Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
95933_gettyimages 1250153388 676x451.jpg
21. júna 2021 EkonomikaPoisťovníctvo od PRservis.skSITA Diskusia()

Podnikáte? Odborníci radia, ako svoje podnikanie chrániť pred rizikom

21.6.2021 – Škodu na zdraví či majetku, ktorú môže spôsobiť každý podnikateľ, môže znamenať vážne existenčné problémy. Najohrozenejšou skupinou sú živnostníci, ktorí v prípade akejkoľvek škody, ručia celým svojim majetkom. Odborníci jednoznačne odporúčajú poistiť sa každému podnikateľovi, či už sa jedná o živnostníka alebo väčšiu spoločnosť.

Pandémia spôsobila, že mnohé firmy začali s poisťovňami viesť dialógy o prípadnom znížení poistnej sumy, vplyvom nemožnosti vykonávať podnikateľskú činnosť. „Vo všeobecnosti sme nezaznamenali trend rušenia zmlúv, išlo skôr o ich úpravy a obmedzenia cez zníženie poistných súm, zvýšenie spoluúčastí a dočasné odhlásenie nepoužívaných vozidiel” hovorí Peter Jurecký, Riaditeľ divízie neživotného poistenia Finportal. Poisťovne sa podľa slov Union snažili svojim klientom výjsť čo najviac v ústrety.„Najčastejšie sme klientom pomáhali prostredníctvom rozdelenia poistného do splátok, v niektorých prípadoch predĺžením lehoty splatnosti poistného, aby v čase útlmu podnikania bol klient naďalej krytý.” Poistenie by podľa Jureckého malo byť pre každého, kto podniká samozrejmosťou, pričom základom je mať poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na zdraví a majetku. Spodná hranica poistnej sumy, na ktorú sa odborníci odporúčajú poistiť by sa mala hýbať okolo sto tisíc eur.

Cena poistenia rastie s pravdepodobnosťou škody

V rámci optimalizácie nákladov mnoho podnikateľov zohľadňuje pri výbere poistenia cenu. Zníženie ceny poistného sa však podľa právničky Michaely Mišankovej zvyčajne odrazí na rozsahu poistného krytia. „Ak podnikateľ dojednáva poistenie, je nutné si okrem ceny všímať aj to, čo je zahrnuté do poistného krytia, či sú tam tie riziká, ktoré pre svoje vlastné podnikanie považuje za ohrozujúce,” hovorí. Pri porovnaní produktov jednotlivých poisťovní je potrebné si okrem ceny všímať aj výluky z poistenia jednotlivých produktov. „V praxi sa často stáva, že podnikateľ až po vzniku škodovej udalosti zistí, že lacné poistenie nekryje škodu, ktorá mu vznikla, alebo ju kryje len v obmedzenom rozsahu,” dodáva Mišanková. Cena poistenia sa pritom odvíja od viacerých faktorov. Zohľadňuje sa pri nej činnosť, akú podnikateľ vykonáva a tiež veľkosť firmy a jej tržieb. V prípade zodpovednosti za škodu voči tretím osobám nie je výška poistenia priamo úmerná výške škody. „To, že spôsobíme škodu desať tisíc eur je pravdepodobnejšie ako to, že spôsobíme škodu jeden milión eur. Preto cena poistenia sa pri škode desať tisíc eur môže hýbať okolo sto eur ročne a pri sto tisíc eur to môže byť napríklad  dvestopäťdesiat eur,” dopĺňa Jurecký. Pri dojednávaní poistenia je, v súvislosti so stlačením ceny za poistenie, tiež tendencia uvádzať nižšie ceny majetku.Tu sa však podnikateľ dostáva do rizika podpoistenia majetku, čo sa mu vypomstí pri škodovej udalosti. „Poisťovňa v takom prípade po vzniku škody prešetruje reálnu cenu majetku (auta, nehnuteľnosti, zariadenia) a ak zistí, že je cena vyššia, ako bola dojednaná poistná suma, tak v rovnakom pomere kráti poistné plnenie a uplatní podpoistenie,” hovorí Mišanková. Tento fakt podľa jej slov pri vzniku škodovej udalosti často prekvapí podnikateľa, ktorý musí značnú časť nákladov zo škody uhradiť z vlastných prostriedkov napriek tomu, že roky platil poistné a domnieval sa, že je krytý pre prípad nečakaných škôd.

Poistiť len majetok nestačí

Napriek tomu, že mnohí podnikatelia sa snažia chrániť svoj majetok, pri poistení zabúdajú na potrebu poistiť si zodpovednosť za škodu.Veľmi častým javom ku ktorému dochádza je spôsobenie škody nedopatrením. Náklady na takúto škodu sa pritom môžu vyšplhať na vysoké sumy, ktoré môžu zaťažiť rozpočet podnikateľa. Mišanková zároveň dopĺňa, že „získať náhradu škody je možné od zamestnanca v zmysle Zákonníka práce len  do 4-násobku jeho priemerného zárobku, ak je však škoda vyššia, poistenie zodpovednosti za škodu je presne ten produkt, ktorý môže pomôcť s náhradou škody.” Myslieť sa preto oplatí aj na túto hrozbu. V prípade nečakanej udalosti poisťovňa zabezpečí preverenie takejto škody, tak isto vie preplatiť náklady na právne zastúpenie v prípade sporu a ak existuje právny nárok od poškodeného, tak poisťovňa takúto škodu uhradí v zmysle poistnej zmluvy. Podnikateľovi tak poisťovňa okrem nečakaných finančných nákladov ušetrí aj mnoho starostí so zisťovaním oprávnenosti nároku poškodeného.

Prerušenie prevádzky a COVID-19

V čase pandémie sa viackrát skloňovali otázky týkajúce sa poistenia prerušenia prevádzky, ktoré môže prevádzkam pomôcť finančne preklenúť krízovú dobu. Pandémia a s ňou spojené prerušenie prevádzky sa však na tento typ poistenia podľa odborníkov nevzťahuje. Podľa slov Jureckého, „predpokladom vzniku nároku na poistné plnenie z poistenia prerušenia prevádzky je primárna majetková škoda napr. požiar. V rámci tohto doplnkového poistenia si vie podnikateľ vykryť fixné náklady, náklady na mzdy, ušlý zisk, či dočasný presun prevádzky na iné miesto, za obdobie, kedy nemôže prevádzku využívať ” hovorí Jurecký, Riaditeľ divízie neživotného poistenia Finportal.

Informačný servis

K téme

Dúbravka pomáha podnikateľom Lacné virtuálne sídlo – výhody a nevýhody

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ekonomika

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.