbližších dňoch na stránke http://www.swissness.sk/

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

K téme

OBI rozžiarilo Zvolen na oranžovo Automatizovaná úhrada mýta s DKV Box Europe už aj na Slovensku

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.