Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
14. decembra 2012 PR správyOstatné od PRservis.skSITA Diskusia()

Jeseň života môže byť plná farieb

BRATISLAVA 14. decembra – Zdravie seniorov a ich kvalita života patria medzi veľké výzvy dnešnej spoločnosti. Počet tých, ktorých telesný, duševný aj sociálny potenciál ostáva aj na dôchodku vysoký a ktorí by radi žili aktívnym životom, neustále narastá. Fond GSK sa preto rozhodol opäť podporiť aj v roku 2012 finančným grantom práve projekty, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života seniorov, priniesť im pocit užitočnosti, docenenia a radosti zo života.

Zdravotné problémy, osamelosť, pocity beznádeje a nepotrebnosti, nízka kvalita života, žiadna možnosť sebarealizácie… Aj takto niekedy vyzerá život seniorov. Tvoria veľkú skupinu obyvateľstva a každý z nás bude medzi nich raz patriť, no napriek tomu stoja na okraji záujmu. Život sa však nekončí dosiahnutím dôchodkového veku a aktívne starnutie, zdravie seniorov a zaobchádzanie s nimi predstavuje veľké výzvy dnešnej spoločnosti, čo potvrdzuje vyhlásenie roku 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Z výskumov vyplýva, že seniori očakávajú od činností, ktorým sa chcú venovať, najmä motiváciu a satisfakciu, sebarealizáciu, stimuláciu k ďalšej práci, možnosť vykonávať činnosť vo vlastnom tempe, možnosti budovať vzťahy a venovať sa aktivitám v primeranej vzdialenosti od svojho bydliska. Podpora seniorov a zlepšenie kvality ich života je aj cieľom Fondu GSK, ktorý každoročne udeľuje finančné granty projektom neziskových organizácií z celého Slovenska.

Do Jesennej výzvy Fondu GSK sa so svojimi projektmi prihlásilo 22 občianskych združení a organizácií. Výberová komisia rozhodla o udelení grantov 11 projektom a celková pridelená suma dosiahla 12 330 eur. Medzi hlavné kritériá, ktoré museli projekty spĺňať, patrila inovatívnosť, dlhodobá udržateľnosť projektu a merateľný dopad na začlenenie seniorov do spoločnosti.

Neziskové organizácie sa v projektoch, ktoré predložili, zamerali na podporu telesného i duševného zdravia seniorov, zlepšenie kvality ich života, vytvorenie možností aktívneho trávenia voľného času, zamerali sa aj na projekty, ktoré spájajú starú a mladú generáciu, umožňujú im zmysluplne spolu tráviť čas a vzájomne sa od seba učiť. Cieľom väčšiny projektov bolo naplniť život seniorov radosťou, pocitom užitočnosti a vlastnej hodnoty pre spoločnosť. Vďaka finančnej podpore Fondu GSK budú môcť napríklad seniori s viacnásobným postihnutím komunikovať pomocou špeciálnej komunikačnej tabuľky – komunikátoru, ktorý bude každému prispôsobený na mieru podľa toho, čo potrebuje najčastejšie vyjadriť.

Seniori v dobrej fyzickej kondícii budú na bicykli rozvážať jedlo či drobné nákupy iným starším ľuďom, ktorí už sami nevládzu a potrebujú pomoc. Aktívne seniorky, ktoré rady varia a chcú sa realizovať pomáhaním ľuďom v núdzi, budú pravidelne variť a rozdávať teplú polievku bezdomovcom, ktorým zároveň pomôžu zmierniť ich životné bolesti povzbudením alebo radou. Ďalší sa budú môcť zúčastniť rôznych turistických výletov, zacvičiť si pilates, či zvýšiť svoju pohyblivosť v rytme latinsko-amerických tancov. Pacienti s Alzheimerovou chorobou budú môcť zlepšiť svoj stav vďaka arteterapii, muzikoterapii a reminiscenčnej terapii, pri ktorej sa pracuje so spomienkami. Mladé košické divadlo ponúkne seniorom možnosť realizácie, a to nie len na hereckej úrovni, ale aj pri tvorbe kostýmov, kulís, ale aj tvorbe samotných divadelných hier. Medzi ďalšie podporené aktivity patria tréningy pamäte, rôzne kurzy, výlety, tvorivé dielne, seniori budú mať príležitosť odprezentovať svoj spevácky talent, umelecký prednes, či nadanie na výtvarné umenie.

Krajiny na celom svete čelia demografickým zmenám a starnutiu populácie, ktoré majú mnohé ekonomické, zdravotné a spoločenské dopady. Okrem zdravia seniorov je závažným celospoločenským problémom zlé zaobchádzanie so seniormi, ktoré je prítomné vo všetkých krajinách. Podľa odhadov sa každý rok stávajú obeťami nevhodného zaobchádzania viac ako 4 milióny seniorov v Európe, čo má ďalekosiahle následky na ich duševné i fyzické zdravie a môže viesť k ich predčasnej smrti. Veľká časť staroby pritom môže byť šťastným a zdravým obdobím, pokiaľ majú seniori dostatočnú podporu svojich najbližších a spoločnosti.

V roku 2012 udeľoval Fond GSK finančné granty dvakrát – v Jarnej a Jesennej výzve. V oboch spolu získalo finančnú podporu 38 projektov zameraných na pomoc seniorom z celého Slovenska a celková rozdelená suma dosiahla 32 610 eur.

Kompletné výsledky Jesennej výzvy a zoznam podporených združení je dostupný na web stránke Fondu GSK www.fondgsk.sk a www.gsk.sk.

Spoločnosť GSK považuje za svoje poslanie pomáhať ľuďom prežiť život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie a aj prostredníctvom Fondu sa snaží vypočuť čo najviac volaní o pomoc, prispieť k skutočným pozitívnym zmenám a napĺňať tak motto „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“. V udeľovaní grantov bude Fond GSK pokračovať aj v roku 2013.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

K téme

Pestrá sezóna v Trnavskom kraji zážitkov Jarná susedská brigáda ako kedysi

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ostatné

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.