Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
10. júna 2014 VyhláseniaOstatné od PRservis.skSITA Diskusia()

Stanovisko DPB k demagogickým vyjadreniam Ivana Bútoru

BRATISLAVA 10. júna – DPB, a.s. sa dôrazne ohradzuje voči výrokom pána Bútoru, ktorý nepozná skutkovú podstatu celého incidentu v linke č. 70, napriek tomu sa vyjadruje ku konaniu vodiča, ktorý zásadne porušil Prevádzkové predpisy počas mimoriadnej udalosti dňa 31.5. 2014. Daný vodič vo výpovedi svoje zásadné pochybenie priznal, napriek tomu pán Bútora obhajuje jeho konanie a zároveň spochybňuje jeho znalosť Prevádzkových predpisov. Z tejto situácie vyplýva, že samotný pán Bútora si zrejme Prevádzkové predpisy nepamätá, nakoľko vodič ich porušil vo viacerých bodoch:
Porušenie prevádzkového predpisu pre autobusovú dopravu D1/3 a to:
§ 46 Prerušenie jazdy a vystúpenie cestujúcich

5. Vodič je povinný prerušiť jazdu autobusu aj v prípade, ak konanie cestujúceho (cestujúcich) ohrozuje bezpečnosť ďalšej jazdy (napr. fyzické napadnutie vodiča a pod.). Hlásenie o vzniknutej situácii je vodič povinný bez meškania nahlásiť na dopravný dispečing.

§ 45 Povinnosti prevádzkových zamestnancov pri likvidácii mimoriadnych udalostí

4. Každý prevádzkový zamestnanec (vodič), ktorý je účastníkom MU (dopravnej nehody) alebo sa dozvie (od cestujúceho, chodca, účastníka MU a pod.), že je účastníkom MU (dopravnej nehody) alebo, že vo vozidle došlo k MU, je povinný
a) ihneď zastaviť autobus prevádzkovým brzdením a zaistiť ho proti pohybu,
c) preveriť oznámenie o MU (dopravnej nehode),
d) bez meškania nahlásiť MU (dopravnú nehodu) na dopravný dispečing pomocou oznamovacieho zariadenia autobusu (rádiostanice, telefónu, iného vozidla MHD a pod.); ak z miesta MU nie je možné nahlásiť MU na dopravný dispečing oznamovacím zariadením autobusu, vodič je povinný nahlásiť MU náhradným spôsobom (oznamovacie zariadenie iného vozidla MHD, telefónom blízkej firmy, obchodu a pod.),
e) zotrvať na mieste MU a ďalej postupovať podľa príkazov dopravného dispečingu alebo prítomného dopravného dispečera (miesto MU smie vodič opustiť až po súhlase dopravného dispečingu alebo prítomného dopravného
dispečera).

Podľa publikovaných výrokov pána Bútoru je zrejmé, že tento člen predstavenstva, ktorý zároveň vykonáva ako brigádnik profesiu vodiča, nie je oboznámený s priebehom celej udalosti. Nikdy by sa totiž nevyjadril v zmysle: „Povinnosť v prípade ohrozenia bezpečnosti ihneď kontaktovať dopravný dispečing je v kontexte celkového priebehu incidentu, hroziaceho poškodenia zdravia a prípadne aj ujmy na živote nepodstatný fakt,“ informovala o tom TASR. Incident sa totiž začal už na zastávke Malá scéna, kde do vozidla nastúpilo množstvo cestujúcich, ktorí sa začali správať agresívne. V záujme chránenia cestujúcej verejnosti mal ihneď vodič kontaktovať dispečing tak, ako to robia všetci vodiči DPB, a.s. Pre pána Bútoru je však ochrana cestujúcej verejnosti profesionálnymi zamestnancami DPB pravdepodobne nepodstatná, ba až ľahostajná záležitosť. Vodič linky č. 70 nesprávne vyhodnotil situáciu a porušil prevádzkové predpisy. Okamžite mal kontaktovať dispečing, ktorý by vyslal na miesto dispečerov, zásahovú jednotku SBS a aj políciu. Celému incidentu sa tak mohlo predísť. Žiaľ, vodič porušil predpisy nekontaktovaním profesionálnych pracovníkov, ktorí by hlučných cestujúcich, zjavne pod vplyvom alkoholu, bezpečne vylúčili z premávky. DPB, a.s. už mal niekoľko obdobných prípadov, no vodiči reagovali v súlade s Prevádzkovými predpismi a kontaktovali dispečing, miesto toho, aby situáciu vzali do vlastných rúk. V tomto prípade sa incident dokonca udial v blízkosti sídla DPB na Olejkárskej ulici, kde sídli 24 hodinová služba dispečingu a nonstop služba špeciálnej zásahovej jednotky, takže ich výjazd by trval maximálne minútu.

