Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
17. septembra 2020 SprávySprávy z domova / zo Slovenska od PRservis.skSITA Diskusia()

Rokovalo XXIII. valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory

17.9.2020 – V Jelšave-Hrádku rokovalo 11. septembra v poradí už XXIII. valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory (SBK). Okrem zhodnotenia svojich aktivít a výsledkov činnosti od minulého valného zhromaždenia prebehli voľby do orgánov komory. Za predsedu predstavenstva SBK bol zvolený Michal Cehlár a za prvého podpredsedu Peter Čičmanec, ktorý stál v čele komory od jej vzniku v roku 1998.

Banská komora združuje 46 riadnych členov, ktorí poskytujú pracovnú príležitosť pre viac  ako 5600 zamestnancov. V správe o činnosti komory bolo konštatované, že v roku 2019 bolo na Slovensku evidovaných 940 ložísk úžitkových nerastov. Z nich 565 tvorili výhradné ložiská nerudných surovín, rudy, magnezitu, ropy, zemného plynu a uhlia. Zásoby nevyhradených nerastov, ako stavebný kameň, tehliarske a ostatné suroviny, štrkopiesky a piesky boli evidované  na 375 ložiskách.

Celkovo bolo za rok 2019 na Slovensku vydobytých viac ako   42 miliónov ton nerastov, z toho 39,5 milióna ton na  povrchu. Z podzemia bolo vyťažených 2,7 miliónov ton surovín. Ťažba hnedého uhlia a lignitu sa na tom podieľala 1,5 milión ton. Rudy a magnezit tvorili  1 milión ton.  Ťažba ropy a gazolínu bola na úrovni  6 330  ton, zemného plynu  sme  vyťažili  80 miliónov m3.

Organizácie vykonávajúce banskú činnosť prispeli do verejných financií  celkovo 4,6 miliónov eur. Podieľali sa na tom úhrady za dobývacie priestory, vydobyté nerasty,  uskladňovanie plynov a správne poplatky štátnej banskej správe.

V uplynulom období sa Slovenská banská komora aktívne podieľala na  príprave národného projektu sústavy povolaní, kvalifikácií a rozvoja stredného odborného vzdelávania v formou duálneho vzdelávania. Spolupracovala na  programe Národne technologickej platformy – výskum, vývoj, inovácia surovín, pri vypracovaní nového návrhu surovinovej politiky, ako aj pri zmenách zákonov, dotýkajúcich sa ťažobných spoločností.

Za jednu z priorít nastávajúceho obdobia považuje spoluprácu s Ministerstvom hospodárstva SR pri realizácii strategických  cieľov dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030“ a prípravu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na  roky 2021 – 2030.

Slovenská banská komora sa aktívne zapojí do Akčného plánu pre kritické suroviny, ktorý začiatkom septembra predstavila Európska komisia. Predpokladá sa, že európske ambície v oblasti klímy a digitalizácie povedú k prudkému zvýšeniu dopytu po kritických surovinách. Riešením má byť zníženie závislosti na ich dovoze, rozvoj ťažby v Európe a efektívnejšia recyklácia.

Slovenská banská komora vznikla v roku 1998 s cieľom uplatňovať oprávnené záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a  v činnostiach vykonávaných banským spôsobom. Vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí. Zároveň vyvíja aktivity na uchovávanie baníckych tradícií, prostredníctvom baníckych spolkov a cechoch, ktorých  v rámci Slovenska pôsobí 36. Je členom významných medzinárodných organizácií: EUROMINES  zameranej na problematiku rudného baníctva, EURACOAL na uhoľné baníctvo, ÚEPG – asociácie európskych výrobcov kameniva a EGS – európskej geologickej služby.

Ing. Ján Hrabovský, PhD
Riaditeľ úradu Slovenskej banskej komory

Informačný servis

K téme

Takmer polovica populácie považuje investovanie stále za komplikované. Na trh prichádza nový, jednoduchší spôsob prostredníctvom tzv. mikroinvestovania Riaditelia svetových firiem sú napriek očakávanej recesii optimistickí ohľadom ďalšieho vývoja ekonomiky

Témy

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Správy z domova / zo Slovenska

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.