Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
23. mája 2013 PR správyFinancie od PRservis.skSITA Diskusia()

Nový zákon o odpadoch môže znížiť ceny spotrebičov

BRATISLAVA 23. mája – Výrobcovia bielej techniky zastúpení prostredníctvom ENVIDOMU a CECED Slovakia podporujú legislatívny zámer nového zákona o odpadoch. Má šancu zlepšiť životné prostredie a zefektívniť proces zberu a recyklácie elektroodpadu, čo sa môže pozitívne prejaviť v nižších cenách spotrebičov. Podľa výrobcov združených v ENVIDOME a v združení európskych výrobcov domácich spotrebičov CECED Slovakia obsahuje legislatívny zámer vlády k návrhu zákona o odpadoch v oblasti elektroodpadu mnoho pozitívnych zmien oproti súčasnej legislatíve:

Nový návrh zákona smeruje k harmonizácii právnych predpisov Slovenskej republiky s právnymi požiadavkami Európskej únie. Tým vytvára predpoklady na spravodlivú súťaž medzi všetkými subjektmi na jednotnom európskom trhu, vrátane subjektov nakladajúcich s odpadmi. To v konečnom dôsledku bude prínosom pre všetkých obyvateľov SR nielen v podobe predchádzania sankciám zo strany Európskej únie, ale najmä v podobe účinnejšej ochrany životného prostredia a v podobe ochrany tuzemských výrobcov a dovozcov, čo povedie k udržaniu, príp. ďalšej tvorbe nových pracovných miest.

Celý systém zabezpečenia povinnosti výrobcov a dovozcov by mal byť podľa Ministerstva životného prostredia SR zabezpečovaný uplatňovaním princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov, tak ako je to obvyklé v iných členských štátoch EÚ. Ministerstvo vypracovaním zámeru jasne deklaruje svoj záujem riešiť skutočné problémy ochrany životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva.

„Oceňujeme, že nový zákon o odpadoch by mal jasnejšie a transparentnejšie stanoviť pravidlá vzniku a fungovania kolektívnych organizácii, o čo sa dlhodobo snažíme“, hovorí Peter Valent, generálny riaditeľ združenia ENVIDOM, ktoré pre výrobcov zabezpečuje zber a recykláciu elektroodpadu.

„Autorizácia kolektívnych organizácií, ktorú nový zákon plánuje zaviesť, podľa nás sprehľadní ich činnosť a tým plnenie si svojich povinností jednotlivými výrobcami. Očakávame, že spravodlivo stanoví ciele zberu a recyklácie pre všetkých výrobcov a dovozcov elektrozariadení bez ohľadu na to, či si svoje povinnosti plnia kolektívne alebo individuálne, vrátane výrobcov, ktorí predávajú elektrospotrebiče na území Slovenskej republiky z iných členských štátov prostredníctvom internetu“, dodáva.

Okrem posilnenia dohľadu orgánov štátnej správy, implementácii hierarchie odpadového hospodárstva, záujmu vytvoriť elektronický informačný systém, pozitívne vnímame aj snahu o obmedzenie výkupu kovov od fyzických osôb – nepodnikateľov.

„Už dlhodobo poukazujeme na problém neodbornej manipulácie s elektroodpadom a najmä na to, že s ním nakladajú rôzne subjekty bez nášho povolenia a súhlasu. Pritom sme za jeho zber a recykláciu ako výrobcovia jediné zodpovedné subjekty,“ vysvetľuje Peter Fabuš, obchodný riaditeľ WHIRLPOOOL SLOVAKIA, s.r.o. Podľa výrobcov tento jav zvyšuje náklady na ich zber a logistiku a najmä spôsobuje významné poškodzovanie životného prostredia. Vďaka súčasným nedostatkom v legislatíve a nedostatku kompetencií orgánov štátnej správy miznú spotrebiče zo zberných miest ako aj počas mobilných zberov, ktoré výrobcovia prostredníctvom združenia ENVIDOM organizujú v spolupráci s obcami, zberovými spoločnosťami ako aj spracovateľmi. V súčasnosti nemajú možnosť tomuto javu zabrániť.

„Ukradnuté staré spotrebiče ľudia najskôr rozoberú na súčiastky s vysokým množstvom kovov, ktoré potom predajú vo výkupniach surovín. Nehodnotné „torzo“ starého spotrebiča následne niekde len tak pohodia. Jeho ekologická recyklácia už nie je možná, do životného prostredia sa dostávajú škodlivé látky a vznikajú rozsiahle čierne skládky. Práve preto sa snažíme v legislatíve presadiť, aby výkupne surovín odoberali staré spotrebiče s obsahom nebezpečných látok len v kompletnom stave, riadne ich zaevidovali a následne odovzdali výrobcom, aby sa mohli riadne postarať o ich recykláciu. Veríme, že sa táto oblasť podarí legislatívne ošetriť v prospech celej spoločnosti, nakoľko výkupne kovov majú súčasne aj svoje pozitívne stránky – napr. nahrádzajú chýbajúce zberné dvory a zvyčajne sú v obciach a mestách výhodne lokalizované. Sme preto pripravení diskutovať na túto tému a spolu s nimi hľadať najoptimálnejšie riešenia, akceptovateľné pre všetky strany“, dopĺňa Dušan Podmajerský, riaditeľ pobočky Beko Slovakia, s.r.o.

