Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
101205_gettyimages 1397011551 676x436.jpg
16. marca 2023 SprávySlovensko od PRservis.skSITA Diskusia()

Vienna Insurance Group s výrazným nárastom poistného a zisku v roku 2022. Atraktívny návrh dividendy vo výške 1,30 EUR/akcia

16.3.2023 –

Predbežné údaje za rok 2022

Objem poistného vzrástol na 12,6 miliardy EUR (+14,1%)
Zisk (pred zdanením) sa zlepšil na 562 miliónov EUR (+10%)
Dosiahnutý čistý výsledok vo výške 466 miliónov EUR (+24%)
Ukazovateľ combined ratio vo výške 94,9 % v cieľovom pásme (+0,8 percentuálneho bodu)
Silný ukazovateľ solventnosti skupiny VIG vo výške 280% (+12%)
Návrh na dividendu zvýšený na 1,30 EUR/akcia (+4%)

Priamy prenos z tlačovej konferencie dňa 15. marca 2023 od 10:00 SEČ je k dispozícii pod týmto odkazom.

Vienna Insurance Group (VIG) prekonáva s objemom poistného 12,6 miliardy EUR hodnotu 11 miliárd EUR z predchádzajúceho roka o 14,1%. Zisk pred zdanením vo výške 562 miliónov EUR prekračuje hodnotu z roku 2021 o viac ako 10%. Zisk po zdanení predstavuje hodnotu 466 miliónov EUR (+24% v porovnaní s predchádzajúcim rokom). Combined ratio je na úrovni 94,9% a teda v cieľovom rozsahu. Finančný výsledok sa podarilo zvýšiť o 26% na 797 miliónov EUR. Prevádzková návratnosť vlastného kapitálu (ROE) pred zdanením vo výške 11,9% je jednoznačne lepšia ako hodnota z predchádzajúceho roka, ktorá predstavovala 10,9%. S predbežným ukazovateľom solventnosti vo výške 280% preukazuje skupina VIG opäť svoju kapitálovú silu.

„Predbežné čísla za rok 2022 pre skupinu VIG vykresľujú veľmi uspokojivý obraz a podčiarkujú našu stratégiu rastu a našu snahu byť stabilným a spoľahlivým partnerom aj v náročných časoch. Rok 2022 bol poznačený mnohými neistotami, ktoré nás zamestnávajú ešte aj teraz. V prvom rade to je vojna na Ukrajine, vysoká inflácia, ktorá minulý rok na mnohých našich trhoch dosahovala a sčasti ešte stále dosahuje dvojciferné hodnoty, a pandémia, ktorá nás ešte sprevádzala aj minulý rok. Napriek tomuto nestabilnému prostrediu, vykazuje skupina VIG rovnako ako v predchádzajúcom roku, vysokú úroveň odolnosti. Je to okrem iného vďaka našej veľkej diverzite, konzervatívnej investičnej a zaisťovacej politike, veľmi dobrej kapitálovej vybavenosti, ale predovšetkým vďaka veľkému nasadeniu našich zamestnancov, ktorých je už približne 29 000 a ktorí sa starajú o cca 28 miliónov klientov v 30 krajinách. Vzhľadom na dobré výsledky predstavenstvo VIG navrhuje grémiám zvýšenie dividendy za finančný rok 2022 na 1,30 EUR na akciu,“ vysvetľuje Elisabeth Stadler, generálna riaditeľka Vienna Insurance Group.

Výrazný nárast poistného

S celkovým objemom poistného vo výške 12,6 miliardy EUR bola hodnota z predchádzajúceho roka prekonaná o 1,6 miliardy EUR a teda o 14,1%. V tomto náraste sú obsiahnuté novonadobudnuté poisťovne v Maďarsku a Turecku s objemom poistného 444,5 milióna EUR. Aj bez zohľadnenia tohto objemu poistného dosahuje nárast poistného pôsobivých 10,1%. Dvojciferný rast poistného bol dosiahnutý vo všetkých odvetviach, s výnimkou jednorazovo plateného životného poistenia (-1%), ktoré VIG cielene obmedzuje. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel vzrástlo o 20,1% na 1 936 miliónov EUR, havarijné poistenie motorových vozidiel o 16,1 % na 1 627 miliónov EUR. Aj Ostatné poistenie majetku s objemom poistného 6 112 miliónov EUR dosiahlo nárast, a to o 16%, a zdravotné poistenie s 835 miliónmi EUR zaznamenalo nárast poistného o 12,4%.

