Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
4. júla 2013 PR správyFinancie od PRservis.skSITA Diskusia()

Druhá zmena rozpočtu ŠFRB

BRATISLAVA 4. júla – Rada Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) pod vedením jej predsedu a štátneho tajomníka Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) Františka Palka na svojom zasadnutí dňa 4.7.2013 na základe vyhodnotenia žiadostí podaných k 20.6.2013 a v záujme uspokojenia čo najväčšieho počtu žiadateľov o podporu schválila už druhú zmenu rozpočtu ŠFRB na rok 2013. Na účel Obnova bytovej budovy o ktorý je najväčší záujem žiadateľov a kde je deficit vo výške -53 mil EUR bude presunutých celkovo 20 miliónov eur, a to z účelu Výstavba nájomných bytov, kde je prebytok zdrojov vo výške 30 mil EUR, tento účel je spolufinancovaný s dotáciami z MDVRR a príjem žiadostí bol už uzavretý. V ostatných účeloch príjem žiadostí pokračuje a prostriedky sa postupne čerpajú.

Rada ďalej schválila rozdelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU na jednotlivé samosprávne kraje v zmysle uznesenia vlády SR č. 526/2012. ŠFRB od 3.6.2013 prijíma žiadosti o čerpanie z EU fondov – projekt JESSICA , čo je podpora vo forme návratných dotácií určených na zlepšenie energetickej efektívnosti, t.j. zatepľovanie existujúcich budov v mestských oblastiach. Na tento účel ŠFRB v roku 2013 poskytuje úvery s úrokom 0%, s lehotou splatnosti 15 rokov, a to vo výške 80% z obstarávacej ceny oprávnených nákladov. Pre rok 2013 je na implementáciu iniciatívy JESSICA vyčlenených 11 529 412,- EUR, ktoré sú rozdelené do jednotlivých krajov v rámci operačných programov. Pre ROP je vyčlenených 8 mil. EUR (Trnavský kraj 768 000 EUR, Trenčiansky kraj 928 000 Eur, Nitriansky kraj 1 168 000 EUR, Žilinský kraj 1 168 000 EUR, Banskobystrický kraj 1 088 000 EUR, Prešovský kraj 1 600 000 EUR, Košický kraj 1 280 000 EUR) a pre OPBK 3 529 412,- EUR. Ku 3.7.2013 bolo do ŠFRB doručených 15 žiadostí o podporu. Najviac žiadostí je z Trenčianskeho kraja, ktorý má žiadosťami pokrytých 89 % z vyčleneného rozpočtu.

Rada podporila pripravovaný presun účtov z komerčných bánk do banky so 100% účasťou štátu, ktorú dňa 25.6.2013 ŠFRB podpísalo so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB) a Štátnou pokladnicou Zmluvu o uskutočňovaní finančných operácií , podľa ktorej bude SZRB od 1.7.2013 otvárať účty pre klientov ŠFRB ako tretia banka . Od 1.1.2014 bude SZRB v zmysle zákona o ŠFRB č. 150/2013 jedinou bankou spravujúcou účty klientov. ŠFRB sa tak intenzívne pripravuje na presun 39.600 klientov z komerčných bánk do SZRB. Celkové náklady na vedenie účtov, ktoré zastrešovalo ŠFRB by tak mali klesnúť až o 30% čo v eurách predstavuje úsporu 500-tisíc EUR ročne, ktoré môžu byť použité na navýšenie prostriedkov na poskytovanie úverov.

Rade bola predložená Výročná správa za rok 2012, v ktorej ŠFRB priznal podporu 955 žiadateľom v celkovom objeme 146,5 mil EUR čím podporil výstavbu 1592 nových bytových jednotiek, 92 miest v zariadeniach sociálnych služieb a podporil obnovu 21 586 bytových jednotiek. V porovnaní s rokom 2011 ŠFRB posúdil o 145 žiadostí viac, priznal o 6,8 mil EUR viac finančných prostriedkov a podporil o 4 359 viac bytových jednotiek (verejný odpočet výročnej správy sa uskutočnil 30.5.2013 o 10:00).

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Mgr. Rastislav Špaňár, hovorca ŠFRB
mobil: +421 903 619 113
e-mail: spanar@sfrb.sk

Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

K téme

Ak chce udržať svoju minulosť v tajnosti, dvere musia ostať zamknuté! Vzrušujúca a dobrodružná historická romanca Tajomné dedičstvo

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.