Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
9. augusta 2013 PR správyPodnikové info od PRservis.skSITA Diskusia()

Henkel zaznamenal v druhom štvrťroku silný rast

BRATISLAVA 9. augusta –

• Obrat vzrástol o 1,9 % na 4 286 mil. eur (organický rast o 4,0 %)
• Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 8,2% na 660 mil. eur
• Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 0,9 percentuálneho bodu na 15,4 %
• Dvojciferný nárast upravených výnosov na preferenčnú akciu o 10,3 %*
• Nový rekord – rozvíjajúce sa trhy prispeli k celkovému obratu 45%
*Pri uplatnení revidovanej normy IAS 19, dosiahol rast v príslušnom štvrťroku predchádzajúceho roku 11,5%.

Düsseldorf – „Aj napriek pretrvávajúcej náročnej situácii na trhu zaznamenala spoločnosť Henkel v druhom štvrťroku dobré obchodné výsledky. Podarilo sa nám výrazne zvýšiť obrat i výnosy na akciu, s prispením všetkých troch našich divízií. Naša upravená výnosnosť predaja sa po prvýkrát dostala na úroveň 15,4 %,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Kasper Rorsted. „Hoci sme rast zaznamenali vo všetkých regiónoch, významnou mierou k nemu prispeli rozvíjajúce sa trhy. Podiel rozvíjajúcich sa trhov na obrate výrazne vzrástol a prvý raz dosiahol úroveň 45 %.“

V súvislosti s výhľadom do druhého polroku Kasper Rorsted uviedol: „Očakávame, že ekonomická situácia zostane i naďalej zložitá. Preto budeme ďalej posilňovať našu konkurencieschopnosť. Budeme pokračovať v úprave, zjednodušovaní a zrýchľovaní našich procesov, aby sme ešte flexibilnejšie a efektívnejšie dokázali reagovať na zmeny a vývoj trhov, na ktorých podnikáme.“

Prognózy na rok 2013 potvrdené

Kasper Rorsted potvrdil predchádzajúce prognózy spoločnosti Henkel na rok 2013: „Očakávame, že organický rast obratu za celý finančný rok dosiahne tri až päť percent. Predpokladáme zvýšenie upravenej výnosnosti predaja na úroveň približne 14,5 percenta a zvýšenie upravených výnosov na preferenčnú akciu zhruba o 10 percent.

Obrat a zisk v druhom štvrťroku 2013

Obrat spoločnosti Henkel za druhý štvrťrok 2013 dosiahol 4 286 mil. eur, čo predstavuje nárast o 1,9 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roku. Spoločnosť Henkel bola i naďalej vystavená silným vplyvom kurzových výkyvov na devízových trhoch, ktoré sa týkali hlavne japonského jenu, amerického dolára a ruského rubľa. Organický obrat (t.j. obrat bez započítania kurzových vplyvov, akvizícií a odpredaja) vzrástol o 4,0 %.

K tomuto presvedčivému výsledku prispeli všetky tri obchodné divízie. Divízia pracích a čistiacich prostriedkov Laundry & Home Care zaznamenala výrazný rast organického obratu o 5,8 %. Divízia Beauty Care dosiahla solídny organický rast o 2,8 % a divízia lepidiel a technológií Adhesive Technologies zaznamenala tiež solídny rast a medziročné zvýšenie obratu o 3,6 %.

Upravený prevádzkový zisk sa po zohľadnení jednorazových výnosov i nákladov ako aj nákladov na reštrukturalizáciu zvýšil o 8,2 %, z 609 mil. eur na 660 mil. eur. Na rastúcej ziskovosti sa podieľali všetky tri divízie. Vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) dosiahol 607 mil. eur v porovnaní s 583 mil. eur v druhom štvrťroku 2012.

Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) výrazne vzrástla o 0,9 percentuálneho bodu až na úroveň 15,4 %. Výnosnosť predaja dosiahla 14,2 % oproti 13,9 % za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku.

