Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
29. októbra 2012 PR správyOstatné od PRservis.skSITA Diskusia()

EkoFond opäť odmení školy, ktoré chcú šetriť energiu

BRATISLAVA 29. októbra – EkoFond, neinvestičný fond zriadený spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) vyhlásil už 5. ročník celoslovenskej súťaže pre školy zameranej na úspory energie. Témou tohto ročníka je „Energia v našom meste“.

Aj školskom roku 2012/2013 spúšťa EkoFond súťaž pre aktívnych učiteľov a žiakov zo základných škôl a 1. stupňa 8. ročných gymnázií na celom Slovensku. Súťaž je súčasťou dlhodobého projektu s názvom EkoFond pre školy s cieľom podporiť záujem žiakov a pedagógov o vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia, a zároveň podporiť inovatívne a interaktívne prístupy vo vzdelávaní.

Úlohou učiteľov a žiakov v 5. ročníku súťaže je pripraviť a zrealizovať vzdelávací projekt alebo rôzne netradičné vzdelávacie aktivity v oblasti šetrenia energie tento rok na tému „Energia v našom meste“. Cieľom súťaže je podnietiť aktívnych pedagógov k tomu, aby pri vzdelávaní na školách využívali svoju kreativitu, koncept učenia hrou a multidisciplinárny prístup, a tým podnecovali u žiakov myslenie v súvislostiach a vzťah k prírodným vedám.

„Veľmi sa tešíme, že súťaž EkoFond pre školy je tak obľúbená. Počas štyroch ročníkov sa do súťaže zapojilo až 290 škôl, ktoré zrealizovali viac ako 960 aktivít na tému šetrenie energie. Do jednotlivých aktivít bolo zapojených viac ako 14 000 žiakov základných škôl. Aj v tomto školskom roku očakávame, že školy prihlásia veľa podnetných nápadov na spestrenie vyučovania so zameraním na ochranu životného prostredia. Naším zámerom je, aby si žiaci uvedomili, že každý z nás môže prispieť k šetreniu s energetickými zdrojmi Zeme,“ uviedla správkyňa EkoFondu, Eva Guliková.

Súťaž bude prebiehať v dvoch paralelných, samostatne hodnotených častiach – prvou bude Hlavná súťaž, druhou Súťaž v rámci modulov. V Hlavnej súťaži bude netradičnou úlohou súťažiacich tímov zrealizovať a zdokumentovať kampaň na osvetu témy znižovania spotreby energie určenú miestnej komunite, kde škola pôsobí, pričom na tento účel môžu tímy od EkoFondu získať vopred aj hodnotný komunikačný balíček. Uzávierka pre realizáciu a prihlásenie kampaní do Hlavnej súťaže je 24. apríla 2013.

V Súťaži v rámci modulov (Moderné vyučovanie, Škola v akcii, Pokusy a videá) môžu súťažiaci do 15. mája 2013 v troch uzávierkach prihlasovať svoje metodické materiály k zrealizovaným aktivitám, zrealizované energetické opatrenia a popisy zrealizovaných pokusov. Do Súťaže v rámci modulov sa tento rok po prvýkrát môžu zapojiť aj žiaci a učitelia 1. stupňa základných škôl. Všetky súťažné príspevky budú hodnotené odbornou hodnotiacou komisiou. Celá súťaž prebieha na wmultimediálnej on-line platforme www.platforma.ekofond.sk, z ktorej môžu súťažiaci zároveň aj čerpať inšpirácie pre svoje súťažné aktivity. Súťaž v rámci modulov platformy má tri uzávierky – 19. decembra 2012, 13. marca a 15. mája 2013.

Pre víťazné školy, učiteľov aj žiakov sú pripravené atraktívne ceny vo výške viac ako 25 000 eur, z toho 10 hlavných cien, 27 poukážok na nákup odbornej literatúry a mnoho ďalších hodnotných cien. Školy majú možnosť získať okrem finančných prostriedkov na nákup učebných pomôcok, vecných cien pre žiakov a finančných odmien pre učiteľov aj komplexný energetický audit budovy školy alebo financie na realizáciu konkrétneho energetického opatrenia.

Ďalšie informácie o súťaži sú k dispozícii na webovej stránke www.platforma.ekofond.sk

Ďalšie aktivity fondu pre školy

EkoFond v rámci projektu Ekofond pre školy realizuje aktivity pre základné i stredné školy. Pre najmenších žiakov sú na stránke www.ekofond.sk pripravené interaktívne webové hry vo viacerých jazykoch, ktoré nielen poradia deťom ako šetrne zaobchádzať s energiou, ale aj poslúžia pedagógom ako učebná pomôcka. Vďaka rôznym jazykovým mutáciám ich možno využiť aj pri výučbe cudzích

Školy tiež môžu v rámci grantových programov EkoFondu získať financie na zvyšovanie energetickej efektívnosti svojich budov – zateplenie, výmenu okien alebo hydraulické vyregulovanie. EkoFond poskytuje pre školy aj finančný príspevok na nákup ekologicky a ekonomicky výhodných vozidiel na pohon CNG.

V rámci spolupráce so strednými školami EkoFond pripravil4-ročný študijný odbor s maturitou „Technik energetických zariadení budov“, ktorého študenti majú nielen prístup k najnovším informáciám v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie, ale majú k dispozícii aj zmodernizované dielne praktického vyučovania s inovatívnymi technológiami (najmodernejšia technika – kotle, solárne panely, plynové tepelné čerpadlá, mikrokogeneračná jednotka a pod. poskytnutá Aliančnými partnermi SPP a spolu s finančným príspevkom EkoFondu a UNDP tvorí investíciu v celkovej hodnote približne 800 000 eur). Tento experimentálny študijný odbor sa začal vyučovať od 1. 9. 2010 na vybraných troch stredných odborných školách v Trnave, Banskej Bystrici a v Prešove, s cieľom zvýšiť kvalifikovaný počet odborníkov v oblasti energetiky. Je jediným študijným odborom na Slovensku, ktorý sa zaoberá najrozšírenejšími formami energie využívanými v domácnostiach, malých a stredných prevádzkach.

EkoFond za obdobie svojho pôsobenia (od roku 2008) podporil školstvo celkovou sumou 4,2 mil. eur (vrátane nenávratných finančných príspevkov v rámci grantových schém).

Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadil SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky EÚ v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a realizácia vlastných projektov fondu, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávacieho procesu najmä na ZŠ a SŠ, formou súťaže pre ZŠ – vlastný projekt EkoFond pre školy, multimediálnej platformy o energii 3. tisícročia, web hier, iniciovania vzniku a etablovania nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov a pod. V súť
aži o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie SR 2011, ktorú vyhlásila Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom ŽP SR, sa s projektom riadenia a financovania aktivít EkoFondu umiestnila spoločnosť SPP na prvom mieste. Aj vďaka financovaniu EkoFondu a jeho širokej škále projektov určených nepodnikateľským subjektom SPP v roku 2011 opäť obhájil titul TOP firemný filantrop.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

K téme

EkoFond už vďaka poskytnutým grantom ušetril milióny SPP je už osemnásobným TOP firemným filantropom roka

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ostatné

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.