Envirorezortu zároveň výrobcovia ponúkajú pri tvorbe samotného zákona svoje skúsenosti z iných štátov nielen Európskej únie ako aj skúsenosti z realizácie zákona v praxi.

Podľa nich je pri samotnej tvorbe zákona nutné vhodne vyprecizovať najmä povinnosti pre výrobcov a dovozcov, ktorí predávajú Slovákom spotrebiče prostredníctvom internetových obchodov so sídlom mimo Slovenska. Práve títo tzv. „free riders“ sa vďaka súčasným nedostatkom legislatívy vyhýbajú povinnosti financovať zber a recykláciu prostredníctvom recyklačných poplatkov. To diskriminuje slovenských výrobcov a dovozcov, ktorí musia platiť náklady spojené so zberom a recykláciou elektroodpadu aj z výrobkov, za ktoré internetové obchody alebo zahraniční predajcovia neodviedli recyklačné poplatky na území SR.

Vzhľadom na zvyšujúce sa ciele zberu elektrospotrebičov odporúčame, aby sa zjednodušil systém nakladania s elektroodpadom a vydávanie povolení pre pôvodcov alebo držiteľov odpadu – napr. obce či predajne, pre ktoré nie je nakladanie s elektroodpadom súčasťou svojej podnikateľskej činnosti a odovzdávajú elektroodpad priamo výrobcom.

Výrobcovia tiež upozorňujú na potrebu citlivého ošetrenia problematiky vývozu ako aj dovozu elektroodpadu v novom zákone o odpadoch. Je nevyhnutné, aby sa pohyb elektroodpadu alebo „starých“ elektrospotrebičov medzi krajinami realizoval v súlade s platnými požiadavkami EÚ, jednotlivými členskými štátmi s rešpektovaním zodpovednosti výrobcov. „Odkedy je vývoz elektroodpadu legislatívne povolený, slovenskí spracovatelia sa snažia konkurovať cenami aj technológiami spracovateľom v iných štátoch čo bolo našim cieľom dosiahnuť. Pre nás je preto naďalej výhodné spracovávať na Slovensku, čím zároveň podporujeme slovenské subjekty a zamestnanosť u nich“, vysvetľuje P. Valent potrebu dôkladného ošetrenia problematiky vývozu. v novom zákone o odpadoch. V tejto oblasti bude nevyhnutné zosúladiť zákon o odpadoch s jestvujúcimi technickými normami EÚ, týkajúcich sa zberu, logistiky a recyklácie starých domácich spotrebičov, ako napr. normu STN EN: 50 574. Práve uvedená norma stanovuje rovnaké, transparentné a spravodlivé podmienky pre všetky európske subjekty bez ohľadu na výkon a miesto činnosti.

Uvedený legislatívny zámer k zákonu o odpadoch vnímajú výrobcovia v oblasti elektrických a elektronických zariadení ako dokument, ktorý výrazne pozitívnym spôsobom posunie Slovenskú republiku medzi vyspelé a uvedomelé krajiny európskej únie.

O združení ENVIDOM
ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu zabezpečuje a financuje zber a recykláciu elektroodpadu, najmä zo skupiny bielej techniky na území celého Slovenska. Spolupracuje pri tom so samosprávami, zbernými dvormi, zberovými a prepravnými spoločnosťami, predajňami a spracovateľmi. Kolektívna organizácia ENVIDOM pracuje na neziskovej báze. Združuje výrobcov mnohých národných aj nadnárodných značiek, ktorí v súčasnosti tvoria približne 80% trhu veľkých domácich spotrebičov a približne polovicu trhu malých domácich spotrebičov.

O CECED Slovakia
CECED Slovakia je združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov, ktoré koordinuje európskych výrobcov pri zapájaní sa do medzinárodných, európskych a národných, normalizačných a certifikačných procesov a orgánov pôsobiacich v technických oblastiach. Svojich členov zastupuje pri jednaní s orgánmi vlády, štátnej správy a samosprávami. Podporuje študijné a iné výskumné aktivity zamerané na informovanie odvetvia a formuláciu spoločných stratégií.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

K téme

Slovenská firma AJ Investments bude spolupracovať so svetoznámym investorom a miliardárom Marcom Lasrym Vilabyty – najvýhodnejší developerský projekt, ktorý aktuálne nemá konkurenciu

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.