Finančný výsledok spoločnosti Henkel vzrástol o 18 mil. eur na -27 mil. eur, predovšetkým vďaka silnejšej čistej finančnej pozícii a zlepšeným výsledkom zaisťovacích menových transakcií. Daňové zaťaženie predstavovalo 25,5 % v porovnaní s 24,7 % za rovnaký štvrťrok predchádzajúceho roku.

Štvrťročný čistý zisk sa zvýšil o 6,7 % zo 405 mil. eur na 432 mil. eur. Po odpočítaní 14 mil. eur pripadajúcich na menšinové podiely čistý štvrťročný zisk dosiahol 418 mil. eur (v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roku bola jeho výška 394 mil. eur). Upravený čistý štvrťročný zisk pod odpočítaní menšinových podielov dosiahol 461 mil. eur v porovnaní so 413 mil. eur za rovnaké obdobie roku 2012.

Výnosy na preferenčnú akciu (EPS) vzrástli z 0,91 eur na 0,96 eur. Upravené výnosy predstavovali 1,07 eur oproti 0,96 eur za predchádzajúci rok. Pri výpočte bez použitia revidovaného IAS 19 boli výnosy na preferenčnú akciu za predchádzajúci rok na úrovni 0,97 eur. V porovnaní s týmto údajom sa upravené výnosy na preferenčnú akciu zvýšili o 10,3 %.

Pomer čistého pracovného kapitálu k obratu sa medziročne ďalej zlepšil a klesol na 5,2 %. Napriek vyššej výplate dividend dosiahla čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 30. júnu 2013 hodnotu -130 mil. eur, čo je len o niečo menej ako hodnota ku koncu minulého roku (-85 mil. eur). Čistý dlh spoločnosti Henkel k 30. júnu 2012 dosiahol 1 269 mil. eur.

Obchodné výsledky za obdobie prvého polroka 2013

Za prvých šesť mesiacov finančného roku 2013 spoločnosť Henkel medziročne zvýšila svoj obrat o 1,3 % na 8 319 mil. eur. Organický obrat zaznamenal v porovnaní s prvým polrokom 2012 solídny rast o 3,2 %. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 8,6 %, z 1 160 mil. eur na 1 260 eur, s prispením všetkých troch obchodných divízií. Aj upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) zásadne vzrástla, keď sa zvýšila zo 14,1 % na 15,1 %.

Upravený čistý zisk za prvý polrok vzrástol o 12,5 %, z 802 mil. eur na 902 mil. eur. Po odpočítaní menšinových podielov v celkovej hodnote 24 mil. eur zostal polročný čistý zisk pre akcionárov spoločnosti Henkel vo výške 878 mil. eur ( oproti hodnote 782 mil. eur za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku). Upravené výnosy na preferenčnú akciu (EPS) dosiahli hodnotu 2,03 eura, čo predstavuje významné zvýšenie o 12,2 % v porovnaní s výnosmi vo výške 1,81 eura zaznamenanými v prvom polroku 2012. Pri výpočte bez použitia revidovaného IAS 19 predstavovali výnosy za uvedené obdobie 1,84 eura. V porovnaní s touto hodnotou došlo k zvýšeniu EPS o 10,3 %.

Výsledky obchodných divízií v druhom štvrťroku 2013

Divízia Laundry & Home Care zaznamenala v druhom štvrťroku presvedčivý rast obratu a výrazné zvýšenie upravenej výnosnosti predaja. Divízia bola úspešná aj v ďalšom rozširovaní svojho trhového podielu na relevantných trhoch. Organický obrat sa medziročne zvýšil o 5,8 %. Nominálne obrat vzrástol o 3,4 % na úroveň 1 186 mil. eur.

