Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
17. júla 2018 VyhláseniaRegióny od PRservis.skSITA Diskusia()

Hornonitrianske bane Prievidza: Odmietame tvrdenia Greenpeace o znečisťovaní rieky Nitra!

PRIEVIDZA 17. júla 2018 – Hornonitrianske bane Prievidza odmietajú tvrdenie organizácie Greenpeace z ich  tlačovej správy „Čo pláva v rieke Nitra?“ 9. júla 2018. Greenpeace tvrdí, že „podľa Vodného plánu Slovenska sú bane jedným z  najvýznamnejších znečisťovateľov rieky Nitra„.

Ide o nepravdivú, tendenčnú  informáciu, pretože v  uvedenom Vodnom pláne  Slovenska nie je žiadna zmienka o Hornonitrianskych  baniach Prievidza, pretože sa medzi  znečisťovateľmi vôd nenachádzajú.

Greenpeace týmto vyjadrením spochybňuje svoje doterajšie analýzy vôd rieky Nitra, zverejnené v tlačových správach z  1. augusta 2017 „Výsledky sú opäť zlé!  Greenpeace kontroloval odpadové vody v Novákoch“ a „Rieka Nitra je stále znečistená ortuťou a ďalšími nebezpečnými látkami“ z 25. januára 2018 , kde uvádza:

„Tentokrát sme sa sústredili na porovnanie kvality vôd v rieke nad a pod výpustom chemickej firmy Fortischem v Novákoch.

V mieste nad výpustom sme nezistili žiadne prekročenie limitov ortuti, ani iných sledovaných látok. Za to na všetkých troch odberných miestach pod závodom, sme zaznamenali nadlimitné koncentrácie ortuti….,” konštatovala riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.“

Greenpeace tým potvrdzuje,  že nad výpustom spoločnosti Fortischem, teda v oblasti, kde je  rieke Nitra ovplyvnená  vypúšťaním  čistenej banskej vody  z Hornonitrianskych baní Prievidza,  žiadne škodlivé látky nezaznamenali.           

Napriek tomuto faktu  v tlačovej správe 9. júla  2018 „Čo pláva v rieke Nitra?“ Greenpeace  demagogicky zneužíva a manipuluje fakty, keď uvádza: „Otvorenie 12. ťažobného poľa a prekládka rieky predstavujú hrozbu pre región, ktorý už aj tak dlhodobo čelí znečisteniu..“

Štúdia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) hovorí o znečistení rieky Nitra ortuťou a ťažkými kovmi. Hnedé uhlie obsahuje tieto prvky len v zanedbateľných, stopových množstvách. 

Ťažba Hornonitrianskych baní Prievidza je v tejto práci spomínaná z pohľadu vplyvov na životné prostredie len v súvislosti so zmenami scenérie krajiny. Je zaujímavé, že vedecká práca SPU vníma zmeny scenérie krajiny vplyvom ťažby \“výrazne negatívne\“, zatiaľ čo rovnaké zmeny z pohľadu Štátnej ochrany prírody sú hodnotené ako to najcennejšie, čo na hornej Nitre z pohľadu biodiverzity a výskytu chránených aj kriticky ohrozených živočíchov máme. Pohľady pôdohospodárov a pohľady profesionálnych štátnych ochrancov prírody sa teda výrazne odlišujú.

Štúdia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity uvádza celý rad priemyselných podnikov na hornej Nitre, ako veľkých znečisťovateľov. Ochranári to však tendenčne spájajú  s banskou činnosťou. Hornonitrianske bane Prievidza považujú tieto nepravdivé výroky za nehoráznu lož a  zastrašovanie verejnosti. Rovnako nezmyselné je aj tvrdenie, že „preloženie koryta  nie je v súlade s európskou legislatívou.“

Rieka Nitra nie je a ani  v budúcnosti nebude nijako negatívne ovplyvnená banskou činnosťou. Zámery spoločnosti sú plne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky aj Európskej únie.

Kvalita vypúšťaných prečistených banských vôd je pravidelne monitorovaná, pričom výsledky analýz stanovených ukazovateľov sú dlhodobo pod limitnými hodnotami.

Pre stanovenie kvality  vody v rieke Nitra a vyhodnotenie vplyvu súčasnej a  navrhovanej banskej činnosti v dôsledku vypúšťania banských do bývalého potoka Ťakov a následne do rieky Nitra boli v marci tohto roka odobraté vzorky povrchovej vody.

Jedno odberné miesto bolo situované nad zaústením prečistených banských vôd do toku. Údaje z neho vypovedajú o kvalite povrchovej vody v rieke Nitra neovplyvnenej ťažbou v bani Nováky. Druhé odberné miesto bolo pod zaústením prečistených banských vôd, kde údaje vypovedajú o kvalite vôd  ovplyvnených banskou činnosťou. Analýzu vykonávalo ju  nezávislé certifikované skúšobné laboratórium.

Namerané hodnoty potvrdili, že vplyv vykonávanej, ako aj navrhovanej banskej činnosti  v 12.poli Nováky na kvalitu povrchových vôd rieky Nitra a následne celého povodia Dunaja, nie je významný. Všetky stanovené ukazovatele spĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody.

Túto skutočnosť potvrdil aj výpočet formou zmiešavacej rovnice, ktorý  preukázal, že   aj po zaústení čerpaných banských vôd do povrchového toku rieky Nitra je kvalita vody vyhovujúca, neprekračuje limitné a odporúčané hodnoty.

Organizácia Greenpeace Slovensko neeticky zverejnila nepravdivé informácie, ktoré poškodili našu spoločnosť. Verejnosti sa snaží navodiť dojem jediného ochrancu životného prostredia. Robí to však bez záujmu o poznanie relevantných údajov a komunikáciu s dotknutými subjektmi.

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa

K téme

Uzatváranie baní v súlade s harmonogramom Úprimné poďakovanie od banskej spoločnosti

Témy

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Regióny

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.