Fórum pre 21. storočie zasadne už šiesty krát

08. 03. 2013 | Kategória: Ostatné, PR správy

BRATISLAVA 8. marca - V piatok 22. marca 2013 sa na pôde fiktívnej medzinárodnej organizácie Fórum pre 21. storočie odohrá záverečné kolo rokovaní už v poradí šiesteho ročníka inovatívneho projektu s názvom Modelová konferencia. Poskytne študentom druhého ročníka inžinierskeho štúdia diplomacie a medzinárodných vzťahov jedinečnú príležitosť aplikovať svoje vedomosti, jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti v praxi, v priamej konfrontácii s veľvyslancami akreditovanými v Slovenskej republike, predstaviteľmi medzinárodných organizácií a reprezentantmi akademickej obce.

Podujatie je prístupné verejnosti, tento rok sa nesie v myšlienke: „Think globally, actregionally“. Na programe sú aktuálne témy ekonomického a politického zamerania, ako problematika globálneho otepľovania, rozvojová pomoc pre Afganistan, udržateľnosť riešenia emisií a vízová politika.

Počas posledných piatich mesiacov študenti posledného ročníka medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite spolupracujú so zastupiteľskými úradmi, sponzormi a lektormi, ktorí im asistujú pri získavaní praktických skúseností pre organizácii medzinárodnej prestížnej konferencie. Podujatie má tradíciu a odbornej verejnosti je dôverne známe. Je miestom stretnutia odborníkov na medzinárodné témy a priestorom pre vzájomnú výmenu myšlienok a nápadov pre riešenie pálčivých globálnych problémov. Študenti zasadnú v rámci simulovaných rokovaní na pozíciách najvyšších predstaviteľov Európskej únie, USA, ASEAN-u a Afganistanu za spoločný rokovací stôl s cieľom dosiahnuť spoločný a pre všetkých členov čo najprijateľnejší výsledok.

Od spustenia tohtoročného projektu v októbri 2012 bolo doposiaľ vypracovaných takmer 40 oficiálnych dokumentov v anglickom jazyku. Každá sekcia (bezpečnostná, environmentálna, politická a ekonomická) priebežne rokuje, prijíma návrhy diplomatických zástupcov a trénerov vo svojich oblastiach. Tréneri sa so študentmi podelili o svoje skúsenosti z pôsobenia v Indii či Silicon Valley. Výstupy z finálneho kola negociácií budú verejnosti predstavené na plenárnom zasadnutí Fóra pre 21. storočie, ktoré sa uskutoční 22. marca 2013v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave za účasti zástupcov zainteresovaných subjektov a bude spojené so slávnostnou recepciou a tlačovou konferenciou.

Informácie poskytla Andrea Cepláková, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Viac informácií o projekte na www.negociacie.euba.sk alebo Facebooku Modelová konferencia FMV.

Inovatívny interaktívny vzdelávací projekt vo forme simulácií série rokovaní „Modelová konferencia“ vznikol v roku 2007 z iniciatívy Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Do učebného plánu je zaradený ako voliteľný predmet pre študentov posledného ročníka. Cieľom projektu je naplnenie potreby rozvíjania procesov aktívneho učenia a zavádzania inovatívnych metód výučby v oblasti hospodárskej diplomacie a medzinárodných vzťahov. Do projektu sú zapojení aj študenti Filozofickej fakulty UK v Bratislave – mladí nádejní tlmočníci a prekladatelia. Dlhodobým spoluorganizátorom projektu je mimovládna organizácia Euroatlantické centrum za podpory Sekcie verejnej diplomacie NATO, spoločnosti Lenovo a Grafton.

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .