Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
2. februára 2013 VyhláseniaPolitické strany od PRservis.skSITA Diskusia()

SMS: Riešenie budúcnosti – riešenie „krízy“

BRATISLAVA 2. februára (SITA) – Po viac ako štyroch rokoch, ako sa začalo hovoriť o kríze, je na mieste otázka – existuje vôbec nejaká kríza alebo sa nachádzame iba v umelo a cieľavedome vytvorenom chaose? Keby normálne fungovali všetky vlády, Európska komisia, Svetová banka, MMF, zodpovedne sa správali ratingové agentúry a fungovali všetky kontrolné mechanizmy, ktoré existujú v každej inštitúcii a v každom štáte, nemohlo by dôjsť k tomu, čoho sme boli svedkami, keď kapitál cirkuloval nekontrolovane medzi bankami, obyvateľstvom a inštitúciami, vrátane tých štátnych. Krachovanie bánk a následne jednotlivcov, aj firiem, bol len následok tohto záhadného procesu. Ak dôjde k mafii, masovému vyvražďovaniu protivníkov, je jasné, kto je za tým. Tí, ktorí žijú. Ak je kríza, bankroty a zmätok vo finančnom svete, kto to spôsobil? Logicky vychádza, že ten, kto na tomto celom chaotickom procese zarobil a získal výhody. Výhody finančné, ale aj politicko-strategicky-mocenské. Myslím si, že by sa táto skupina dala pomenovať aj v Európe a inde vo svete. Nech pri tom zbohatol ktokoľvek, ktorého konkrétne ani nepomenúvame, s úplnou istotou môžeme identifikovať toho, kto veľmi prerobil a to sú bežní občania, práve tí občania,
ktorí vytvorili všetky tie hodnoty, ktoré niektorí páni premrhali. Opakujem, myslím si, že kríza neexistuje, život na tejto planéte pokračuje svojimi
prírodnými zákonitosťami, ale existuje umelý zmätok, ktorý bol programovo pripravený.
Ak chceme riešiť tento stav „krízy“, musíme si stanoviť cieľ, vedieť, čo chceme dosiahnuť a následne definovať metódy dosiahnutia tohto cieľa. Je iný prístup, ak by cieľom malo byť, že bohatší budú ešte bohatší a chudobní ešte chudobnejší a vytvoríme banánový štát, ale ak našim cieľom je vytvoriť silný štát, s potláčaním chudoby a vybudovaním silnej strednej vrstvy, potom musíme zvoliť také ekonomicko-organizačné nástroje, ktoré to umožnia. Preto našou snahou musí byť dosiahnuť zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie zárobkov ľudí, aby mohla stúpnuť spotreba. Zvýšené príjmy u obyvateľov a zvýšená spotreba cez dane a odvody, ktoré tým budú tiež zvýšené a umožnia následne zlepšiť zdravotníctvo, školstvo, sociálne zabezpečenie so zvýšenými penziami, ako i kultúru, šport, infraštruktúru a všetky ostatné činnosti, za ktoré je zodpovedný štát.
Zásadné pravidlo na riešenie krízy je rozvoj, ako som povedal aj na pôde NR SR už v roku 2008. Riešenie krízy iba škrtaním výdavkov môže krízu len zhoršovať, podporuje stagnáciu. Aj v čase finančného a ekonomického diskomfortu sa oplatí požičať peniaze na zmysluplné projekty, ktoré zakcelerujú rozvoj a z dlhodobého hľadiska budú
Zvýšenie zamestnanosti, ktorá prinesie príjmy obyvateľom, nie je možné bez aktívnej podpory štátu a investícií do podnikateľov, ktorí udržujú a vytvárajú nové pracovné miesta a to hlavne do domácich podnikateľov a investorov, ktorí by mali mať rovnaké podmienky ako zahraniční, ktorých tiež u nás vítame.
Ak sa nám podarí dosiahnuť zvýšené príjmy obyvateľov a rozšíriť strednú vrstvu, nutným predpokladom pre spravodlivé realizovanie výhod z následne zvýšených príjmov štátu, je vytvorenie transparentného systému riadenia štátu, elektronické monitorovanie a zverejňovanie všetkých aktivít od výberových konaní cez alokácie a použitie zdrojov, ktoré majú smerovať späť k občanovi vo forme zlepšenia služieb v zdravotníctve, sociálnej oblasti, školstve, kultúre, športe, infraštruktúre atď. Zároveň to vyžaduje vytvorenie striktného nezávislého kontrolného mechanizmu na všetkých úrovniach. Pri výbere, ako i pri míňaní. Potom by nemohlo dochádzať k niektorým korupčným aktivitám a gigantickým únikom
Na zlepšenie ekonomickej situácie v štáte máme stále jedinečnú možnosť maximálne využívať a v termíne čerpať peniaze z Eurofondov. Peniaze z Fondu zamestnanosti by sme mali využívať na aktiváciu tvorby pracovných miest priamo cez podnikateľov. Vytvoriť podmienky pre zjednodušené čerpanie Eurofondov, ale zároveň zvýšiť kontrolu ich použitia.
V situácii, keď v mnohých podnikoch dochádza k redukcii produkcie, v dôsledku znižovania odbytu, hlavne v automobilovom priemysle, ktorý tvorí značnú časť našich príjmov, je potrebné realizovať verejné