Na presvedčivom organickom majú svoj podiel predovšetkým rozvíjajúce sa trhy, na ktorých divízia dosiahla celkový dvojciferný nárast. To platí aj pre región Afriky a Stredného východu, a to aj napriek pretrvávajúcim spoločenským a politickým nepokojom. Silný rast obratu bol zaznamenal aj východoeurópsky región, ovplyvnený predovšetkým dynamickým vývojom v Rusku a Turecku. Na vyspelých trhoch sa divízii Laundry & Home Care podarilo udržať celkový stabilný obrat aj napriek zrýchľujúcemu sa poklesu trhov a silnej konkurencii v hľadiska cien aj podpore predaja. Západná Európa vykázala solídny rast obratu, hoci v štátoch južnej Európy pretrvávajú veľmi zložité trhové podmienky. Veľmi dobré výsledky boli dosiahnuté najmä v Nemecku a vo Francúzsku. Na neustále slabnúcom severoamerickom trhu sa nepodarilo dosiahnuť úroveň obratu z predchádzajúceho roku.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 9,1 % na hodnotu 182 mil. eur, čo predstavuje veľmi výrazné zvýšenie oproti rovnakému obdobiu štvrťroku v roku 2012. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o 0,8 percentuálneho bodu na 15,3 %. V porovnaní so 153 mil. eur za obdobie druhého štvrťroku predchádzajúceho roku dosiahol vykázaný prevádzkový zisk hodnotu 167 mil. eur.

Divízia Beauty Care zaznamenala v druhom štvrťroku solídny rast obratu a výrazné zvýšenie upravenej výnosnosti predaja. Organický rast obratu dosiahol 2,8 % a opäť prevýšil tempo rastu na príslušných trhoch. Divízia bola úspešná aj v ďalšom rozširovaní svojho trhového podielu na relevantných trhoch. Nominálne obrat vzrástol o 0,2 % na úroveň 923 mil. eur.

Na priaznivom vývoji organického obratu sa podieľali všetky regióny. Rovnako ako v predchádzajúcich štvrťrokoch dosiahli obzvlášť pozitívne výsledky regióny Afriky/Stredného východu a Ázie (s výnimkou Japonska), pričom každý z týchto regiónov vykázal dvojciferný rast vyjadrený v percentách. Hlavným motorom rastu na týchto trhoch zostáva Čína. Aj napriek ťažkým podmienkam sa obrat na vyspelých trhoch zvýšil. Solídny rast opäť zaznamenala v Severná Amerika a priaznivý vývoj pokračoval aj v západnej Európe.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 3,6% na 138 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa posilnila o 0,5 percentuálneho bodu na 14,9 %. Vykázaný prevádzkový zisk sa medziročne zvýšil o 2,7 % na 135 mil. eur.

Divízia Adhesive Technologies zaznamenala v druhom štvrťroku solídny rast obratu a vynikajúce výsledky upravenej výnosnosti predaja. Obrat divízie dosiahol 2 138 mil. eur. Organicky sa zvýšil o 3,6 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roku.

Na rozvíjajúcich sa trhoch došlo k veľmi výraznému rastu organického obratu.

Najvyšší rast zaznamenal región Latinskej Ameriky, ktorý posilnil o dvojcifernú percentuálnu hodnotu. Veľmi silný medziročný rast bol zaznamenaný aj v Ázii (s výnimkou Japonska) a východnej Európe. Vývoj v regióne Afriky a Stredného východu bol opäť priaznivý. Obrat na vyspelých trhoch sa líšil podľa regiónov. V Severnej Amerike sa obrat solídne medziročne zvýšil, kým v západnej Európe klesal z dôvodu pretrvávajúcich ťažkých ekonomických podmienok. V Nemecku však boli obchodné výsledky pozitívne.

Upravený prevádzkový zisk sa medziročne mimoriadne zvýšil o 9,7 % na 362 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja dosiahla po prvýkrát úroveň 19,6 %, čo predstavuje zvýšenie o 1,2 percentuálneho bodu oproti rovnakému štvrťroku predchádzajúceho roku. Vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) dosiahol 333 mil. eur v porovnaní s 327 mil. eur v druhom štvrťroku 2012.