Veľmi potešujúci je vývoj bežne plateného životného poistenia, ktoré vzrástlo o 11,1% na 2 980 miliónov EUR. Obzvlášť výrazne stúplo poistné v segmentoch Česká republika (+13,8%), Rozšírená CEE (+24,5%) a Špeciálne trhy (+59,2%). V roku 2022 sa celkovo 65,7% poistného vygenerovalo mimo Rakúska.

Zisk pred zdanením sa zvýšil o 10%

Zisk pred zdanením je 562,4 milióna EUR a teda o 10% vyšší ako v predchádzajúcom roku. Výrazný nárast zisku vychádza najmä z dobrého prevádzkového vývoja obchodu a zlepšeného finančného výsledku. Zahrnuté sú aj zníženia hodnoty goodwillu a zníženia hodnoty ostatného nehmotného majetku v celkovej výške 67,6 milióna EUR. Po očistení o tieto položky dosahuje prevádzkový výsledok za rok 2022 630 miliónov EUR, čo je o 23% viac ako bola hodnota v roku 2021. Čistý zisk vo výške približne 466 miliónov EUR je o 24% vyšší ako v predchádzajúcom roku.

Combined Ratio vo výške 94,9%

Ukazovateľ combined ratio skupiny dosahuje za rok 2022 94,9% a pohybuje sa tak v rámci cieľovej hodnoty 95%. Mierne zhoršenie o 0,8 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim rokom je spôsobené normalizáciou vývoja poistných udalostí po rokoch covidu a lockdownov.

Finančný výsledok vzrástol o 26%

V roku 2022 bol vytvorený finančný výsledok (vrátane výsledku z akcií spoločností hodnotených at equity) vo výške 797,2 milióna EUR. Nárast o 26,2% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je predovšetkým výsledkom prvej konsolidácie spoločností v Maďarsku a Turecku získaných v roku 2022, ako aj vyšších úrokových sadzieb. Oba efekty dokázali viac než kompenzovať znehodnotenie v súvislosti s expozíciou voči ruským vládnym a podnikovým dlhopisom vo výške 84,1 milióna EUR.

Prevádzková návratnosť vlastného kapitálu (Operating RoE)

Skupina VIG vykazuje od minulého roka prevádzkovú návratnosť vlastného kapitálu ako nový ukazovateľ ziskovosti. Pre výpočet tohto ukazovateľa sa použije pomer operatívneho výsledku skupiny vo vzťahu k priemernému vlastnému imaniu. V roku 2022 dosiahla skupina VIG prevádzkovú návratnosť vlastného kapitálu pred zdanením vo výške 11,9%, čo je jednoznačne viac ako v predchádzajúcom roku (10,9%).

Poistné plnenie

Náklady na poistné udalosti znížené o podiel zaistenia dosiahli v roku 2022 výšku 7 912 miliónov EUR a sú o 10,9% vyššie ako v rovnakom období minulého roka. Nárast vyplýva z výrazne zvýšeného objemu obchodu.

Solventnosť

Predbežný ukazovateľ solventnosti skupiny k 31. decembru 2022 dosahuje 280% (vrátane prechodných opatrení). Táto nová špičková hodnota podčiarkuje mimoriadne vysokú kapitálovú silu poisťovacej skupiny VIG a tým aj vysokú odolnosť obchodného modelu.

Kapitálové investície

Celkové kapitálové investície vrátane hotovosti a peňažných ekvivalentov dosiahli k 31. decembru 2022 výšku 34,4 miliardy EUR. Pokles o 8% v porovnaní s predchádzajúcim rokom je spôsobený predovšetkým poklesom cien najmä cenných papierov s pevným výnosom v dôsledku rastu úrokových sadzieb.

Návrh dividendy vo výške 1,30 EUR na akciu

Vzhľadom na veľmi pozitívny obchodný vývoj navrhne predstavenstvo Vienna Insurance Group grémiám, aby sa dividenda za finančný rok 2022 zvýšila z 1,25 EUR v predchádzajúcom roku na 1,30 EUR na akciu. To zodpovedá zvýšeniu o 4% a výplatnému pomeru 35,7%. Dividendový výnos je 5,8%. Zisk na akciu sa podarilo oproti minulému roku zlepšiť o 22% na 3,58 EUR.