O skutočnosti, že pán Bútora nemá žiadne vedomosti o tomto incidente, svedčí aj jeho absurdný výrok: „Až po dôkladnom vyšetrení a zvážení kontextu situácie možno interne vyhodnotiť, do akej miery bolo pre vodiča vôbec možné v danej situácii kontaktovať dispečing,“ uviedol pre TASR. Každý vodič predsa dokáže okamžite vyhodnotiť situáciu, že ak mu v neskorých večerných hodinách nastúpia do vozidla cestujúci pod vplyvom alkoholu, vždy hrozí riziko, že sa môže stať nebezpečná udalosť ohrozujúca cestujúcu verejnosť. Pán Bútora ďalej tvrdí, že mnohí ani nepoznajú Prevádzkové predpisy a interné smernice DPB, a.s. Pri nástupe do práce a následných školeniach sú však vodiči oboznámení so všetkými predpismi a dokonca aj tieto dokumenty, ktoré slúžia k výkonu ich práce, podpisujú. DPB, a. s. zároveň dbá na to, aby následne overil znalosť všetkých predpisov u vodičov, dokonca aj počas pravidelných školení v Autoškole DPB, a.s.

Člen predstavenstva, pán Bútora nepozná celý priebeh incidentu, ktorý vodič riešil na vlastnú päsť niekoľko krát počas celej trasy až po konečnú a tým neriskoval len ohrozenie cestujúcich, ale aj svoj život. Zrejme nevie ani o skutočnosti, že vodič plynovú pištoľ odistil a natiahol náboj do komory. Až z konečnej zastávky vodič informoval dopravný dispečing v čase o 22:12 hod. a dispečer okamžite zavolal vozidlo záchrannej služby RZP, políciu a bezpečnostnú službu DPB, a.s. Celá udalosť sa totiž začala už o 21:40, čiže trvalo vyše pol hodiny, kým to vodič ohlásil. Zásahové jednotky s prednostným právom jazdy mohli nebezpečnú situáciu vyriešiť počas niekoľkých minút od začatia udalosti. Zároveň vodič zmaril vyšetrovanie, nakoľko pracovníci už nemohli spísať záznam so svedkami. DPB, a.s.opätovne prízvukuje, že vodič pochybil nekontaktovaním dispečingu, ktorý situáciu mohol v centrálnej mestskej oblasti promptne bez akýchkoľvek konfliktov a zbraní vyriešiť profesionálne.
DPB, a.s. ďalej vyjadruje názor, že pán Bútora nie je kompetentný vyjadrovať sa k tomuto incidentu, nakoľko nebol pri jeho účasti, nie je zamestnancom dispečingu, ani zásahovej jednotky SBS, nie je vyšetrovateľom, ktorý vodiča poučil a nepozná podrobne okolnosti vzniku tejto mimoriadnej udalosti. Jeho vyjadrenia DPB, a. s. považuje za demagogické a takýmito absurdnými výrokmi nabáda vodičov k anarchii – porušovaniu Prevádzkových predpisov a nepriamo aj k ohrozeniu cestujúcej verejnosti.

Výroky pána Bútoru sú o to viac zarážajúce, ba až priam nebezpečné, že ako člen predstavenstva navádza k porušovania predpisov, čím sa dopúšťa porušenia povinnosti člena predstavenstva, ktorý ako štatutárny orgán by mal v prvom rade dbať na dodržiavanie všetkých zákonov, Prevádzkových predpisov a interných smerníc. Z jeho vyjadrení je zrejmé, že nemá žiadne manažérske skúsenosti, v opačnom prípade by takéto provokujúce a klamlivé výroky nikdy neposkytol médiám, k čomu podľa interných smerníc DPB, a. s. ani nemá oprávnenie.
Vyjadrenia pána Bútoru navádzajú k anarchii, zároveň vážne poškodzujú meno Dopravného podniku Bratislava.

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;bl

K téme

Zdravšie a udržateľnejšie potraviny za dostupnú cenu? Stačí nakúpiť v Lidli COOP Jednota pokračuje v protiinflačnej garancii

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ostatné

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.