Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
6. novembra 2014 PR správyPodnikové info od PRservis.skSITA Diskusia()

Stanovisko MEDICAL GROUP SK a.s. k medializovaným informáciám

BRATISLAVA 6. novembra – V súvislosti s medializovanými informáciami, neustále sa šíriacimi špekuláciami a klamstvami sa spoločnosť MEDICAL GROUP SK a.s. rozhodla reagovať na obvinenia v súvislosti s účasťou a následným víťazstvom vo verejnej súťaži na dodávku CT prístroja, vyhlásenom vo Vestníku č.62/2012 dňa 28.3.2014 pod číslom 4330-MST/2014. Predpokladaná hodnota uvedenej zákazky bola stanovená obstarávateľom, t.j. Nemocnicou A. Wintera na 1.333.325 EUR bez DPH.

Spoločnosť MEDICAL GROUP SK a.s. sa stála víťazom elektronickej aukcie na dodanie multidetektorového počítačového tomografu s cenovou ponukou 1.329.908,33 EUR bez DPH. Cena zahŕňa financovanie rozložené na 48 mesiacov, výrobu a dodávku prístroja na miesto, stavebné, technologické a bezpečnostné úpravy priestorov, kde bude prístroj umiestnený, inštaláciu a stavebno-technické práce súvisiace s jeho uvedením do prevádzky, pripojením na PACS systém, zaškolenie zamestnancov, plnú záruku na celý predmet zmluvy, vrátane nástupu servisného technika do 24h od nahlásenia poruchy a samozrejme demontáž starého zariadenia v súlade so zákonnými požiadavkami v rámci oblasti nakladania s odpadmi, vrátane jeho odvozu.

Medializovaním informácií o údajnom miliónovom zisku spoločnosti z tejto zákazky, „premrštenej“, či „predraženej ceny“ vyššie uvedeného prístroja došlo k neprimeranému a neopodstatnenému zásahu do práv a právom chránených záujmov spoločnosti MEDICAL GROUP SK a.s.. Vítame pripravenosť všetkých, kontrolných, dozorných a reštrikčných orgánov preveriť verejné obstarávanie, ako aj výslednú cenu ponúkaného prístroja, ktorej opodstatnenosť je vedenie spoločnosť pripravené kompetentným orgánom preukázať. Napriek tomu, že cenotvorba patrí medzi právom chránené know-how jednotlivých spoločností, spoločnosť je pripravená aj v rámci súdnych konaní dokázať, že výsledná cena v uvedenom prípade nie je výsledkom nekalých obchodných praktík a prípadný zisk spoločnosti z tejto zákazky by nedosiahol, nie 50% či 30%, ale ostal by hlboko aj pod 20% uvedenej sumy.

Zároveň sa ostro ohradzujeme voči priamym obvinenia z úst jednotlivých politických predstaviteľov o údajnom politickom prepojení spoločnosti MEDICAL GROUP SK a.s. na konkrétnych členov vlády a NR SR. Spoločnosť MEDICAL GROUP SK a.s. je súkromnou obchodnou spoločnosťou podnikajúcou v zmysle právnych predpisov SR. Snažíme sa pochopiť predvolebný boj, odmietame sa ho ale zúčastňovať ako tretí hráč v tzv. „cudzej vojne“. Rovnako považujeme za neakceptovateľné medializované vyjadrenia týchto verejne volených zástupcov týkajúce sa údajného predraženia multidetektorového počítačového tomografu, ako aj vyjadrenia poukazujúce na prepojenie hospodárenia spoločnosti v závislosti na politickom prerozdelení síl na Slovensku.

Tvrdenia týkajúce sa výkyvov v tržbách nereflektujú fakty a manipulatívnym spôsobom spájajú špekulácie s neodbornými a laickými tvrdeniami, pričom nerozlišujú ani základné ekonomické pojmy ako tržba, EBITDA, rentabilita tržieb a zisk po zdanení. Spoločnosť MEDICAL GROUP SK a.s. dosiahla v rokoch 2009 až 2013 tržby/obrat (nie čistý zisk!) v priemere 47,4 mil. EUR (r.2009/38,08 mil. EUR, r.2010/46,14 mil. EUR, r.2011/44,4 mil.EUR, r.2012/43,33 mil.EUR, r.2013/65,22mil.EUR). Z uvedeného jasne vyplýva, že tržby nedosahovali extrémne výkyvy, ako bolo verejne prezentované. Spoločnosť MEDICAL GROUP SK a.s. je každoročne auditovaná nezávislou spoločnosťou Deloitte. Spoločnosť zaznamenala napriek vysokým tržbám v r. 2011 záporný výsledok hospodárenia (- 43 578 EUR), pod čo sa podpísali legislatívne zmeny, ako aj tlak na spoločnosť v súvislosti s oddlžením nemocníc v závere uvedeného roka. V prípade legislatívy išlo o všeobecne známe zmeny v liekovej legislatíve, kedy bola fixná obchodná pri
rážka pri predaji liekov nahradená degresívnou obchodnou prirážkou, čo sa negatívne dotklo všetkých spoločností na trhu. Rovnako negatívny vplyv malo tiež oddlženie nemocníc v závere roku 2011. Na základe podpísaného MEMORANDA medzi spol. MEDICAL GROUP SK a.s. a MZSR uhradili štátne nemocnice svoje pohľadávky voči MEDICAL GROUP SK a.s. pod podmienkou poskytnutia dodatočnej zľavy zo všetkých neuhradených pohľadávok. Faktúry tak neboli uhradené spoločnosti v plnej výške a v mnohých prípadoch výška úhrady nepokryla ani náklady súvisiace s dodávkou a obstaraním.

Zverejňovaním nepravdivých informácií v uplynulých dňoch došlo k neakceptovateľnému zásahu do povesti a kredibility spoločnosti MEDICAL GROUP SK a.s.. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa vedenie spoločnosti rozhodlo pristúpiť ku konkrétnym právnym krokom a vyvodiť osobnú právnu zodpovednosť voči tým, ktorí hrubým a neodborným spôsobom poškodili a poškodzujú dobré meno spoločnosti.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

K téme

Viete zmeniť názor, alebo si tvrdohlavo stojíte za svojím? Nové riešenia starých smrtiacich návykov. Katolícka cirkev na tému znižovania zdravotného rizika v dôsledku fajčenia

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podnikové info

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.