Zameranie na digitalizáciu a udržateľnosť

V rámci prebiehajúceho strategického programu VIG 25 sa pozornosť okrem iného zameriava na ďalšie rozširovanie digitálnych služieb. Počas pandémie v Poľsku bola napríklad úspešne spustená čisto digitálna predajná platforma „Beesafe“, kde klient dostane online ponuku na poistenie motorového vozidla už za 35 sekúnd. Už po dvoch rokoch má „Beesafe“ viac ako 200 000 online klientov. Veľmi úspešný je aj predaj cez klientsku platformu kooperačného partnera Erste Group. V roku 2022 bolo cez platformu „George“ uzatvorených už okolo 175 000 poistných zmlúv. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast približne o 80%. To znamená, že sa už približne štvrtina všetkých poistných zmlúv prostredníctvom Erste Group uzatvára digitálne.

Problematika udržateľnosti je konkretizovaná v programe VIG 25 ako neoddeliteľná súčasť obchodného modelu skupiny. V súčasnosti sa intenzívne pracuje na evidencii emisnej záťaže CO2 pre všetky poisťovacie spoločnosti VIG. To zahŕňa celé investičné a poisťovacie portfólio ako aj ich stanovíšť. V roku 2025 sa má v rámci plánov tranzície požadovaných EÚ prvýkrát predložiť, ako možno do roku 2050 postupne znižovať emisie CO2 až na nulu. Z tohto dôvodu sa bude okrem iného naďalej intenzívne presadzovať podpora obnoviteľných energií a investícií do zelených dlhopisov. Objem portfólia zelených dlhopisov sa v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer zdvojnásobil na 829 miliónov EUR. Rastúci dopyt spotrebiteľov po ekologických produktoch zaznamenávame aj v oblasti investícií. V poistnom sektore sa pozornosť sústreďuje na investičné životné poistenie, ktoré ponúka pridanú hodnotu pre životné prostredie a spoločnosť.

Skupina v súčasnosti začína presadzovať know-how a hodnotenie rizík v oblasti upisovania obnoviteľných energií a e-mobility. Obnoviteľné energie sa zameriavajú na oblasti vodnej energie, fotovoltiky, veternej energie, bioplynu a geotermálnej energie. Elektromobilita v súčasnosti ešte stále zohráva na trhoch VIG veľmi podriadenú úlohu, je význam však bude stúpať. S viac ako 10 miliónmi poistených motorových vozidiel je skupina VIG zároveň najväčším poisťovateľom motorových vozidiel v regióne strednej a východnej Európy.

Výhľad na rok 2023

Vo finančnom roku 2023 pretrváva veľa faktorov neistoty, predovšetkým vojna na Ukrajine, ktorej vývoj nemožno predikovať a ktorej dôsledky sú naďalej citeľné vo všetkých odvetviach. VIG verí v dlhodobý potenciál regiónu CEE a v pokračujúci výrazný ekonomický rast na trhoch VIG, ktorý bude vyšší ako v západnej Európe.

„Slabšie makroekonomické prostredie a očakávaná vyššia volatilita finančných trhov v súčasnosti obmedzujú predvídateľnosť vývoja podnikania. Na tomto pozadí a tiež vzhľadom na prechod na nový účtovný systém od roku 2023 bude akýkoľvek konkrétny výhľad na rok 2023 na základe IFRS 17/9 možný až v priebehu roka. S výhradou uvedených aspektov a s ohľadom na skutočnosť, že VIG bola doteraz veľmi dobre schopná zvládať aktuálne výzvy v oblasti operatívneho poisťovacieho obchodu, smeruje VIG po roku 2022 a aj v roku 2023 aj naďalej k pozitívnemu prevádzkovému výkonu,“ vysvetľuje generálna riaditeľka Elisabeth Stadler.

Predbežné čísla

Informácie uvedené v tejto správe za finančný rok 2022 sú založené na predbežných údajoch. Definitívne údaje za finančný rok 2022 budú zverejnené spolu s výročnou správou 19. apríla 2023 na webovej stránke www.vig.com.

Informačný servis

K téme

KOOPERATIVA prináša nájomné bývanie už aj do Bratislavy – sprístupní 102 bytov v komplexe Ovocné sady Trnávka KOOPERATIVA je lídrom medzi poisťovňami. V minulom roku vyplatila klientom viac ako 300 miliónov eur

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.