Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
30. mája 2014 Nezaradené od PRservis.skSITA Diskusia()

Zachrániť život je jednoduchšie, ako ho splodiť

BRATISLAVA 30. mája – Až 75 percent úrazov a nehôd sa stáva v prítomnosti blízkych ľudí. Mnohí však nevedia, ako správne podať prvú pomoc, keď sú v ohrození života ich blízki, alebo sa stanú svedkom nehody.

„Nevedomosť, strach a neochota poskytnúť prvú pomoc pripravuje mnohých o šancu na prežitie do príchodu odbornej pomoci,“ konštatuje špecialista na urgentnú medicínu a odborný garant projektu Viliam Dobiáš.

Ako vyplynulo z prieskumu spoločnosti TNS, 78 percent ľudí si myslí, že by v prípade potreby vedeli blízkym podať prvú pomoc. Podľa pána Dobiáša však toto číslo nezodpovedá realite a skúsenosti z praxe ukazujú, že je to okolo päť až desať percent ľudí. Správny počet stlačení hrudníka a záchranných vdychov poznalo iba 38 percent respondentov. Odporúčaný pomer je 30 stlačení a dve vdýchnutia.

„Ideálne by bolo, keby to vedel každý, ale optimálne buďme realisti, keby tretina až polovica ľudí vedela poskytnúť prvú pomoc, tak by to stálo za to,“ konštatuje pán Dobiáš. Podotýka, že sa veľa hovorí o tom, že pri nehodách umiera ročne okolo 300 ľudí, na infarkt však ročne zomrie 4000 až 5000 ľudí. „Z nich tri štvrtiny zomrú v prítomnosti kolegov na pracovisku alebo v prítomnosti rodinných príslušníkov a podľa zahraničných skúseností tretina až polovica ľudí by bola oživiteľná, keby ich niekto začal oživovať,“ zdôrazňuje. Na Slovensku preto vzniká tento projekt.

Pri realizácii projektu budeme veľmi úzko spolupracovať s Slovenským Červeným krížom, najmä s Mládežou SČK. Môže sa zapojiť každý Detský domov a Základná škola, kde budú mať chuť a možnosti zostaviť minimálne jedno 5 členné družstvo v ktorejkoľvek vekovej kategórii (1. a 2. stupeň ZŠ) a tiež sa nájde vychovávateľ, či učiteľ, ktorý bude po zaškolení a v úzkej súčinnosti s našimi lektormi pripravovať tieto deti na súťaž. Pri predbežnom zisťovaní záujmu sa do projektu prihlásilo 90 subjektov z celého Slovenska. Čo teda predstavuje 450 detí.

Nová koncepcia kurzu je aplikovaná podľa zásad inkluzívneho vzdelávania, poskytovania prvej pomoci, skautingu pod dozorom školených lektorov. V každej lekcii sa deti stretnú s novým problémom, ktorý sa naučia interaktívnym spôsobom riešiť. Budú používať rôzne pomôcky, učiť sa improvizácií na simulovaných akciách. Program tréningov bude prispôsobený dynamike jednotlivých skupín. Využívané bude hlavne učenie zážitkovou formou, modelové situácie, praktický tréning zručností. Do procesu vzdelávania bude začlenená aj motivácia zo strany profesionálov – policajtov, záchranárov, hasičov. Na tréning sa budú môcť deti prihlásiť na základe ich vlastného záujmu, teda na princípe dobrovoľnosti. Po absolvovaní takéhoto druhu vzdelávania sa deti stanú taktiež dobrovoľníkmi na iných organizovaných podujatiach. Budú dobrým príkladom pre svojich rovesníkov v preukazovaní záujmu a taktiež vedomostí pri pomoci iným.

Na realizáciu spomenutých aktivít je nesmierne dôležité aby realizátori, vyučujúci, tréneri, boli na takúto prácu dôkladne pripravení. Preto dôležitou projektovou aktivitou bude tréningový kurz, ktorý sa uskutoční na oblastnej úrovni v trvaní 2 dní. Náplňou kurzu budú vedomosti z oblasti prvej pomoci pre pedagógov a pre mladých vedúcich to budú taktiež vedomosti z oblasti základov pedagogiky a metodológie vedenia tréningov. Výuku budú zabezpečovať najmä mladí vedúci v súčinnosti s pedagógmi, ktorí tieto aktivitu budú realizovať mimo vyučovacieho procesu školy.

