Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
28. februára 2014 PR správyOstatné od PRservis.skSITA Diskusia()

Celoživotné vzdelávanie predstaviteľov samospráv:Problém alebo výzva?

BRATISLAVA 28. februára – V súčasnom období, kedy obce bez rozdielu veľkosti zabezpečujú vyše 4800 kompetencií, by malo byť systematické celoživotné vzdelávanie súčasťou výkonu kompetencií všetkých predstaviteľov miestnej samosprávy. Avšak absentuje legislatívna povinnosť vzdelávania, či už výkonných alebo volených predstaviteľov miestnej samosprávy. Pre volených predstaviteľov miestnej samosprávy je ďalšie vzdelávanie realizované len na základe dobrovoľnosti. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., v § 13 odesku 12 uvádza: „Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu“. Pre poslancov obecných resp. mestských zastupiteľstiev takáto „povinnosť“ nie je vôbec legislatívne upravená. Zákon neuvádza ani žiadne mechanizmy kontroly akéhokoľvek vzdelávania starostu/primátora.

Vzdelanosť, resp. ochota vzdelávať sa, by sa mohla do budúcnosti stať prirodzenou súčasťou vykonávania funkcie volených predstaviteľov na miestnej úrovni. Jedným z riešení by mohla byť cesta systematického celoživotného vzdelávania počas celého obdobia výkonu funkcie. Príkladom takéhoto systematického vzdelávania je aj medzinárodný projekt pod gestorstvom European Center of Management s názvom Manažment financií samospráv (MAFIS) financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Slovenskými partnermi projektu sú aj profesijné združenia z prostredia samospráv AKE SR a APÚMS, Centrum rozvoja samospráv a z univerzitného prostredia FSEV UK v Bratislave.

Hlavným cieľom projektu MAFIS je zvýšenie odbornosti v oblasti finančného manažmentu samospráv prostredníctvom interaktívneho tréningu volených predstaviteľov ale aj výkonných pracovníkov zo slovenských ako aj maďarských miestnych samospráv a tiež výmena skúseností a vzájomné učenie sa. Počas prvého dňa tréningu účastníci získali vedomosti z oblasti participácie obyvateľov na tvorbe verejných politík a finančného plánovania a oboznámili sa s novými možnosťami financovania rozvojových aktivít na miestnej úrovni. V priebehu ďalších dvoch dní sa podrobne oboznámili s tvorbou plánu kapitálových investícii a možnosťami jeho financovania. Keďže obecný majetok môžeme považovať za jeden z významných faktorov rozvoja obcí, časť projektu sa venovala aj manažmentu aktív, resp. novému pohľadu na spravovanie majetku – facility managementu. Tretí deň tréningu sa účastníci venovali inovatívnym metódam merania a hodnotenia výkonov na úrovni miestnej samosprávy.

Z reakcií účastníkov vyberáme: “veľmi vhodné témy na vzdelávanie predstaviteľov samospráv“, „projekt priniesol nové informácie a potvrdenie si potreby koncepčného a strategického riadenia v kontexte finančného manažmentu“, „informácie získané z projektu prispejú k zefektívnenie činností, k spolupráci s kolegami, prinesú informácie a poznatky aj pre poslancov“ a pod.

Výstupom projektu okrem pripravených nových trénerov pre finančný manažment samospráv a e–learningového portálu, kde sú pre účastníkov sprístupnené študijné materiály, je publikácia Finančný manažment samospráv ako aj zborník z medzinárodného vedecko–pedagogickéhop workshopu, ktorý sa konal v Bratislave pod záštitou FSEV UK za účasti všetkých rozhodujúcich participantov projektu. Na workshope mohli účastníci projektu priamo konfrontovať svoje skúseností z realizácie projektu na Slovensku a v Maďarsku a diskutovať možnosti očakávanej implementácie do praxe a vzdelávacieho procesu univerzít. Viac informácií o projekte sa dozviete na www.mafis.eu.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

bx

K téme

Predaj liekov mimo lekární má množstvo otvorených otázok, aj svoje riziká Na prestížne ocenenie Krištáľové krídlo je nominovaná aj knižná vydavateľka

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ostatné

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.