Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
23. októbra 2019 SprávySlovensko od PRservis.skSITA Diskusia()

HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA: „Bojnické liečivé vody sme nikdy neohrozovali!“

21.10.2019 – V Prievidzsku z 11. a 18. 10. 2019 bol zverejnený list Ing. Slavomíra Eliaša, predsedu predstavenstva Kúpele Bojnice, plný demagógie, nehoráznych klamstiev a invektív voči Hornonitrianskym baniam Prievidza. K uvádzaným skutočnostiam chýbalo vecné stanovisko:

K URČENIU OCHRANNÝCH PÁSIEM

Ochranou prírodných liečivých zdrojov Bojníc sa od polovice 50-tych rokov 20. storočia  zaoberali popredné geologicko-prieskumné organizácie ČSSR (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, IGHP Žilina, Geologický prieskum Spišská Nová Ves, Univerzita Karlova Praha, Geologický průzkum Ostrava), ako aj ťažobné organizácie, v súčasnosti včlenené do  Hornonitrianskych baní Prievidza.

Celý prieskumný proces sa stal východiskom pre rozhodnutie štátnych orgánov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany prírodných liečivých zdrojov.  Vyústil do vydania Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach. K dispozícii je najmenej 70 hlavných vedeckých prác a výskumných úloh od popredných a medzinárodne uznávaných odborníkov. Sú dôkazom toho, že vydanie novej vyhlášky nemohlo byť riešené uzurpatívne jednotlivcami, ale je výsledkom konsenzu širokého okruhu odborne erudovaných špecialistov.

K OHROZENIU LIEČIVÝCH VÔD

Vyhláška definuje, čo sa v druhom ochrannom pásme môže, resp. nesmie z hľadiska banskej činnosti vykonávať. Za takmer 80 rokov ťažby na nováckom uhoľnom ložisku bojnické liečivé vody neboli ani raz ohrozené ani ovplyvnené. Expertízy vypracovávané štátnymi odborne spôsobilými organizáciami jednoznačne potvrdili, že banskou činnosťou v regióne nikdy neboli, ani nemôžu byť narušené množstvá, teplota ani kvalita vody vyvierajúcej v Bojniciach. Baníctvo nemôže ohroziť prevádzku kúpeľov.

K POKLESU VÝDATNOSTI PRAMEŇOV

Areál bojnických kúpeľov sa masívne rozrastá. Investuje sa do zemných prác, stavieb nových liečebných domov, oplotenia, výrubu drevín, betónovania… Zemné práce väčšieho rozsahu sa vykonávajú v prvom ochrannom pásme kúpeľov Bojnice, kde je to vyslovene zakázané štátnou vyhláškou o ochranných pásmach Bojnických kúpeľov.

Rozrastajúce sa kúpele potrebujú stále viac termálnej vody. Jej nadmerným čerpaním sa môže nezvratne narušiť krehký prírodný režim výverov prameňov. A tie laicky povedané „nestíhajú“. Uznávaný odborník v oblasti hydrogeológie  RNDr. Kamil Vrana, CSc.  za možnú príčinu zmien výdatnosti zdrojov teplej vody v Kúpeľoch Bojnice označil najmä zlý technický stav vrtov, nárazové využívanie zdrojov, nové vrtné a balneotechnické práce vo výverovej oblasti a nadmerné čerpanie zdrojov  liečivých a minerálnych vôd  v dlhodobom časovom horizonte.

K VYKUROVANIU SKLENÍKOV

Na vykurovanie skleníkov využívame predovšetkým geotermálnu vodu z bane, doplnenú  o vodu z  vrtu Š1- NB II v Novákoch  a  nie „bojnickú prírodnú liečivú termominerálnu vodu„.

Kvôli ochrane vášho súkromia boli v tejto správe zablokované vzdialené obrázky. Zobraziť obrázky Geotermálna voda je každá podzemná voda  s minimálnou teplotou v mieste výveru 20 stupňov C. Voda „bojnických prírodných liečivých termominerálnych zdrojov“ je iného genetického typu, má iný spôsob vzniku a iné vlastnosti, ako geotermálna voda. Ide teda o dva odlišné typy vôd.

K VRTU NA PÚŠTI

Tvrdenie, že vybudovanie vrtu v rekreačnom stredisku Púšť nesie znaky trestného konania, je nezmysel. Hornonitrianske bane Prievidza v rámci  hydrogeologického prieskumu, pre ktorý bolo v roku 2012 Ministerstvom životného prostredia SR určené prieskumné územie na  vykonávanie geologických prác, odvŕtali v priebehu rokov 2014 a 2015 prieskumný geotermálny vrt Š1- NB IV. Na realizáciu prieskumných vrtov legislatíva v danom čase nevyžadovala posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2017 vydalo rozhodnutie, ktorým schválilo záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd.  Následne Okresný úrad v Prievidzi, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal začiatkom roku 2019 rozhodnutie v zisťovacom konaní, ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť využitia geotermálnych vôd v lokalite Púšť sa nebude posudzovať.

K PROJEKTU CENTRÁLNEHO VYKUROVANIA

Zo strany pána Eliaša ide o nepochopenie problematiky. V rámci Akčného plánu máme pripravené technické riešenie centrálneho vykurovania regiónu na báze obnoviteľných zdrojov. V súlade s modernými ekologickými trendmi  zvažujeme ako zdroj tepla sčasti využívať teplo z banskej vody (18 – 20 stupňov). V súčasnosti jej z bane bez úžitku vyteká značné množstvo –  okolo 220 litrov za sekundu.

HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA

Nemajú žiadny záujem na degradácii kúpeľného prostredia Bojníc, ani na likvidácii tejto turistickej destinácie, ako to  prezentuje  pán Eliaš.  Záleží nám na ochrane prírodných liečivých zdrojov o to viac, že liečebný dom Baník postavili v roku 1975 práve Uhoľné a lignitové bane Prievidza, ktoré ho bezodplatne previedli na vtedajšie štátne kúpele.

Rozsiahlou výstavbou kúpele a mesto Bojnice prichádzajú o prírodu, areál oddychu, prechádzok, ktorý ak je vyvážený, prispieva k liečebnému procesu. Zdá sa, že šírením invektív voči Hornonitrianskym baniam si vedenie Kúpeľov Bojnice, vzhľadom na neodborný odber vody a  zanedbávanie starostlivosti o vrty, len pripravuje alibi k možným negatívnym vplyvom rozsiahlej investičnej výstavby. Pretože ani vzácne dary Zeme –  zdroje bojnickej prírodnej liečivej vody –  nie sú nekonečné…

Peter Čičmanec,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.

Inzercia

K téme

Obrat spoločnosti Broker Consulting na Slovensku v roku 2022 vzrástol o 4,3 % Takmer polovica populácie považuje investovanie stále za komplikované. Na trh prichádza nový, jednoduchší spôsob prostredníctvom tzv. mikroinvestovania

Témy

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.