Ďalšou aktivitou projektu bude organizácia prehliadky jednotlivých skupín, príprava workshopu a testovania formou simulovaných prípadov. Workshopu sa zúčastnia odborníci z oblasti prvej pomoci, zástupcovia Mládeže SČK, ktorí budú prezentovať ďalšie dobrovoľnícke aktivity. Cieľom tohto stretnutia je podpora vytvárania partnerstiev na neformálnej úrovni medzi neformálnymi skupinami žiakov, prípadne medzi školami. Cieľom workshopu bude aj preukázanie záujmu o dobrovoľníctvo a motivácia aj iných žiakov k účasti v dobrovoľníckych aktivitách. Snahou je zatraktívnenie prvej pomoci, aby deti boli hrdé, že sa učia Prvú pomoc, lebo poskytnutie pomoci druhému človeku je službou druhému človeku a je vyjadrením mravného princípu ľudskej solidarity a znamená aj potvrdenie ľudskej hodnoty druhého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc.

Primárnym cieľom je prostredníctvom neformálneho vzdelávania prispieť k rozvoju osobnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí zo základných škôl.

Ďalším cieľom je vytvorením nového informačného prostredia prispieť k budovaniu komunity dobrovoľníkov, ktorí si budú vymieňať skúsenosti, informácie a motivovať sa navzájom. Sekundárnym cieľom je zapojením mladých vedúcich do procesu vzdelávania prispieť k rozvoju ich pedagogických zručností a k zlepšeniu prezentačných schopností, čoho následkom bude lepšie uplatnenie sa v budúcnosti. Cieľom je tiež prostredníctvom identických aktivít v rámci celého Slovenska, vytvoriť sieť motivovaných mladých dobrovoľníkov po celom Slovensku. Práve oni, budú mať možnosť si vymieňať skúsenosti a prezentovať svoje dobré skúsenosti, aktivity prostredníctvom intranetu. Prostredníctvom sieťovania jednotlivých skupín, ktoré budú do projektu zapojené vzniknú nové siete partnerstiev. Predpokladáme, že to bude na úrovni jednotlivých škôl ale taktiež neformálnych skupín žiakov.
Realizácia projektu je rozdelená na niekoľko fáz:

PRÍPRAVA – január – august 2014
ŠKOLENIE BUDÚCICH LEKTOROV a ŠTART INTRANETU – september 2014

PRIEBEH KURZOV – september 2014 – apríl 2015
WORKSHOP + prednáška – január – marec 2015
REGIONÁLNE SÚŤAŽE NA ÚROVNI KRAJOV – máj 2015
CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ – jún 2015
LETNÝ TÁBOR (odmena pre víťazov krajských kôl) – júl 2015

Občianske združenie Moonlight camp si Vás dovoľuje POZVAŤ NA KRST projektu DIEŤA ŽIVOTA s podtitulom ZACHRÁNIŤ ŽIVOT JE JEDNODUCHŠIE AKO HO SPLODIŤ.

Celoročný kurz Prvej pomoci so záverečnou súťažou na celoslovenskej úrovni pre deti nielen z detských domovov vo veku od 6 do 15 rokov.

Projekt na podporu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní detí + integrácia detí z rizikového prostredia do prostredia
„zdravého“ Nad projektom prevzal záštitu prezident Slovenského Červeného kríža doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Krst sa uskutoční v nedeľu 1. júna 2014 o 11:30 hod. v stane Moonlight campu umiestneného v Sade Janka Kráľa v Bratislave počas akcie MDD Na palube jednorožca. Projekt uvedie do života pani Emília Vášáryová.

Po skončení krstu si Vás dovoľujeme pozvať na SIMULOVANÚ ZÁCHRANNÚ AKCIU, pri ktorej sa predvedú DETI – absolventi našich kurzov spoločne s profesionálnymi záchranárskymi zložkami, ako sú Hasiči, Záchranka a do akcie je zapojená aj Záchranárska helikoptéra! (pokiaľ nebude na „ostrom“ výjazde)

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

K téme

Katarína Gillerová a jej nový román Ako vietor Merali sme krvný tlak vo vlaku zdravia

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nezaradené

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.