Regionálne výsledky v rámci celej skupiny

V silne konkurenčnom trhovom prostredí západnej Európy dosiahla spoločnosť Henkel obrat vo výške 1 423 mil. eur, ktorý sa priblížil úrovni z rovnakého štvrťroku predchádzajúceho roku. Organický obrat vzrástol o 0,2 %, po zohľadnení recesie v oblasti južnej Európy. Vo východnej Európe sa obrat nominálne zvýšil o 3,7 % na 799 mil. eur. Organické zvýšenie predstavovalo 5,8 %, predovšetkým vďaka vývoju na trhoch v Rusku a Turecku. Expanziu v regióne Afriky a Stredného východu naďalej ovplyvňovali politické a sociálne nepokoje v niektorých štátoch v tejto oblasti. Aj napriek tomu vzrástol obrat nominálne o 10,3 % na 307 mil. eur, pri organickom raste 18,3 %, na ktorom sa výrazne podieľali divízie Laundry & Home Care a Beauty Care. V regióne Severnej Ameriky obrat nominálne mierne klesol o 0,7 %, na hodnotu 760 mil. eur. Organicky však obrat vzrástol o 1,1 % vďaka pozitívnym výsledkom obchodných divízií Beauty Care a Adhesive Technologies. Nominálny obrat v Latinskej Amerike sa zvýšil o 4,7 % na
282 mil. eur. Organický obrat vzrástol o 7,8 %, pričom najväčší podiel na tomto vývoji mali trhy v Mexiku a Brazílii. V regióne juhovýchodnej Ázie bol zaznamenaný nominálny rast obratu o 2,9 %, na 675 mil. eur. Organicky sa obrat zvýšil o 6,0 %. Kým obrat na rozvíjajúcich sa trhoch, predovšetkým v Číne, dosiahol solídny rast, v Japonsku naopak klesol.

Celkovo rast obratu opäť ťahali najmä rozvíjajúce sa trhy vo východnej Európe, Afrike, na Strednom východe, Latinskej Amerike a Ázii (s výnimkou Japonska). Nominálne sa obrat na rozvíjajúcich sa trhoch v druhom štvrťroku zvýšil o 6,2 % na 1 943 mil. eur. Organický rast predstavoval 8,9 %, pričom na jeho zvýšení sa podieľali všetky tri obchodné divízie. Podiel rozvíjajúcich sa trhov na obrate sa zvýšil zo 43 % v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roku na aktuálnych 45 %. .

Výhľad skupiny Henkel na rok 2013

Spoločnosť Henkel očakáva, že vo finančnom roku 2013 dosiahne organický rast obratu v rozpätí 3 až 5 percent. Spoločnosť je presvedčená, že v tomto rozsahu budú rásť aj všetky jej tri obchodné divízie. Henkel potvrdzuje svoju prognózu upravenej výnosnosti predaja (EBIT) na úrovni asi 14,5% (14,1% v roku 2012) a očakáva, že na jej zvýšení oproti predchádzajúcemu roku sa budú podieľať všetky divízie. Spoločnosť ďalej očakáva zvýšenie upravených výnosov na preferenčnú akciu asi o 10 percent (3,70 eur v roku 2012).

Spoločnosť Henkel so svojimi vedúcimi značkami a technológiami celosvetovo pôsobí v troch oblastiach podnikania: Starostlivosť o domácnosť, Beauty Care a Adhesive Technologies (Lepidlá Technológie). Spoločnosť, založená v roku 1876, so svojimi známymi značkami Persil, Schwarzkopf a Loctite globálne zastáva vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. Henkel zamestnáva okolo 47 000 pracovníkov. V roku 2012 dosiahol tržby vo výške 16, 510 miliónov eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,335 miliónov eur. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov.

Na Slovensku pôsobí Henkel vo všetkých troch strategických oblastiach už od roku 1991. Henkel Slovensko predáva viac ako 50 značiek a ku koncu roka 2012 spoločnosť zamestnávala 1 000 pracovníkov.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

bx

K téme

Spoločnosť Henkel Slovensko oficiálne otvorila svoje nové sídlo v budove The Mill Nadácia Henkel Slovensko vyhlasuje výzvu, v ktorej seniorom prerozdelí 65 tisíc

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podnikové info

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.