Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
16. augusta 2013 PR správyFinancie od PRservis.skSITA Diskusia()

Dolný Kubín: Rozšírenie cesty I/59 financujú aj z eurofondov

BRATISLAVA 16. augusta – Zvýšenie plynulosti a bezpečnosti premávky na ceste I/59 pri Dolnom Kubíne umožní výstavba pruhu pre pomalé vozidlá v smere na Oravu. Po odstránení nevyhovujúcich parametrov na uvedenej komunikácii na hranici okresov Dolný Kubín a Ružomberok sa zároveň zvýši jej prepravná kapacita.

Cesta I/59 je dôležitá dopravná tepna, ktorá ako súčasť cestného ťahu E 77 medzinárodného významu zabezpečuje tranzit medzi Slovenskom a Poľskom. Významnú funkciu má aj pre rozvoj cestovného ruchu.

Uvedený cestný projekt je financovaný v rámci Operačného programu Doprava (OPD) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a zo štátneho rozpočtu. Riadiacim orgánom OPD je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a prijímateľom finančnej pomoci Slovenská správa ciest ako investor.

Rezort dopravy uvoľnil nenávratný finančný príspevok z eurofondov na túto stavbu na jar minulého roku. Celková dĺžka úpravy cesty pri Dolnom Kubíne dosiahne takmer štyri kilometre, pričom pruh pre pomalé vozidlá bude dlhý 3,8 kilometra.

Slovenská správa ciest zdôvodňuje potrebu modernizácie tohto úseku cesty dosiahnutím kvalitatívnych parametrov, ako je napríklad plynulá, bezpečná a rýchla premávka, odstránenie neprehľadných častí, ako aj úprava výškového priebehu trasy a šírkových parametrov s pruhom pre pomalé vozidlá.

Táto cesta totiž v súčasnosti nespĺňa základné požiadavky na plynulú a bezpečnú premávku. „Komunikácia má neprehľadné úseky bez možností predbiehania, dochádza k stretu tranzitnej a cieľovej dopravy,“ uviedla Slovenská správa ciest. Cesta má na celom úseku neustále stúpanie s maximálnym sklonom 7 percent a šírka spevnenej časti komunikácie je okolo deväť a pol metra.

Intenzita dopravy na spomínanom úseku cesty každoročne rastie. Pokiaľ v roku 2006 po nej prešlo za deň šesť a pol tisíca vozidiel, pred dvoma rokmi už takmer osemtisíc. Z tohto dôvodu je vybudovanie pruhu pre pomalé automobily nevyhnutné.

Obrazom: Rozšírenie cesty I/59 pri Dolnom Kubíne
https://sita.sk/fotogaleria/rozsirenie-cesty-i59-pri-dolnom-kubi/38157-fotogaleria.html

Práce zamerané na modernizáciu a rozšírenie cesty pri Dolnom Kubíne sa začali v novembri 2011. Podľa zmluvy o dielo by mali byť ukončené vo februári 2015, ale predpokladá sa, že by to stavbári mohli stihnúť aj skôr, do konca budúceho roku.

Stavbu za zmluvnú cenu 8,2 milióna eur bez DPH uskutočňujú ako hlavný dodávateľ firmy Doprastav a.s. a Strabag s.r.o. K 30. júnu tohto roku prestavali zatiaľ 930 tisíc eur vrátane DPH.

Výstavba pruhu pre pomalé vozidlá sa podľa ministerstva dopravy vykonáva hlavne v trase súčasnej cesty I/59 jej rozšírením. Nové vedenie trasy je v úseku existujúcej točky, kde je navrhnuté premostenie údolia Starého potoka novým mostom. Pri úprave cesty budú zrekonštruované aj dva mosty.

Stavebné práce sa realizujú počas plnej cestnej premávky s jej čiastočným obmedzením. Časti priamo súvisiace s úpravou cesty I/59 a stavbou pruhu pre pomalé vozidlá budú odovzdané do užívania spoločne.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD:
PO1 – Železničná infraštruktúra
PO2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)
PO3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy
PO4 – Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov
PO5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
PO6 – Železničná verejná osobná doprava
PO7 – Technická pomoc

Investícia do Vašej budúcnosti
Projekt technickej pomoci OPD „Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

K téme

dm sa odpája od fosílnych palív. Ambiciózny plán odpojenia sa od plynu sa napĺňa Tesco je najväčším súkromným zamestnávateľom ľudí s Downovým syndrómom na Slovensku

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financie

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.