investície v oblastiach, kde ich jeden deň budeme musieť aj tak urobiť, či je to oprava zdravotníckych zariadení, školských inštitúcií, sociálnych ústavov, budovanie komunikácií atď. Ruka v ruke s verejnými investíciami je potrebné diverzifikovať naše hospodárstvo. Na prvom mieste je preto potrebné zmapovať objekty realizácie verejných investícií na celom Slovensku, ako aj zmapovať možnosti diverzifikácie jednotlivých hospodárskych odvetví, obnovenie niektorých v minulosti existujúcich, alebo vytvorenie nových. Zodpovednosť za zmapovanie týchto aktivít by mali mať ministerstvá, VÚC a obce.
Po zmapovaní spomínaných aktivít vytvoriť zoznam prioritných investícií a vytvoriť rovnováhu medzi šetrením, čím nemyslím neodôvodnené škrty vo výdavkoch a výškou investícií do rozvoja, aj za cenu
pôžičiek. Za kľúčové pri snahe o zlepšenie ekonomickej situácie v štáte je akcelerovanie verejných projektov, aj za cenu použitia dlhového mechanizmu, ak je garantovaná dlhodobá rentabilita. Treba veľmi citlivo zvážiť rentabilitu PPP projektov a čisto privátnych projektov a realizovať ich, ak sú výhodné pre obidve strany a je zabezpečená transparentnosť a dôsledná kontrola.
Ekonomickú situáciu v štátoch Európy môžeme zlepšiť len ak zaangažujeme do tohto procesu rozvoja inštitúcie Európskej únie, vládu, VÚC, mestá a obce, podnikateľov, politikov, občianske združenia, cirkvi a hlavne občanov. Bez občanov, ktorí sú v tomto procese najdôležitejší, nie je riešenie. Občanov musíme získať, pre náš cieľ zlepšiť zlú situáciu a musia uveriť, že štát, VÚC, obce, to myslia úprimne a zároveň vytvoria pre občanov vhodné prostredie a podmienky a potom možno uveria štátu a politikom, že vytvorené hodnoty, odvody a dane sa im vrátia vo forme zlepšených služieb. Potom si dovolím tvrdiť, že s istotou sa budú aktívne angažovať. Aby k tomu mohlo dôjsť, štát musí zabezpečiť, aby biele goliere prestali kradnúť, aby vytvorené bohatstvo občanmi, ich prácou, bolo spravodlivo rozdelené a nekončilo v rukách úzkej skupiny ľudí, väčšinou blízkych politickým špičkám. Treba zabrániť zväčšovaniu chudoby a scvrkávaniu strednej vrstvy a zapojiť občana priamo do rozhodovacieho procesu. Strana moderného Slovenska presadzuje redukciu počtu volieb v SR a zavedenie aj volenia elektronicky. O všetkých vážnych otázkach dotýkajúcich sa väčšiny obyvateľov doporučujeme a budeme presadzovať zavedenie elektronického referenda cez sms, kde občania vyjadria svoj názor na danú problematiku (napr. vek odchodu do dôchodku, platené školstvo, doplatky na lieky atď.) a podľa počtu vyjadrení by názor občanov bol zaväzujúci pre vládu a parlament. Zároveň je našim cieľom dosiahnuť, aby sa občan na Slovensku mal dobre dnes. Už nikoho nezaujímajú a neuspokojujú reči o budovaní krajšej budúcnosti pre naše deti. To sme tu už mali
svojho času 40 rokov a čo z toho bolo? Šedý priemer pre všetkých, i keď dnes to nie je ešte ani šedé pre všetkých. Ak dokážeme zabezpečiť lepší život pre ľudí dnes, tým zabezpečíme lepší život aj pre budúce generácie, pretože ak mladým ľuďom po absolvovaní školy garantujeme štátom možnosť zamestnania v súčinnosti hlavne s podnikateľmi, mladí ľudia budú mať kde bývať, budú mať primeraný príjem, môžeme očakávať, že budú uzatvárať manželstvá a mať skôr deti, a tým vylepšovať demografickú krivku v prospech aktívnych, pracujúcich občanov, oproti dôchodcom, tak je nádej pre všetkých, mladých aj starých. Bude aj na živobytie pre mladých, aj na dôchodky.
Aby sme mohli dosiahnuť tento cieľ, potrebujeme silný štát, ktorý bude spravodlivý, stabilný, s fungujúcim právnym poriadkom, s politikmi, ktorí nekradnú, počúvajú a rešpektujú občanov. Bez vytvorenia občianskej spoločnosti nie je budúcnosť. Bez občanov sa nedostaneme ani z ekonomických ťažkostí. Musíme pre občanov vytvoriť také zákony a také prostredie, aby sa mohli a chceli angažovať, potrebujeme nový volebný zákon, doriešiť vzťah cirkvi a štátu, riešenie otázky marginálnych skupín a hlavne, aby všetky zákony boli robené s cieľom pomôcť občanovi a aby boli pre občana zrozumiteľné a všetci občania si boli rovní. V občianskej spoločnosti nerozhoduje ani pravica, ani ľavica. Kapitalizmus a socializmus vo svojej podstate už skrachovali. Musí zvíťaziť občan a občianska spoločnosť. Som presvedčený, že keby existovala spravodlivá občianska spoločnosť, nebol by vo svete vznikol ani ekonomický chaos a takzvaná kríza, o ktorej sme hovorili. Za dosiahnutie občianskej spoločnosti na Slovensku sa bude Strana
moderného Slovenska zo všetkých síl snažiť aktívne a úprimne.

2. 2. 2013, Banská Bystrica
Milan Urbáni, Strana moderného Slovenska

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

gm

K téme

Deň narcisov už po piatykrát v dm Ste poistený v Union zdravotnej poisťovni? Inšpirujte sa desiatkami tisícok ľudí a ušetrite aj na poistení auta či bývania

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Politické strany

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.