Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
15. októbra 2012 PR správyPodnikové info od PRservis.skSITA Diskusia()

Hamilton Group podala sťažnosť na RVR voči relácii Reportéri

BRATISLAVA 15. októbra – Spoločnosť JF Hamilton Group podala sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu. Sťažnosť súvisí s reláciou RTVS Reportéri, v ktorej bola dňa 08.10. odvysielaná reportáž s názvom „ Cvernovka: Konečná“. Podľa spoločnosti JF Hamilton Group, ktorá je vlastníkom areálu Cvernovky od roku 2011, mohlo dôjsť k porušeniu zákona o vysielaní a retransmisii a to v nasledujúcich

Podľa § 16 ods. 3 písm. a) a b) zákona o vysielaní a retransmisii: „Vysielateľ je povinný

a) zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,

b) zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru,“.

V reportáži autorky Kataríny Začkovej nebola zabezpečená názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť, nakoľko v nej boli uvádzané jednostranné otázky, skutkové tvrdenia a hodnotiace úsudky ako zo strany reportérky, tak aj zo strany respondentov, čo spôsobilo značnú neobjektívnosť a názorovú jednostrannosť predmetného programu. Ako príklad uvádzame fakt, že reportérka poskytla našej spoločnosti priestor v rozsahu 5

Spoločnosť SEG Residential I, s.r.o. je členom obchodnej skupiny Hamilton Group, na adresu ktorého bolo v predmetnej relácii odvysielané v 15. minúte nasledovné ústne vyjadrenie redaktorky, ktoré malo byť zhrnutím nášho písomného vyjadrenia zaslaného na žiadosť RTVS: „Súčasný majiteľ Cvernovky Hamilton Group, ktorý koncom júna začal areál búrať, sa oháňa platným búracím povolením. V odpovediach na otázky, ktoré nám kvôli časovej zaneprázdnenosti poslal mailom zdôrazňuje, že spoločnosť disponovala v tom čase platným rozhodnutím o odstránení stavby.“ Časť nášho vyjadrenia na otázky RTVS, ktoré sme im do tejto relácie zaslali, bola na obrazovke zobrazená presne 5 sekúnd, takže divák nemal možnosť spoznať aj náš názor – druhú stranu tejto problematiky.

Naše vyjadrenie do predmetnej relácie na otázku RTVS „Prokurátor označil predchádzajúce búracie povolenie za protizákonné, vedeli ste o tom? Ak áno, prečo došlo k búraniu?“ obsahovalo komplexnejšiu informáciu v nasledovnom znení:

„Prokurátor neoznačil predchádzajúce búracie povolenie za protizákonné. Zdôrazňujeme, že toto tvrdenie nie je pravdivé. Viaceré médiá, ktoré takúto zavádzajúcu informáciu zverejnili, po dôkladnejšom oboznámení sa so situáciou, zverejnili opravu svojich tvrdení. Spoločnosť v čase odstraňovania stavieb disponovala platným rozhodnutím o odstránení stavby: „Asanácia existujúcich objektov BCT – Páričkova – Svätoplukova – Košická ul. Bratislava“ č.j. SÚ/2008/22384/6037/14-Pix-16 zo dňa 12.06.2008“, ktorého platnosť bola predĺžená do 21. júla 2012.

O tom, že Mestská časť Bratislava – Ružinov postupovala správne, a že búracie povolenie je platné, svedčia nasledovné dokumenty (ktoré sme Vám už poslali v prílohe);

V reportáži bola viditeľná (iba na 5 sekúnd) časť nášho vyššie citovaného vyjadrenia. V porovnaní s komentárom reportérky, ktorým „zostručnila“ naše vyjadrenie je zrejmé, že vlastne zamlčala dôležité skutočnosti, ktoré ak by uviedla, mohol by byť v tejto relácii aspoň náznak objektívnosti, nestrannosti a názorovej plurality.

V predmetnej relácii nielenže neodznela ani časť nášho vyjadrenia, ale nebol v nej ani pokus o objektívnosť, ktorá by mohla byť dosiahnutá napr. uvedením skutočnosti, že aj samotná Krajská prokuratúra označila búracie povolenie za platné, pričom spochybnila iba jeho predĺženie, prípadne uvedením stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré označilo za správny aj spôsob predĺženia búracieho povolenia. Reportérka mohla napr. uviesť, že v danom čase existovali názory viacerých relevantných štátnych orgánov (Okresná prokuratúra Bratislava II, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Krajský stavebný úrad v Bratislave) na platnosť a predĺženie búracieho povolenia (pozn. – tých bola väčšina) a naproti tomu (iba) Krajská prokuratúra v Bratislave označila spôsob predĺženia tohto povolenia za nesprávny. RTVS uverejnila iba vyjadrenie p. Reného Vaneka z Krajskej prokuratúry v Bratislave. Neoslovila Okresnú prokuratúru v Bratislave II, ministerstvo ani nadriadený stavebný úrad, teda orgány, ktoré mali na vec iný názor.

RTVS odvysielaním predmetnej relácie, porušila a zákon o vysielaní a retransmisii, pretože nesplnila jej povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby a zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov.

V súlade s § 14a ods. 9 zákona o vysielaní a retransmisii preto spoločnosť JF Hamilton Group žiada, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu začala v tejto veci správne konanie, pretože táto sťažnosť obsahuje skutočnosti, nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

K téme

Whirlpool Corporation urýchlil transformáciu portfólia Štartuje nová sezóna Formuly 1: Slováci favorizujú duo Verstappen, Hamilton!

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podnikové info

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.